• Phòng xông hơi khô

  Phòng xông hơi khô PK24

  Giá hãng 28,500.000
  Giá bán 19,500.000

  Loại: Phòng xông hơi khô
  Kích thước: 1000x1000x2000mm
  Nhận thi công theo kích thước
  LH ngay: 0978.622.162

 • Phòng xông hơi Brother BL-2017

  Phòng xông hơi Brother BL-2017

  Giá hãng 37,500.000
  Giá bán 29,900.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Việt Nam
  Loại phòng xông hơi ướt
  kích thước:900x900x2100mm

 • Phòng xông hơi Brothers BL-2002

  Phòng xông hơi Brother BL-2002

  Giá hãng 39,890.000
  Giá bán 35,500.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Việt Nam
  Loại phòng xông hơi ướt
  kích thước:900x900x2100mm

 • Phòng xông hơi Brother BL-2003

  Phòng xông hơi Brother BL-2003

  Giá hãng 45,600.000
  Giá bán 40,500.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Việt Nam
  Loại phòng xông hơi ướt
  KT: 1200x850x2100mm

 • Phòng xông hơi Brother BL-2005

  Phòng xông hơi Brother BL-2005

  Giá hãng 54,600.000
  Giá bán 44,800.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Việt Nam
  Loại phòng xông hơi ướt
  kích thước:17000x850x2100mm

 • Phòng xông hơi Nofer VS-802

  Phòng xông hơi Nofer VS-802

  Giá hãng 61,290.000
  Giá bán 55,000.000

  Bảo hành: 60 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Loại phòng xông hơi ướt
  Kích thước:1050x1050x2150mm

 • phòng xông hơi kawa KW-009

  Phòng xông hơi Kawa KW-009

  Giá hãng 136,500.000
  Giá bán 119,000.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Loại phòng khô kết hợp ướt
  Liên hệ: 0978.622.162

 • Phòng xông hơi Brother PDM06

  Giá hãng 68,100.000
  Giá bán 49,000.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Việt Nam
  Loại phòng xông hơi ướt
  kích thước:1500x1500x2100mm

 • Phòng xông hơi Brother PDM05

  Giá hãng 69,583.000
  Giá bán 50,000.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Việt Nam
  Loại phòng xông hơi ướt
  kích thước:1700x850x2100mm

 • Phòng xông hơi Brother PDM04

  Giá hãng 49,038.000
  Giá bán 33,000.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Việt Nam
  Loại phòng xông hơi ướt
  kích thước:1000x1000x2150mm

 • Phòng xông hơi Brother PDM03

  Giá hãng 59,343.000
  Giá bán 42,000.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Việt Nam
  Loại phòng xông hơi ướt
  kích thước:1200x850x2100mm

 • Phòng xông hơi Brother PDM02

  Giá hãng 52,700.000
  Giá bán 35,500.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Việt Nam
  Loại phòng xông hơi ướt
  kích thước:900x900x2100mm

 • Phòng xông hơi Brother PDM01

  Giá hãng 50,000.000
  Giá bán 35,000.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Việt Nam
  Loại phòng xông hơi ướt
  kích thước:1250x920x2100mm

 • Phòng xông hơi Brother PDM09

  Giá hãng 67,927.000
  Giá bán 52,500.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Việt Nam
  Loại phòng xông hơi ướt
  kích thước:1700x900x2150mm

 • Phòng xông hơi Brother PDM08

  Giá hãng 71,700.000
  Giá bán 50,500.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Việt Nam
  Loại phòng xông hơi ướt
  kích thước:1500x850x2100mm

 • Phòng xông hơi Brother PDM17

  Giá hãng 50,122.000
  Giá bán 35,000.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Việt Nam
  Loại phòng xông hơi ướt
  kích thước:900x900x2100mm

 • Phòng xông hơi Brother PDM13

  Giá hãng 64,100.000
  Giá bán 46,000.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Việt Nam
  Loại phòng xông hơi ướt
  kích thước:1300x1300x2150mm

 • Phòng xông hơi Brother PDM18

  Giá hãng 82,300.000
  Giá bán 65,000.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Việt Nam
  Loại phòng xông hơi ướt
  kích thước:1600x1180x2100mm

 • Phòng xông hơi Brother PDM 16

  Giá hãng 80,000.000
  Giá bán 65,000.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Việt Nam
  Loại phòng xông hơi ướt
  kích thước:1600x1180x2100mm

 • Phòng xông hơi Brother PDM10

  Giá hãng 62,812.000
  Giá bán 45,900.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Việt Nam
  Loại phòng xông hơi ướt
  kích thước:1200x1200x2100mm

 • Phòng xông hơi Brother PDM11

  Giá hãng 63,079.000
  Giá bán 45,000.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Việt Nam
  Loại phòng xông hơi ướt
  kích thước:1600x850x2100mm

 • Phòng xông hơi khô PK-26

  Giá hãng 77,500.000
  Giá bán 52,000.000

  Loại: Phòng xông hơi khô
  Kích thước: 2500x1500x2000mm
  Nhận thi công theo kích thước
  LH ngay: 0978.622.162

 • Đóng phòng xông hơi khô

  Phòng xông hơi khô PK-25

  Giá hãng 95,000.000
  Giá bán 65,000.000

  Loại: Phòng xông hơi khô
  Kích thước: 2000x2000x2000mm
  Nhận thi công theo kích thước
  LH ngay: 0978.622.162

 • phòng xông hơi brother BL-2018

  Phòng xông hơi Brother BL-2018

  Giá hãng 61,857.000
  Giá bán 55,230.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Việt Nam
  Loại phòng xông khô kết hợp ướt
  kích thước:1600x1180x2100mm