• Máy hút mùi Nodor ISLA ARTICA

  Giá hãng 65,900.000
  Giá bán 48,990.000

  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: độc lập
  Kích thước: 74cm
  Điều khiển: từ xa
  Công suất hút: 645m3/h

 • Máy hút mùi Nodor VULCANO WH

  Giá hãng 33,900.000
  Giá bán 23,990.000

  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Kính Vát
  Kích thước: 89,5cm
  Điều khiển: cảm ứng
  Công suất hút: 740 m3/h

 • Máy hút mùi Nodor LIRA 900GLASS

  Giá hãng 53,900.000
  Giá bán 29,990.000

  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Kính Vát
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: cảm ứng
  Công suất hút: 740 m3/h

 • Máy hút mùi Nodor Lira 900Inox

  Giá hãng 52,900.000
  Giá bán 29,990.000

  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Kính Vát
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: cảm ứng
  Công suất hút: 740 m3/h

 • Máy hút mùi Bosch DIB091E51

  Giá hãng 39,250.000
  Giá bán 29,400.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút đảo
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 1000m3/h

 • Máy hút mùi Malloca Ellitto C100

  Máy hút mùi Malloca Ellitto C-100

  Giá hãng 44,000.000
  Giá bán 39,600.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 36 Tháng
  Loại: Máy hút mùi âm trần
  Kích thước: 1000 x 650 mm
  Điều khiển: remote 4 tốc độ
  Công suất hút: 850m3/h

 • Máy hút mùi Malloca Fascia c90

  Máy hút mùi Malloca Fascia C-90

  Giá hãng 33,000.000
  Giá bán 29,700.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 36 Tháng
  Loại: Máy hút mùi âm trần
  Kích thước: 900 x 500 mm
  Điều khiển: remote 4 tốc độ
  Công suất hút: 850m3/h

 • Máy hút mùi Malloca Lift K6008

  Máy hút mùi Malloca Lift K6008

  Giá hãng 45,500.000
  Giá bán 40,950.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 36 Tháng
  Loại: Máy hút mùi âm bàn đá
  Kích thước: 830 x 95 mm
  Điều khiển: Điện tử 4 tốc độ
  Công suất hút: 850m3/h

 • Máy hút mùi Fagor CFB-10000AIX

  Máy hút mùi Fagor CFB-10000AIX

  Giá hãng 41,500.000
  Giá bán 33,200.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính thẳng
  Kích thước: 100cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 800m3/h

 • Máy hút mùi Malloca MC 9082 Island

  Máy hút mùi Malloca MC 9082 Island

  Giá hãng 16,900.000
  Giá bán 15,210.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 12 Tháng
  Loại: Máy hút mùi đảo
  Kích thước: W900X600
  Điều khiển: Điện tử 4 tốc độ
  Công suất hút: 1000m3/h

 • Máy hút mùi Malloca MC 9066 Island New

  Giá hãng 13,700.000
  Giá bán 12,330.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 12 Tháng
  Loại: Máy hút mùi đảo
  Kích thước: W900X600
  Điều khiển: Điện tử 3 tốc độ
  Công suất hút: 900m3/h

 • Máy hút mùi Malloca MC-9053 Isla

  Máy hút mùi Malloca MC 9053 Isla

  Giá hãng 16,500.000
  Giá bán 14,850.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 12 Tháng
  Loại: Máy hút mùi đảo
  Kích thước: W900X550
  Điều khiển: Điện tử 4 tốc độ
  Công suất hút: 850m3/h

 • Máy hút mùi Fagor CFS-90AXA

  Máy hút mùi Fagor CFS-90AXA

  Giá hãng 18,500.000
  Giá bán 14,300.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính thẳng
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 645m3/h

 • Máy hút mùi Malloca Joint I900A

  Giá hãng 31,500.000
  Giá bán 28,350.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 12 Tháng
  Loại: Máy hút mùi đảo
  Kích thước: W900XD700
  Điều khiển: Điện tử 4 tốc độ
  Công suất hút: 850m3/h

 • Máy hút mùi Malloca Gemini Black I235F

  Giá hãng 39,500.000
  Giá bán 35,550.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 12 Tháng
  Loại: Máy hút mùi đảo
  Kích thước: 500mm
  Điều khiển: Điện tử 4 tốc độ
  Công suất hút: 500m3/h

 • Máy hút mùi Malloca Moon I230F

  Giá hãng 25,500.000
  Giá bán 22,950.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 12 Tháng
  Loại: Máy hút mùi đảo
  Kích thước: 500X1150mm
  Điều khiển: Từ xa 4 tốc độ
  Công suất hút: 500m3/h

 • Máy hút mùi Malloca Sphera Chorme I001C

  Máy hút mùi Malloca Sphera Chrome I001C

  Giá hãng 46,500.000
  Giá bán 41,850.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 12 Tháng
  Loại: Máy hút mùi đảo
  Kích thước: 500X1150mm
  Điều khiển: Từ xa 4 tốc độ
  Công suất hút: 500m3/h

 • Máy hút mùi Fagor CFB-900AXA

  Máy hút mùi Fagor CFB-900AXA

  Giá hãng 20,000.000
  Giá bán 15,000.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính thẳng
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: cảm ứng
  Công suất hút: 645m3/h

 • máy hút mùi Malloca Sphera White I001W

  Máy hút mùi Malloca Sphera White-I001W

  Giá hãng 33,500.000
  Giá bán 30,150.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 12 Tháng
  Loại: Máy hút mùi đảo
  Kích thước: 500X150mm
  Điều khiển: Từ xa 4 tốc độ
  Công suất hút: 500m3/h

 • Máy hút mùi Malloca Dune I90S

  Giá hãng 30,500.000
  Giá bán 27,450.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 12 Tháng
  Loại: Máy hút mùi đảo
  Kích thước: W900xH466
  Điều khiển: Cảm ứng 4 tốc độ
  Công suất hút: 850m3/h

 • Máy hút mùi Fagor CFB-700AXA

  Máy hút mùi Fagor CFB-700AXA

  Giá hãng 18,900.000
  Giá bán 14,000.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính thẳng
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: cảm ứng
  Công suất hút: 645m3/h

 • Máy hút mùi Malloca Cube F-181

  Giá hãng 22,000.000
  Giá bán 19,800.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 36 Tháng
  Loại: Máy hút mùi đảo
  Kích thước: W450xH450
  Điều khiển: Remote 4 tốc độ
  Công suất hút: 600m3/h

 • Máy hút mùi Malloca Concrete K400

  Máy hút mùi Malloca Concrete K-400

  Giá hãng 30,800.000
  Giá bán 27,700.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 36 Tháng
  Loại: Máy hút mùi đảo
  Kích thước: Dài 400mm
  Điều khiển: kết nối với bếp
  Công suất hút: 650m3/h

 • Máy hút mùi Fagor 6CFT-90V

  Máy hút mùi Fagor 6CFT-90V

  Giá hãng 31,400.000
  Giá bán 15,800.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính thẳng
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 650m3/h