• Phòng xông hơi Daros HT-20

  Phòng xông hơi ướt HT-20

  Giá hãng 75,300.000
  Giá bán 64,600.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Loại phòng xông hơi ướt
  Kích thước:1,39m;1,5m;1,6m

 • Phòng xông hơi Daros 16-06

  Phòng xông hơi ướt 16-06

  Giá hãng 84,500.000
  Giá bán 73,500.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Loại phòng xông hơi ướt
  Kích thước:1400mm & 1700mm

 • Phòng xông hơi Daros HT-21

  Phòng xông hơi uớt HT-21

  Giá hãng 84,500.000
  Giá bán 73,500.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Loại phòng xông hơi ướt
  Kích thước:1,4m;1,5m;1,7m

 • Phòng xông hơi Daros 16-03

  Phòng xông hơi ướt 16-03

  Giá hãng 113,241.000
  Giá bán 84,800.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Loại phòng xông hơi ướt
  Kích thước:1350mm & 1500mm

 • Phòng xông hơi Daros HT-04

  Phòng xông hơi khô uớt HT-04

  Giá hãng 122,600.000
  Giá bán 102,000.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Loại phòng khô kết hợp ướt
  Kích thước: 1,6m;1,7m;1,8m

 • Phòng xông hơi Daros HT-05

  Phòng xông hơi khô ướt HT-05

  Giá hãng 123,600.000
  Giá bán 107,000.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Loại phòng xông hơi khô kết hợp ướt
  Kích thước:1,7m;1,85m;1,9m

 • Phòng xông hơi kawa kw-016

  Phòng xông hơi Kawa KW-016

  Giá hãng 132,500.000
  Giá bán 70,500.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Loại phòng xông khô
  KT: 1350x1350x2150mm

 • phòng xông hơi kawa 8856

  Phòng xông hơi Kawa KW-D8856

  Giá hãng 116,000.000
  Giá bán 98,500.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Loại phòng khô ướt kết hợp
  KT: 1600x1200x2280mm

 • Phòng xông hơi Daros DR16-10

  Phòng xông hơi ướt 16-10

  Giá hãng 66,300.000
  Giá bán 56,400.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Loại phòng xông hơi ướt
  Kích thước:980x980x2150mm

 • phòng xông hơi Daros DR16-09

  Phòng xông hơi ướt 16-09

  Giá hãng 60,600.000
  Giá bán 51,000.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Loại phòng xông hơi ướt
  Kích thước:900mm&1000mm

 • Phòng xông hơi Daros DR16-02

  Phòng xông hơi khô ướt 16-02

  Giá hãng 110,350.000
  Giá bán 97,000.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Loại phòng xông hơi khô kết hợp ướt
  Kích thước:1600x1100x2130mm

 • Phòng xông hơi Daros 16-05

  Phòng xông hơi ướt 16-05

  Giá hãng 64,200.000
  Giá bán 54,950.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Loại phòng xông hơi ướt
  Kích thước:1000x1000x2120 mm

 • Phòng xông hơi Daros 16-04

  Phòng xông hơi DR16-04

  Giá hãng 95,600.000
  Giá bán 84,300.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Loại phòng xông hơi ướt
  Kích thước:1350mm & 1500mm

 • Phòng xông hơi Daros HT-08

  Phòng xông hơi khô ướt HT-08

  Giá hãng 113,800.000
  Giá bán 98,000.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Loại phòng xông hơi khô kết hợp ướt
  Kích thước:1700x1120x2130mm

 • Phòng xông hơi Daros HT-07

  Phòng xông hơi khô ướt HT-07

  Giá hãng 122,000.000
  Giá bán 102,000.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Loại phòng xông hơi khô kết hợp ướt
  Kích thước:1500x1500x2150mm

 • Phòng xông hơi Daros HT-06

  Phòng xông hơi khô kết hợp ướt HT-06

  Giá hãng 124,000.000
  Giá bán 107,000.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Loại phòng xông hơi khô kết hợp ướt
  Kích thước:1,7m;1,85m;1,9m

 • Phòng xông hơi Daros HT-18

  Phòng xông hơi ướt HT-18

  Giá hãng 73,000.000
  Giá bán 63,000.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Loại phòng xông hơi ướt
  Kích thước:1200x900x2200mm

 • Phòng xông hơi Daros HT-17

  Phòng xông hơi ướt HT-17

  Giá hãng 58,400.000
  Giá bán 50,600.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Loại phòng xông hơi ướt
  Kích thước:1000x750x2130mm

 • Phòng xông hơi Daros HT-15

  Phòng xông hơi khô HT-15

  Giá hãng 85,235.000
  Giá bán 70,000.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Loại phòng xông hơi khô
  Kích thước:1200x1020x2100mm

 • Phòng xông hơi Daros HT-22

  Phòng xông hơi ướt HT-22

  Giá hãng 96,900.000
  Giá bán 84,900.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Loại phòng xông hơi ướt
  Kích thước:1350mm & 1500mm

 • Phòng xông hơi Daros HT-23

  Phòng xông hơi ướt HT-23

  Giá hãng 83,200.000
  Giá bán 72,600.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Loại phòng xông hơi ướt
  Kích thước:1100mm & 210mm

 • Phòng xông hơi Daros HT-14

  Phòng xông hơi khô HT-14

  Giá hãng 83,800.000
  Giá bán 69,500.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Loại phòng xông hơi khô
  Kích thước:920x920x2100mm

 • Phòng xông hơi Daros HT-09

  Phòng xông hơi khô HT-09

  Giá hãng 94,300.000
  Giá bán 81,400.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Loại phòng xông hơi khô
  Kích thước:1200mm & 1300mm

 • Phòng xông hơi Daros DR16-07

  Phòng xông hơi ươts DR16-07

  Giá hãng 86,300.000
  Giá bán 76,500.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Loại phòng xông hơi ướt
  Kích thước: 1500mm & 1700mm