• Bếp từ Kocher DI-6900A

  Bếp từ Kocher DI-6900A

  Giá hãng 7,990.000
  Giá bán 4,990.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Việt Nam
  KT mặt kính:710x410mm
  KT khoét đá:670x360mm

 • Bếp từ chefs eh-dih321

  Bếp từ Chefs EH-DIH321

  Giá hãng 9,900.000
  Giá bán 8,900.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Việt Nam
  Kích thước mặt: 720 x 430mm
  Kích thước cắt đá: 680 x 400mm

 • Bếp từ Chefs EH-DIH2000A

  Bếp từ Chefs EH-DIH2000A

  Giá hãng 2,150.000
  Giá bán 1,290.000

  Bếp từ đơn dương
  Bảo hành: 12 tháng.
  Xuất xứ : Việt Nam
  Kích thước mặt kính 385x310mm

 • Bếp từ sunhouse SHB-DI05

  Bếp từ Sunhouse SHB-DI05

  Giá hãng 12,500.000
  Giá bán 9,500.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Việt Nam
  Kích thước mặt kính:720x430mm
  Kích thước khoét đá:680x390mm

 • Bếp từ sunhouse SHB 9101

  Bếp từ Sunhouse SHB9101

  Giá hãng 9,100.000
  Giá bán 6,500.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Việt Nam
  Kích thước mặt kính:720x430mm
  Kích thước khoét đá:675x390mm

 • Bếp từ sunhouse DI02

  Bếp từ Sunhouse SHB-DI02

  Giá hãng 12,500.000
  Giá bán 6,500.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Việt Nam
  Kích thước mặt kính:720x430mm
  Kích thước khoét đá:680x390mm

 • bếp từ sunhouse SHB-DI01

  Bếp từ Sunhouse SHB-DI01

  Giá hãng 11,500.000
  Giá bán 6,100.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Việt Nam
  Kích thước mặt kính:720x430mm
  Kích thước khoét đá:680x390mm

 • Bếp từ sunhouse SHB 9108S

  Bếp từ Sunhouse SHB 9108S

  Giá hãng 15,950.000
  Giá bán 8,100.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Việt Nam
  Kích thước mặt kính:720x430mm
  Kích thước khoét đá:680x390mm

 • bếp từ đơn Eurosun EU-T188

  Bếp từ đơn Eurosun EU-T188

  Giá hãng 2,280.000
  Giá bán 1,824.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính Hãng
  Loại: Bếp từ đơn
  Kích thước bề mặt:390x320mm

 • Bếp từ Kocher DI-721

  Bếp từ Kocher DI-721

  Giá hãng 12,890.000
  Giá bán 9,600.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Việt Nam
  Kích thước mặt kính:730x420mm
  Kích thước khoét đá:680x385mm

 • Bếp từ Kocher DI-730S

  Bếp từ Kocher DI-730S

  Giá hãng 15,690.000
  Giá bán 11,500.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Việt Nam
  Kích thước mặt kính:730x420mm
  Kích thước khoét đá:680x385mm

 • Bếp từ chefs eh-DIH343

  Bếp từ Chefs EH-DIH343

  Giá hãng 14,500.000
  Giá bán 13,000.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ :  Việt Nam
  Kích thước mặt: 750 x 450mm
  Kích thước cắt đá: 670 x 380mm

 • Bếp từ chefs EH-DIH330

  Bếp từ Chefs EH-DIH330

  Giá hãng 14,500.000
  Giá bán 13,000.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Việt Nam
  Kích thước mặt: 720 x 430mm
  Kích thước cắt đá: 670 x 380mm

 • Bếp từ chefs EH-DIH333

  Bếp từ Chefs EH-DIH333

  Giá hãng 13,900.000
  Giá bán 12,500.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Việt Nam
  Kích thước mặt: 720 x 430mm
  Kích thước cắt đá: 670 x 380mm

 • Bếp từ chefs eh-dih 2000A

  Bếp từ Chefs EH-DIH2000A

  Giá hãng 7,590.000
  Giá bán 6,800.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ :  Việt Nam
  Kích thước mặt: 690 x 420mm
  Kích thước cắt đá: 660 x 390mm

 • Bếp từ CHefs EH-IH534

  Bếp từ Chefs EH-IH534

  Giá hãng 15,900.000
  Giá bán 14,300.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Việt Nam
  Kích thước mặt: 750 x 450mm
  Kích thước cắt đá: 720 x 390mm