• Máy hút mùi Canzy CZ-2060I

  Máy hút mùi Canzy CZ-2060I

  Giá hãng 3,580.000
  Giá bán 2,800.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 36 Tháng
  Loại: Máy hút mùi cổ điển
  Kích thước: 60/70cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 750m3/h

 • Máy hút mùi Arber AB-700E

  Máy hút mùi Arber AB-700E

  Giá hãng 5,850.000
  Giá bán 4,300.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính cong
  Kích thước: 70/90cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 1000m3/h

 • Máy hút mùi Arber AB-700P

  Máy hút mùi Arber AB-700P

  Giá hãng 5,900.000
  Giá bán 4,400.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính cong
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 1000m3/h

 • Máy hút mùi Eurosun EH-70AF88

  Máy hút mùi Eurosun EH-70AF88

  Giá hãng 7,680.000
  Giá bán 6,144.000

  Xuất xứ: Malaysia
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính thẳng
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: cảm ứng
  Công suất hút: 1200m3/h

 • Máy hút mùi Munchen AM-9855

  Máy hút mùi Munchen AM-9855

  Giá hãng 8,900.000
  Giá bán 8,010.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút kính thẳng
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 1180m3/h

 • Máy hút mùi Fagor CPV-70X

  Máy hút mùi Fagor CPV-70X

  Giá hãng 12,600.000
  Giá bán 9,400.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính cong
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 800m3/h

 • Máy hút mùi Lorca TA-2006A

  Giá hãng 4,950.000
  Giá bán 4,200.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính cong
  Kích thước: 70/90cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 1000m3/h

 • Máy hút mùi Grasso GS-7002

  Máy hút mùi Grasso GS-7002

  Giá hãng 3,860.000
  Giá bán 2,900.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi âm tủ
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 700m3/h

 • Máy hút mùi Grasso GS-7002P

  Máy hút mùi Grasso GS-7002P

  Giá hãng 3,760.000
  Giá bán 3,300.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi âm tủ
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 700m3/h

 • Máy hút mùi Grasso GS-6002P

  Máy hút mùi Grasso GS-6002P

  Giá hãng 3,660.000
  Giá bán 3,200.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi âm tủ
  Kích thước: 60cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 700m3/h

 • Máy hút mùi Grasso GS-38E

  Máy hút mùi Grasso GS-38E

  Giá hãng 7,960.000
  Giá bán 4,800.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính cong
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 850m3/h

 • Máy hút mùi Grasso GS1-600

  Máy hút mùi Grasso GS1-600

  Giá hãng 4,860.000
  Giá bán 4,200.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính cong
  Kích thước: 60cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 1200m3/h

 • Máy hút mùi Grasso GS-790

  Máy hút mùi Grasso GS-790

  Giá hãng 19,860.000
  Giá bán 15,900.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính vát
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 1200m3/h

 • máy hút mùi Eurosun EH-90IL95

  Máy hút mùi Eurosun EU-90IL95

  Giá hãng 15,800.000
  Giá bán 12,640.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi đảo
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: dạng cảm ứng
  Công suất hút: 1000m3/h

 • Máy hút mùi Grasso GS-890

  Máy hút mùi Grasso GS-890

  Giá hãng 21,860.000
  Giá bán 17,000.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính vát
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: cảm ứng
  Công suất hút: 1200m3/h

 • Máy hút mùi Cata Neblia 600 Inox

  Giá hãng 5,900.000
  Giá bán 5,000.000

  Xuất xứ: Trung Quốc
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi dạng toa
  Kích thước: 60cm
  Điều khiển: dạng cơ
  Công suất hút: 1110m3/h

 • máy hút mùi Eurosun EH-70C16B

  Máy hút mùi Eurosun EH-70C16B

  Giá hãng 3,080.000
  Giá bán 2,464.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi cổ điển
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: dạng cơ
  Công suất hút: 650m3/h

 • Máy hút mùi Eurosun EU-6016B

  Máy hút mùi Eurosun EH-60C16B

  Giá hãng 2,980.000
  Giá bán 2,384.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi cổ điển
  Kích thước: 60cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 650m3/h

 • Máy hút mùi Eurosun EH-70C18

  Máy hút mùi Eurosun EH-70C18

  Giá hãng 3,280.000
  Giá bán 2,624.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi cổ điển
  Kích thước: 60cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 650m3/h

 • Máy hút mùi Eurosun EH-70S28B

  Máy hút mùi Eurosun EH-70S28B

  Giá hãng 3,480.000
  Giá bán 2,784.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi cổ điển
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 750m3/h

 • Máy hút mùi Eurosun EH-60C15B

  Máy hút mùi Eurosun EH-60C15B

  Giá hãng 3,850.000
  Giá bán 3,080.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi cổ điển
  Kích thước: 60cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 750m3/h

 • Máy hút mùi Eurosun EH-60C15W

  Máy hút mùi Eurosun EH-60C15W

  Giá hãng 3,950.000
  Giá bán 3,160.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi cổ điển
  Kích thước: 60cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 750m3/h

 • Máy hút mùi Eurosun EH-70S29W

  Máy hút mùi Eurosun EH-70S29W

  Giá hãng 4,250.000
  Giá bán 3,400.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi cổ điển
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 750m3/

 • Máy hút mùi Eurosun EH-70K10S

  Máy hút mùi Eurosun EH-70K10S

  Giá hãng 5,050.000
  Giá bán 4,040.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính cong
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 1000m3/h