• Bếp từ Cata IB 2 Plus BK

  Bếp từ Cata IB 2Plus BK

  Giá hãng 12,000.000
  Giá bán 9,650.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Tây Ban Nha
  Kích thước bề mặt:590x520mm
  Kích thước khoét đá:560x330mm

 • bếp từ Bosch PID631BB1E

  Bếp từ Bosch PID631BB1E

  Giá hãng 28,500.000
  Giá bán 14,300.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Tây Ban Nha
  Kích thước mặt kính:606x510mm
  Kích thước khoét đá:560x490mm

 • Bếp từ Nodor IBS37SLIM

  Giá hãng 28,500.000
  Giá bán 21,300.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ :Tây Ban Nha
  Kích thước mặt: 700x350mm
  Kích thước cắt đá: 680x330mm

 • Bếp từ Nodor IWC-27

  Giá hãng 23,500.000
  Giá bán 17,500.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ :Tây Ban Nha
  Kích thước mặt: 730x430mm
  Kích thước cắt đá: 710x410mm

 • Bếp từ Nodor IPS-37 Black

  Bếp từ Nodor IPS 37 Black

  Giá hãng 34,900.000
  Giá bán 29,600.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ :Tây Ban Nha
  Kích thước mặt: 770x520mm
  Kích thước cắt đá:755x495mm

   

 • Bếp từ Nodor IBS-36AG

  Bếp từ Nodor IMD 36-AG

  Giá hãng 35,900.000
  Giá bán 26,990.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ :Tây Ban Nha
  Kích thước mặt: 595x525mm
  Kích thước cắt đá:560x490mm

   

 • bếp từ Nodor IBS-46AG

  Bếp từ Nodor IBS 46AG

  Giá hãng 38,900.000
  Giá bán 28,990.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ :Tây Ban Nha
  Kích thước mặt: 595x525mm
  Kích thước cắt đá:560x490mm

   

 • Bếp từ Nodor IMD-600

  Bếp từ Nodor IMD-600

  Giá hãng 49,900.000
  Giá bán 34,500.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ :Tây Ban Nha
  Kích thước mặt: 590x520mm
  Kích thước cắt đá: 565x495mm

   

 • bếp từ Nodor IMD-750

  Bếp từ Nodor IMD-750

  Giá hãng 65,900.000
  Giá bán 51,000.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ :Tây Ban Nha
  Kích thước mặt: 770x520mm
  Kích thước cắt đá: 755x495mm

   

 • Bếp từ Malloca MH-03IS

  Giá hãng 22,000.000
  Giá bán 19,800.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Châu Âu
  Kích thước mặt: 800x380mm
  Kích thước khoét đá:750x330mm

 • Bếp từ Malloca MH 02IS

  Bếp từ Malloca MH-02IS

  Giá hãng 19,800.000
  Giá bán 17,800.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Châu Âu
  Kích thước mặt: 720x380mm
  Kích thước khoét đá:690x320mm

 • Bếp từ Malloca MH02ID

  Bếp từ Malloca MH-02I D

  Giá hãng 19,415.000
  Giá bán 17,470.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Châu Âu
  Kích thước mặt: 720x380mm
  Kích thước khoét đá:690x320mm

 • bếp từ Malloca MI 732SL

  Bếp từ Malloca MI 732 SL

  Giá hãng 21,700.000
  Giá bán 19,500.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Châu Âu
  Kích thước mặt: 720x430mm
  Kích thước khoét đá:670x337mm

 • Bếp từ Malloca MH 02I

  Bếp từ Malloca MH-02I

  Giá hãng 18,975.000
  Giá bán 17,000.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Châu Âu
  Kích thước mặt: 720x380mm
  Kích thước khoét đá:660x325mm

 • Bếp từ Malloca MI593W

  Bếp từ Malloca MI 593W

  Giá hãng 22,330.000
  Giá bán 20,000.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Châu Âu
  Kích thước mặt: 590x520mm
  Kích thước khoét đá:545x490mm

 • Bếp từ malloca MI-593B

  Bếp từ Malloca MI 593B

  Giá hãng 22,000.000
  Giá bán 19,800.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Châu Âu
  Kích thước mặt: 590x520mm
  Kích thước khoét đá:530x475mm

 • Bếp từ Malloca MI 784 ITG

  Bếp từ Malloca MI-784 ITG

  Giá hãng 33,000.000
  Giá bán 29,700.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Châu Âu
  Kích thước mặt: 780x520mm
  Kích thước khoét đá:740x480mm

 • Bếp từ Malloca MH-7320I

  Bếp từ Malloca MH-7320I

  Giá hãng 0.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Châu Âu
  Kích thước mặt: 730x430mm
  Kích thước khoét đá:700x410mm

 • bếp từ malloca kết hợp máy hít mùi HIH-864

  Bếp từ kết hợp máy hút mùi Malloca HIH-864

  Giá hãng 79,200.000
  Giá bán 71,280.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Châu Âu
  Kích thước mặt: 860x530mm
  Kích thước khoét đá: 802 x490mm

 • Bếp từ Fagor IF-ZONE33S

  Giá hãng 33,600.000
  Giá bán 28,500.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Châu Âu
  Kích thước mặt bếp: 630x520mm
  Kích thước khoét đá: 560x490mm

 • Bếp từ Fagor IF-ZONE33AS

  Giá hãng 34,500.000
  Giá bán 25,900.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Châu Âu
  Kích thước mặt bếp: 590x520mm
  Kích thước khoét đá: 560x490mm

 • Bếp từ Fagor IF-ZONE40HS

  Giá hãng 34,800.000
  Giá bán 28,000.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Châu Âu
  Kích thước mặt bếp: 630x520mm
  Kích thước khoét đá: 560x490mm

 • Bếp từ Fagor IF-30BLX

  Giá hãng 39,800.000
  Giá bán 35,000.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Châu Âu
  Kích thước mặt bếp: 630x520mm
  Kích thước khoét đá: 560x490mm

 • Bếp từ Fagor FPI2073S

  Giá hãng 21,000.000
  Giá bán 14,700.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Châu Âu
  Kích thước mặt bếp: 730x430mm
  Kích thước khoét đá: 710x410mm