• Máy hút mùi Brandt AD1390X

  Giá hãng 75,100.000
  Giá bán 56,325.000

  Xuất xứ: Pháp
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi âm bàn đá
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 750m3/h

 • máy hút mùi Brandt BHV6961B

  Máy hút mùi Brandt BHV6961B

  Giá hãng 29,300.000
  Giá bán 21,975.000

  Xuất xứ: Pháp
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính vát
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 598m3/h

 • Máy hút mùi brandt AD-995XC2

  Máy hút mùi Brandt AD995XC2

  Giá hãng 19,500.000
  Giá bán 14,625.000

  Xuất xứ: Pháp
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính thẳng
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 1050m3/h

 • Máy hút mùi Brandt AD1039X

  Máy hút mùi Brandt AD1039X

  Giá hãng 19,500.000
  Giá bán 17,000.000

  Xuất xứ: Pháp
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính thẳng
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 615m3/h

 • Máy hút mùi Brandt AD919X

  Máy hút mùi Brandt AD919X

  Giá hãng 15,900.000
  Giá bán 14,000.000

  Xuất xứ: Pháp
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính thẳng
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 470m3/h

 • Máy hút mùi Brandt AD1117X

  Máy hút mùi Brandt AD1117X

  Giá hãng 14,900.000
  Giá bán 13,000.000

  Xuất xứ: Pháp
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính thẳng
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 630m3/h

 • Máy hút mùi Brandt AD920M

  Máy hút mùi Brandt AD920M

  Giá hãng 24,900.000
  Giá bán 22,000.000

  Xuất xứ: Pháp
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính thẳng
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: cƠ
  Công suất hút: 710m3/h

 • Máy hút mùi Brandt AD770XE1

  Máy hút mùi Brandt AD770XE1

  Giá hãng 37,500.000
  Giá bán 33,000.000

  Xuất xứ: Pháp
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính thẳng
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: cƠ
  Công suất hút: 615m3/h

 • Máy hút mùi Brandt AD1279B

  Máy hút mùi Brandt AD1279B

  Giá hãng 27,600.000
  Giá bán 24,500.000

  Xuất xứ: Pháp
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính vát
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: cảm ứng
  Công suất hút: 600m3/h

 • Máy hút mùi Brandt AT1346X

  Máy hút mùi Brandt AT1346X

  Giá hãng 9,900.000
  Giá bán 8,900.000

  Xuất xứ: Pháp
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi âm tủ
  Kích thước: 60cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 400m3/h

 • Máy hút mùi Brandt AT1349X

  Máy hút mùi Brandt AT1349X

  Giá hãng 11,900.000
  Giá bán 10,700.000

  Xuất xứ: Pháp
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi âm tủ
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 400m3/h

 • Máy hút mùi Brandt AD1118X

  Máy hút mùi Brandt AD1118X

  Giá hãng 38,960.000
  Giá bán 35,000.000

  Xuất xứ: Pháp
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính thẳng
  Kích thước: 1m
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 700m3/h

 • Máy hút mùi Brandt AD986X

  Máy hút mùi Brandt AD986X

  Giá hãng 48,500.000
  Giá bán 43,650.000

  Xuất xứ: Pháp
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính cong
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 790m3/h

 • Máy hút mùi Brandt AT1349X

  Máy hút mùi Brandt AT1349X

  Giá hãng 11,900.000
  Giá bán 10,500.000

  Xuất xứ: Pháp
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi âm tủ
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 400m3/h