• Bếp từ Munchen M568I

  Bếp từ Munchen M568I

  Giá hãng 19,500.000
  Giá bán 16,650.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Đức
  Kích thước mặt kính:750x450mm
  Kích thước khoét đá:685x390mm

 • bếp từ Lorca LCI-809

  Bếp từ Lorca LCI-809

  Giá hãng 22,890.000
  Giá bán 19,450.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Đức
  Kích thước mặt bếp:750×450 mm
  Kích thước khoét đá: 685 x385mm

 • Bếp từ Eurosun EU-T888G

  Bếp từ Eurosun EU-T888G

  Giá hãng 22,890.000
  Giá bán 20,600.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Đức
  Kích thước bề mặt:730x430mm
  Kích thước khoét đá:690x385mm

 • Bếp từ giovani GC-73022TSC

  Bếp từ Giovani GC-73022 TSC

  Giá hãng 23,300.000
  Giá bán 20,970.000

  Bảo hành: 60 tháng.
  Xuất xứ : Đức
  Kích thước mặt kính 730x430mm
  Kích thước khoét đá 710x410mm

 • Bếp từ Chefs DIH-888P

  Bếp từ Chefs DIH-888P

  Giá hãng 21,500.000
  Giá bán 18,275.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Đức
  Kích thước mặt: 750 x 450mm
  Kích thước cắt đá: 670 x 370mm

   

 • bếp từ eurosun EU-T891G

  Bếp từ Eurosun EU-T891G

  Giá hãng 20,890.000
  Giá bán 18,801.000

  Bảo hành: 36 tháng
  Xuất xứ : Đức
  Kích thước mặt kính:760x450mm
  Kích thước khoét đá:700x405mm

   

 • bếp từ đơn essen ES-01DG

  Bếp từ Essen ES-01DG

  Giá hãng 4,800.000
  Giá bán 2,500.000

  Bảo hành: 12 tháng.
  Xuất xứ : Chính Hãng
  Kích thước mặt: 380x310mm
  Kích thước cắt đá:360x290mm

 • Bếp từ giovani GC-73033TSC

  Bếp từ Giovani GC-73033TSC

  Giá hãng 27,480.000
  Giá bán 24,700.000

  Bảo hành: 60 tháng.
  Xuất xứ : Đức
  Kích thước mặt kính 730x430mm
  Kích thước khoét đá 710x410mm

 • Bếp từ Eurosun EU-T890S

  Bếp từ Eurosun EU-T890S

  Giá hãng 21,800.000
  Giá bán 17,400.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Kích thước bề mặt:590x620mm
  Kích thước khoét đá:560x490mm

 • Bếp từ Eurosun EU-T889G

  Bếp từ Eurosun EU-T889G

  Giá hãng 18,900.000
  Giá bán 17,010.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Đức
  Kích thước bề mặt:730x430mm
  Kích thước khoét đá:685x385mm

 • Bếp từ Eurosun EU-T885G

  Bếp từ Eurosun EU-T885G

  Giá hãng 19,800.000
  Giá bán 17,820.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Đức
  Kích thước bề mặt:730x430mm
  Kích thước khoét đá:685x385mm

 • Bếp từ Eurosun EU-T881G

  Bếp từ Eurosun EU-T881G

  Giá hãng 23,890.000
  Giá bán 21,501.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Đức
  Kích thước bề mặt:760x450mm
  Kích thước khoét đá:720x390mm

 • Bếp từ Kocher DI-753S

  Bếp từ Kocher DI-753S

  Giá hãng 22,900.000
  Giá bán 16,500.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước mặt kính:600x520mm
  Kích thước khoét đá:540x480mm

 • Bếp từ Kocher DI-806GE02

  Bếp từ Kocher DI-806GE02

  Giá hãng 22,890.000
  Giá bán 19,456.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Đức
  Kích thước mặt kính:750x450mm
  Kích thước khoét đá:685x385mm

 • Bếp từ Kocher DI-808GE

  Bếp từ Kocher DI-808GE

  Giá hãng 35,080.000
  Giá bán 29,818.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Đức
  Kích thước mặt kính:770x450mm
  Kích thước khoét đá:685x385mm

 • Bếp từ Munchen GM-8999

  Bếp từ Munchen GM-8999

  Giá hãng 22,500.000
  Giá bán 20,475.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Đức
  Kích thước mặt kính:730x430mm
  Kích thước khoét đá:665x375mm

 • Bếp từ Munchen GM5656

  Bếp từ Munchen GM5656

  Giá hãng 22,500.000
  Giá bán 20,475.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Đức
  Kích thước mặt kính:720x430mm
  Kích thước khoét đá:665x375mm

 • Bếp từ Faster FS 741GI

  Bếp từ Faster FS 741GI

  Giá hãng 22,990.000
  Giá bán 19,500.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Đức
  Kích thước mặt: 730 x 420mm
  Kích thước cắt đá: 670 x 380mm

 • Bếp từ Faster FS 742G

  Bếp từ Faster FS 742G

  Giá hãng 24,990.000
  Giá bán 19,500.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Đức
  Kích thước mặt: 720 x 420mm
  Kích thước cắt đá: 690 x 390mm

 • Bếp từ Faster Fs 741GI

  Bếp từ Faster Fs 741GI

  Giá hãng 25,990.000
  Giá bán 20,500.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Made in Germany
  Kích thước mặt: 730 x 420mm
  Kích thước cắt đá: 670 x 380mm

 • Bếp từ Lorca LCI-900

  Bếp từ Lorca LCI-900

  Giá hãng 21,890.000
  Giá bán 15,290.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Đức
  Kích thước mặt bếp: 730x430mm
  Kích thước khoét đá: 685x385mm

 • Bếp từ chefs eh-DIH888

  Bếp từ Chefs EH-DIH888

  Giá hãng 21,500.000
  Giá bán 18,275.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Đức
  Kích thước mặt: 750 x 450mm
  Kích thước cắt đá: 670 x 370mm

   

 • bếp từ Lorca LCI-899

  Bếp từ Lorca LCI-899

  Giá hãng 22,390.000
  Giá bán 19,000.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Đức
  Kích thước mặt bếp: 730x430mm
  Kích thước khoét đá: 685x385mm

 • bếp từ Lorca LCI-809W

  Bếp từ Lorca LCI-809W

  Giá hãng 22,890.000
  Giá bán 19,450.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Đức
  Kích thước mặt bếp: 750 X450mm
  Kích thước khoét đá: 685x385mm