• Máy rửa bát Fagor LVF-11AX

  Máy rửa bát Fagor LVF-11AX

  Giá hãng 24,500.000
  Giá bán 19,500.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 36 Tháng
  Loại: Máy độc lập
  Kích thước:845x598x600mm

 • Máy rửa bát Fagor LVF-13AX

  Máy rửa bát Fagor LVF-13AX

  Giá hãng 26,500.000
  Giá bán 21,000.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 36 Tháng
  Loại: Máy độc lập
  Kích thước:845x598x600mm

 • máy rửa bát fagor LVF-27AX

  Máy rửa bát Fagor LVF-27AX

  Giá hãng 38,500.000
  Giá bán 27,800.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 36 Tháng
  Loại: Máy độc lập
  Kích thước:845x598x600mm

 • máy rửa bát Fagor LVF-66ITA

  Máy rửa bát Fagor LVF-66ITA

  Giá hãng 25,500.000
  Giá bán 20,400.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 36 Tháng
  Loại: Máy âm tủ
  Kích thước:815x598x550mm

 • máy rửa bát Fagor LVF-17IAX

  Máy rửa bát Fagor LVF-17IAX

  Giá hãng 24,500.000
  Giá bán 19,600.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 36 Tháng
  Loại: Máy âm bán phần
  Kích thước:815x598x570mm

 • máy rửa bát Faster FSBW-6441S

  Máy rửa bát Faster FSBW-6441S

  Giá hãng 24,900.000
  Giá bán 16,900.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy âm tủ
  Kích thước:820x580x596mm

 • Máy rửa bát Malloca WQP12-7635BS

  Máy rửa bát Malloca WQP12-7635BS

  Giá hãng 25,300.000
  Giá bán 22,700.000

  Xuât xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 36 Tháng
  Loại: Máy đặt độc lập
  Công suất rửa 15 bộ
  Kích thước:845x600x598mm

 • Máy rửa bát Malloca WQP12-J7223A E5

  Máy rửa bát Malloca WQP12-J7223A-E5

  Giá hãng 18,900.000
  Giá bán 17,000.000

  Xuât xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 36 Tháng
  Loại: Máy đặt độc lập
  Công suất rửa 15 bộ
  Kích thước:845x600x598mm

 • Máy rửa bát Malloca WQP12-J7309I

  Máy rửa bát Malloca WQP12-J7309I

  Giá hãng 18,150.000
  Giá bán 16,300.000

  Xuât xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy đặt âm tủ
  Công suất rửa 13 bộ
  Kích thước:815x570x598mm

 • Máy rửa bát Malloca WPQ12-J7309K E5

  Máy rửa bát Malloca WQP12-J7309K E5

  Giá hãng 19,800.000
  Giá bán 17,800.000

  Xuât xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 36 Tháng
  Loại: Máy đặt âm tủ
  Công suất rửa 13 bộ
  Kích thước:815x570x598mm

 • Máy rửa bát Malloca WQP12-7309E E5

  Máy rửa bát Malloca WQP12-J7309E E5

  Giá hãng 20,790.000
  Giá bán 18,700.000

  Xuât xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 36 Tháng
  Loại: Máy đặt âm tủ
  Công suất rửa 13 bộ
  Kích thước:815x570x598mm

 • Máy rửa bát Bosch SMS25CI05E

  Máy rửa bát Bosch SMS25CI05E

  Giá hãng 24,900.000
  Giá bán 18,675.000

  Xuât xứ: Tây Ban Nha
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy đặt độc lập
  Công suất rửa 13 bộ
  Kích thước:84,5x60x60cm