• bếp hồng ngoại Giovani G-22e

  Bếp hồng ngoại Giovani G-22E

  Giá hãng 19,600.000
  Giá bán 15,680.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : chính hãng
  Kích thước mặt:730 x 420mm
  Kích thước cắt đá: 675 x 395mm

 • Bếp hồng ngoại Canzy CZ-817

  Bếp hồng ngoại Canzy CZ-817

  Giá hãng 4,880.000
  Giá bán 3,150.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính Hãng
  Kích thước mặt kính 510x300mm
  Kích thước khoét đá 490x270mm

 • Bếp hồng ngoại canzy CZ-188

  Bếp hồng ngoại Canzy CZ-188

  Giá hãng 2,250.000
  Giá bán 1,350.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính Hãng
  Kích thước mặt: 360x280mm
  Bếp hồng ngoại đơn

 • Bếp hồng ngoại Malloca MH-02R

  Giá hãng 16,950.000
  Giá bán 15,250.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước mặt: 720x380mm
  Kích thước khoét đá:690x320mm

 • bếp hồng ngoại Malloca MH-7320R

  Bếp hồng ngoại Malloca MH-7320R

  Giá hãng 8,580.000
  Giá bán 6,800.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính Hãng
  Kích thước mặt: 720x430mm
  Kích thước khoét đá:700x410mm

 • Bếp hồng ngoại cata TN 604/A

  Bếp hồng ngoại Cata TN 604/A

  Giá hãng 9,200.000
  Giá bán 6,720.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Trung Quôc
  Kích thước bề mặt:590x520mm
  Kích thước khoét đá:560x490mm

 • Bếp hồng ngoại Cata TDN 603/B

  Bếp hồng ngoại Cata TDN 603/B

  Giá hãng 9,500.000
  Giá bán 7,600.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Trung Quôc
  Kích thước bề mặt:590x520mm
  Kích thước khoét đá:560x490mm