• Bếp từ Brandt BPI6310B

  Bếp từ Brandt BPI6310B

  Giá hãng 28,500.000
  Giá bán 19,950.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Pháp
  Kích thước bề mặt: 580x510mm
  Kích thước khoét đá: 560x488mm

 • Bếp từ Brandt TI1033B

  Bếp từ Brandt TI1033B

  Giá hãng 39,500.000
  Giá bán 27,650.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Pháp
  Kích thước bề mặt: 580x510mm
  Kích thước khoét đá: 560x490mm

 • Bếp từ Brandt TI1022B

  Bếp từ Brandt TI1022B

  Giá hãng 38,500.000
  Giá bán 28,875.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Pháp
  Kích thước bề mặt: 580x510mm
  Kích thước khoét đá: 560x490mm

 • Bếp từ Brandt TI1028B

  Bếp từ Brandt TI1028B

  Giá hãng 36,500.000
  Giá bán 27,375.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Pháp
  Kích thước bề mặt: 580x510mm
  Kích thước khoét đá: 560x490mm

 • Bếp từ Brandt TI1016B

  Bếp từ Brandt TI1016B

  Giá hãng 37,900.000
  Giá bán 28,425.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Pháp
  Kích thước bề mặt: 580x510mm
  Kích thước khoét đá: 560x490mm

 • Bếp từ Brandt TI112B

  Bếp từ Brandt TI112B

  Giá hãng 36,600.000
  Giá bán 27,450.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Pháp
  Kích thước bề mặt: 580x510mm
  Kích thước khoét đá: 560x490mm

 • Bếp từ Brandt BPI6230BL

  Bếp từ Brandt BPI6230BL

  Giá hãng 23,500.000
  Giá bán 17,600.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Pháp
  Kích thước bề mặt: 590x750mm
  Kích thước khoét đá: 550x665mm

 • Bếp từ Brandt BPI6314B

  Bếp từ Brandt BPI6314B

  Giá hãng 32,500.000
  Giá bán 24,375.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Pháp
  Kích thước bề mặt: 590x580mm
  Kích thước khoét đá: 550x560mm