• Bếp hồng ngoại Brandt TV1220B

  Bếp hồng ngoại Brandt TV1220B

  Giá hãng 17,900.000
  Giá bán 9,000.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Pháp
  Kích thước bề mặt: 580x510mm
  Kích thước khoét đá: 560x490mm

 • Bếp hồng ngoại Brandt TV1221B

  Bếp hồng ngoại Brandt TV1221B

  Giá hãng 13,650.000
  Giá bán 10,300.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Pháp
  Kích thước bề mặt: 580x510mm
  Kích thước khoét đá: 560x490mm

 • Bếp hồng ngoại Brandt TV1020B

  Bếp hồng ngoại Brandt TV1020B

  Giá hãng 17,900.000
  Giá bán 16,000.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Pháp
  Kích thước bề mặt: 580x510mm
  Kích thước khoét đá: 560x490mm

 • Bếp hồng ngoại Brandt TV1021B

  Bếp hồng ngoại Brandt TV1021B

  Giá hãng 15,500.000
  Giá bán 13,500.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Pháp
  Kích thước bề mặt: 580x510mm
  Kích thước khoét đá: 560x490mm

 • Bếp hồng ngoại Brandt TV1000B

  Bếp hồng ngoại Brandt TV1000B

  Giá hãng 11,800.000
  Giá bán 10,000.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Pháp
  Kích thước bề mặt: 510×28,8mm
  Kích thước khoét đá: 490×26,5mm