• bếp từ Bosch PPI82560MS

  Bếp từ Bosch PPI82560MS

  Giá hãng 23,500.000
  Giá bán 13,800.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Trung Quốc
  Kích thước mặt kính:780x450mm
  Kích thước khoét đá:700x400mm

 • Bếp từ Faster FS-188I

  Bếp từ Faster FS-188I

  Giá hãng 1,600.000
  Giá bán 1,300.000

  Loại bếp từ đơn dương
  Bảo hành: 12 tháng.
  Xuất xứ : Chính Hãng
  Kích thước mặt kính 370x290mm

 • Bếp từ Faster FS-120DI

  Bếp từ Faster FS-120DI

  Giá hãng 6,000.000
  Giá bán 4,500.000

  Bảo hành: 12 tháng.
  Xuất xứ : Chính Hãng
  Kích thước mặt kính 510x300mm
  Kích thước khoét đá 495x275mm

 • Bếp từ Canzy CZ-177

  Bếp từ Canzy CZ-177

  Giá hãng 2,250.000
  Giá bán 1,500.000

  Loại: bếp từ đơn dương
  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính Hãng
  Kích thước mặt kính 360x300mm

 • Bếp từ Canzy CZ-818

  Bếp từ Canzy CZ-818

  Giá hãng 4,980.000
  Giá bán 3,150.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính Hãng
  Kích thước mặt kính 510x300mm
  Kích thước khoét đá 490x270mm

 • Bếp từ Sevilla SV-10T

  Bếp từ Sevilla SV-10T

  Giá hãng 1,880.000
  Giá bán 1,500.000

  Bếp từ đơn dương
  Bảo hành: 12 tháng.
  Xuất xứ : Chính Hãng
  Kích thước mặt kính 360x280mm

 • Bếp từ domino G5

  Bếp từ Domino Essen G5

  Giá hãng 22,000.000
  Giá bán 17,000.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính Hãng
  Kích thước mặt: 730x420mm
  Kích thước cắt đá:690x390mm

 • Bếp từ Essen ES-288BM

  Bếp từ Essen ES-288BM

  Giá hãng 15,000.000
  Giá bán 10,500.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính Hãng
  Kích thước mặt: 730x430mm
  Kích thước cắt đá:690x395mm

 • Bếp từ Essen ES-20IDS

  Bếp từ Essen ES-20IDS

  Giá hãng 18,900.000
  Giá bán 11,300.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính Hãng
  Kích thước mặt: 730x430mm
  Kích thước cắt đá:690x390mm

 • Bếp từ Essen ES-866BM

  Bếp từ Essen ES-866BM

  Giá hãng 9,500.000
  Giá bán 5,500.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính Hãng
  Kích thước mặt: 730x430mm
  Kích thước cắt đá:690x395mm

 • Bếp từ Essen ES-200ID

  Bếp từ Essen ES 200ID

  Giá hãng 12,900.000
  Giá bán 10,300.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính Hãng
  Kích thước mặt: 730x430mm
  Kích thước cắt đá:680x390mm

 • Bếp từ Essen ES-888BM

  Bếp từ Essen ES-888BM

  Giá hãng 6,800.000
  Giá bán 4,500.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Trung Quốc
  Kích thước mặt: 730x430mm
  Kích thước cắt đá:680x390mm

 • bếp từ Napollia NA-ID01

  Bếp từ Napoli NA ID01

  Giá hãng 19,500.000
  Giá bán 10,500.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Trung Quốc
  Kích thước mặt: 715x430mm
  Kích thước cắt đá: 695x410mm

 • bẾP từ Napoli NA400K3

  Bếp từ Napoli NA 400K3

  Giá hãng 18,500.000
  Giá bán 7,600.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Trung Quốc
  Kích thước mặt: 730 x 420mm
  Kích thước cắt đá: 690 x 390mm

 • bếp từ Faster FS-288I

  Bếp từ Faster FS-288I

  Giá hãng 8,990.000
  Giá bán 5,200.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính Hãng
  Kích thước mặt kính:710x410mm
  Kích thước khoét đá:680x400mm

 • Bếp từ Electrolux EHC-726BA

  Giá hãng 12,500.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Trung Quốc
  Kích thước mặt: 700x590mm
  Kích thước cắt đá:64x490mm

 • Bếp từ Lorca TA-1006C

  Bếp từ Lorca TA-1006C

  Giá hãng 6,290.000
  Giá bán 5,340.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Trung Quốc
  Kích thước mặt bếp: 710 X420mm
  Kích thước khoét đá:670x400mm

 • Bếp từ Sevilla SV-73II

  Bếp từ Sevilla SV-73II

  Giá hãng 11,380.000
  Giá bán 9,100.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước mặt kính:730*430mm
  Kích thước khoét đá:680*380mm

 • Bếp từ Arber AB-383

  Giá hãng 13,250.000
  Giá bán 8,090.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính Hãng
  Kích thước mặt: 720x425mm
  Kích thước cắt đá: 680x400mm

 • Bếp từ assisi AS-DIH682

  Bếp từ Assisi AS-DIH682

  Giá hãng 7,800.000
  Giá bán 6,240.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính Hãng
  Kích thước mặt: 680 x 380mm
  Kích thước cắt đá: 650 x 350mm

 • Bếp từ Grasso GS702IH

  Bếp từ Grasso GS702IH

  Giá hãng 7,860.000
  Giá bán 6,500.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước bề mặt:736x416mm
  Kích thước khoét đá:690x395mm

 • Bếp từ Cata I 6004BK

  Bếp từ Cata I 6004BK

  Giá hãng 12,000.000
  Giá bán 10,200.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Trung Quốc
  Kích thước bề mặt:590x520mm
  Kích thước khoét đá:565x495mm

 • Bếp từ Teka IB702

  Bếp từ Teka IB702

  Giá hãng 13,800.000
  Giá bán 11,500.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Trung Quốc
  Kích thước bề mặt:730x430mm
  Kích thước khoét đá:69,5x410mm

 • Bếp từ Batani EG-338

  Bếp từ Batani EG-338

  Giá hãng 10,900.000
  Giá bán 7,000.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Trung Quốc
  Kích thước bề mặt:736x416mm
  Kích thước khoét đá:670x390mm