• Phòng xông hơi khô HT-11

  Giá hãng 119,885.000
  Giá bán 99,000.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Loại phòng khô kết hợp ướt
  Kích thước: 1600x1600x2100m

 • Phòng xông hơi khô HT-12

  Giá hãng 93,388.000
  Giá bán 77,300.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Loại phòng xông hơi khô
  Kích thước: 1,2m;1,5m;1,8m

 • Phòng xông hơi khô HT-10

  Giá hãng 93,388.000
  Giá bán 77,000.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Loại phòng xông hơi khô
  Kích thước: 1,2m;1,5m;1,8m

 • Phòng xông hơi khô ướt HT-03

  Giá hãng 122,600.000
  Giá bán 102,000.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Loại phòng khô kết hợp ướt
  Kích thước: 1,6m;1,7m;1,8m

 • Phòng xông hơi khô ướt HT-02

  Giá hãng 118,000.000
  Giá bán 98,000.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Loại phòng khô kết hợp ướt
  Kích thước: 1700x1100x2150mm

 • Phòng xông hơi khô ướt HT-01

  Giá hãng 118,100.000
  Giá bán 98,000.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Loại phòng khô kết hợp ướt
  Kích thước: 1700x1100x2150mm

 • Phòng xông hơi ướt 16-15

  Giá hãng 70,300.000
  Giá bán 58,000.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Loại phòng xông hơi ướt
  Kích thước: 1000x1000x2200mm

 • Phòng xông hơi ướt 16-16

  Giá hãng 71,300.000
  Giá bán 59,000.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Loại phòng xông hơi ướt
  Kích thước:1,1m;1,2m;1,3m

 • Phòng xông hơi ướt 16-08

  Giá hãng 66,294.000
  Giá bán 55,000.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Loại phòng xông hơi ướt
  Kích thước:1200x850x2100mm

 • Phòng xông hơi ướt 16-14

  Giá hãng 65,600.000
  Giá bán 56,000.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Loại phòng xông hơi ướt
  Kích thước:0,9m; 1m; 1,1m

 • Phòng xông hơi ướt 16-13

  Giá hãng 65,842.000
  Giá bán 54,000.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Loại phòng xông hơi ướt
  Kích thước:900mm&1000mm

 • Phòng xông hơi ướt 16-12

  Giá hãng 62,370.000
  Giá bán 51,000.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Loại phòng xông hơi ướt
  Kích thước: 900mm & 1000mm

 • phòng xông hơi Daros 16-11

  Phòng xông hơi ướt 16-11

  Giá hãng 87,900.000
  Giá bán 72,700.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Loại phòng xông hơi ướt
  Kích thước: 1100mm & 1210mm