• bếp điện từ canzy CZ-26HB

  Bếp điện từ Canzy CZ-26HB

  Giá hãng 9,880.000
  Giá bán 6,910.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính Hãng
  Kích thước mặt: 730x430mm
  Kích thước cắt đá: 680x390mm

 • Bếp từ Canzy CZ-26B

  Bếp từ Canzy CZ-26B

  Giá hãng 9,880.000
  Giá bán 6,910.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính Hãng
  Kích thước mặt: 730x430mm
  Kích thước cắt đá: 680x390mm

 • Bếp điện từ sunhouse SHB 9100

  Bếp điện từ Sunhouse SHB9100

  Giá hãng 8,700.000
  Giá bán 5,500.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Việt Nam
  Kích thước mặt kính:720x430mm
  Kích thước khoét đá:675x390mm

 • Bếp điện từ sunhouse SHB-EI02

  Bếp điện từ Sunhouse SHB-EI02

  Giá hãng 11,500.000
  Giá bán 6,000.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Việt Nam
  Kích thước mặt kính:720x430mm
  Kích thước khoét đá:680x390mm

 • Bếp điện từ sunhouse SHB-EI01

  Bếp điện từ Sunhouse SHB-EI01

  Giá hãng 10,500.000
  Giá bán 5,999.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Việt Nam
  Kích thước mặt kính:720x430mm
  Kích thước khoét đá:680x390mm

 • bếp điện từ sunhouse SHB9106ES

  Bếp điện từ Sunhouse SHB9106-ES

  Giá hãng 17,380.000
  Giá bán 8,500.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Việt Nam
  Kích thước mặt kính:720x430mm
  Kích thước khoét đá:680x390mm

 • Bếp điện từ Taka TK-IR02B1

  Bếp điện từ Taka TK-IR02B1

  Giá hãng 11,700.000
  Giá bán 9,400.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước bề mặt:730x420mm
  Kích thước khoét đá:680x395mm

 • Bếp điện từ Taka IR2B

  Bếp điện từ Taka IR2B

  Giá hãng 7,580.000
  Giá bán 5,900.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước bề mặt:730x420mm
  Kích thước khoét đá:680x395mm

 • Bếp điện từ Kocher EI-6900B

  Bếp điện từ Kocher EI-6900B

  Giá hãng 7,990.000
  Giá bán 6,990.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Việt Nam
  Kích thước mặt kính:710x410mm
  Kích thước khoét đá:670x360mm

 • Bếp điện từ Kocher EI-722

  Bếp điện từ Kocher EI-722

  Giá hãng 12,890.000
  Giá bán 11,600.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Việt Nam
  Kích thước mặt kính:730x420mm
  Kích thước khoét đá:680x385mm

 • Bếp điện từ Kocher EI-730S

  Bếp điện từ Kocher EI-730S

  Giá hãng 15,690.000
  Giá bán 14,100.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Việt Nam
  Kích thước mặt kính:730x420mm
  Kích thước khoét đá:680x385mm

 • Bếp điện từ chefs EH-mix534

  Bếp điện từ Chefs EH-Mix534

  Giá hãng 15,900.000
  Giá bán 14,300.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Việt Nam
  Kích thước mặt: 750 x 450mm
  Kích thước cắt đá: 720 x 390mm

 • Bếp điện từ chefs EH-Mix343

  Bếp điện từ Chefs EH-Mix343

  Giá hãng 14,500.000
  Giá bán 13,000.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Việt Nam
  Kích thước mặt: 750 x 450mm
  Kích thước cắt đá: 670 x 380mm

 • Bếp điện từ chefs eh-mix330

  Bếp điện từ Chefs EH-Mix330

  Giá hãng 14,500.000
  Giá bán 13,000.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Viêt Nam
  Kích thước mặt: 720 x 430mm
  Kích thước cắt đá: 670 x 390mm

 • Bếp điện từ chefs eh-mix333

  Bếp điện từ Chefs EH-Mix333

  Giá hãng 13,900.000
  Giá bán 12,500.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Việt Nam
  Kích thước mặt: 720 x 430mm
  Kích thước cắt đá: 670 x 380mm

 • Bếp điện từ chefs eh-mix2000A

  Bếp điện từ Chefs EH-Mix2000A

  Giá hãng 7,590.000
  Giá bán 6,800.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Việt Nam
  Kích thước mặt: 690 x 420mm
  Kích thước cắt đá: 660 x 390mm