• bồn tắm đứng appollo super 1

  Bồn tắm Appollo Super 1

  Giá hãng 6,470.000
  Giá bán 5,700.000

  Bảo hành: 60 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Loại bồn tắm đứng vách kính
  Kích thước:900x900x1980mm

 • Vách kính Govern IP-120

  Bồn tắm đứng Govern IP-120

  Giá hãng 6,500.000
  Giá bán 5,720.000

  Bảo hành: 60 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Loại vách kính không đế
  Kích thước: 1200 x 1900 mm

 • Bồn tắm đứng Euroking EU-4440

  Giá hãng 7,100.000
  Giá bán 6,100.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Loại bồn tắm đứng vách kính
  Có 3 kích thước:800,900,1000mm

 • Bồn tắm Govern JS-8131

  Giá hãng 6,860.000
  Giá bán 6,450.000

  Bảo hành: 60 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Loại bồn tắm đứng vách kính
  Kích thước: 900x900x2050mm

 • bồn tắm đứng euroking eu-4440a

  Bồn tắm đứng Euroking EU-4440A

  Giá hãng 8,700.000
  Giá bán 7,250.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Loại bồn tắm đứng vách kính
  Kích thước:900x900x2150mm

 • Bồn tắm đứng Nofer LV-17

  Bồn tắm đứng Nofer LV-17

  Giá hãng 9,750.000
  Giá bán 7,780.000

  Bảo hành: 60 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Loại bồn tắm đứng vách kính
  Kích thước: 900x900x2150mm

 • Bồn tắm Euroking EU-4510

  Bồn tắm đứng Euroking EU-4510

  Giá hãng 8,830.000
  Giá bán 7,950.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Loại bồn tắm đứng vách kính
  Có 2 kích thước

 • Bồn tắm đứng Euroking EU-4524

  Bồn tắm đứng Euroking EU-4524

  Giá hãng 9,500.000
  Giá bán 8,100.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Loại bồn tắm đứng vách kính không đế
  Có 4 kích thước

 • Bồn tắm đứng Nofer LV-25

  Bồn tắm đứng Nofer LV-25

  Giá hãng 9,700.000
  Giá bán 8,700.000

  Bảo hành: 60 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Loại bồn tắm đứng vách kính
  Kích thước: 1050x1050x2150 mm

 • Hình ảnh bồn tắm Govern LV-91

  Bồn tắm đứng Govern LV-91

  Giá hãng 10,100.000
  Giá bán 9,300.000

  Bảo hành: 60 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Loại bồn tắm đứng vách kính
  Kích thước:1050x1050x2050mm

 • bồn tắm Govern LV-17 chính hãng

  Bồn tắm đứng Govern LV-17P

  Giá hãng 11,000.000
  Giá bán 10,300.000

  Bảo hành: 60 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Loại bồn tắm đứng vách kính
  Có 2 kích thước 900&1000mm

 • Bồn tắm Govern LV-93

  Bồn tắm Govern LV-93

  Giá hãng 12,800.000
  Giá bán 11,800.000

  Bảo hành: 60 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Loại bồn tắm đứng vách kính
  Kích thước:1200x900x2050mm

 • Hình ảnh bồn tắm Govern LV-91

  Bồn tắm đứng Govern LV-91P

  Giá hãng 13,800.000
  Giá bán 12,144.000

  Bảo hành: 60 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Loại bồn tắm đứng vách kính
  Kích thước:1050x1050x2050mm

   

 • Bồn tắm Govern LV-93

  Bồn tắm Govern LV-93P

  Giá hãng 16,950.000
  Giá bán 16,100.000

  Bảo hành: 60 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Loại bồn tắm đứng vách kính
  Kích thước:1200x900x2050mm

   

 • bồn tắm govern JS-8126

  Bồn tắm Govern JS-8126P

  Giá hãng 14,800.000
  Giá bán 13,024.000

  Bảo hành: 60 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Loại bồn tắm đứng
  Kích thước:1200x800x2100mm

   

 • Bồn tắm Appollo TS-686

  Giá hãng 16,350.000
  Giá bán 14,700.000

  Bảo hành: 60 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Loại bồn tắm đứng vách kính
  Kích thước:1120x965x1850mm

 • Bồn tắm Appollo TS-36

  Giá hãng 15,900.000
  Giá bán 13,500.000

  Bảo hành: 60 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Loại bồn tắm đứng vách kính
  Kích thước:1300x1300x2170mm

 • Bồn tắm Appollo TS-6218

  Giá hãng 9,000.000
  Giá bán 8,000.000

  Bảo hành: 60 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Loại bồn tắm đứng vách kính
  Kích thước:800x800x2000mm

 • Bồn tắm Appollo TS-630

  Giá hãng 15,500.000
  Giá bán 11,500.000

  Bảo hành: 60 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Loại bồn tắm đứng vách kính
  Kích thước:1200x800x2000mm

 • Bồn tắm Appollo TS-6498

  Giá hãng 16,500.000
  Giá bán 13,290.000

  Bảo hành: 60 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Loại bồn tắm đứng vách kính
  Kích thước:1200x850x2000mm

 • Bồn tắm Appollo TS-5159

  Giá hãng 8,900.000
  Giá bán 7,300.000

  Bảo hành: 60 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Loại bồn tắm đứng vách kính
  Kích thước:900x900x2000mm

 • Bồn tắm Appollo TS-5158

  Giá hãng 8,600.000
  Giá bán 7,000.000

  Bảo hành: 60 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Loại bồn tắm đứng vách kính
  Kích thước:800x800x2000mm

 • Bồn tắm đứng appollo ts-647

  Bồn tắm Appollo TS-647

  Giá hãng 9,500.000
  Giá bán 8,000.000

  Bảo hành: 60 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Loại bồn tắm đứng vách kính
  Kích thước:1200x800x2000mm

 • Bồn tắm Appollo TS-646

  Giá hãng 9,200.000
  Giá bán 7,900.000

  Bảo hành: 60 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Loại bồn tắm đứng vách kính
  Kích thước:1200x800x2000mm