• Bếp điện từ Sevilla SV-189TS

  Bếp điện từ Sevilla SV-189TS

  Giá hãng 5,890.000
  Giá bán 4,200.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  KT mặt kính:730x430mm
  KT khoét đá:710x390mm

 • Bếp điện từ Essen ES-867BM

  Bếp điện từ Essen ES-867BM

  Giá hãng 9,900.000
  Giá bán 6,500.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính Hãng
  Kích thước mặt: 730x430mm
  Kích thước cắt đá:690x395mm

 • bếp điện từ faster fs-288i

  Bếp điện từ Faster FS-288HI

  Giá hãng 8,990.000
  Giá bán 5,200.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính Hãng
  Kích thước mặt kính:710x410mm
  Kích thước khoét đá:675x375mm

 • bếp điện từ Lorca TA-1006EC

  Bếp điện từ Lorca TA-1006EC

  Giá hãng 6,290.000
  Giá bán 5,340.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Trung Quốc
  Kích thước mặt bếp: 710 X420mm
  Kích thước khoét đá:670x400mm

 • Bếp điện từ Grasso GS-9IT

  Bếp điện từ Grasso GS-9IT

  Giá hãng 12,950.000
  Giá bán 8,900.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước bếp:736x416mm.
  Kích thước khoét đá:690x395mm

 • Bếp điện từ Grasso GS3-207

  Bếp điện từ Grasso GS3-207

  Giá hãng 10,960.000
  Giá bán 6,800.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước bếp:736x416mm.
  Kích thước khoét đá:690x395mm

 • Bếp điện từ Grasso GS-702EH

  Bếp điện từ Grasso GS-702EH

  Giá hãng 7,850.000
  Giá bán 5,800.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước bếp:736x416mm.
  Kích thước khoét đá:680x390mm

 • Bếp điện từ assisi AS-Mix 681

  Bếp điện từ Assisi AS-Mix681

  Giá hãng 7,800.000
  Giá bán 6,240.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính Hãng
  Kích thước mặt: 680 x 380mm
  Kích thước cắt đá: 650 x 350mm

 • Bếp điện từ Batani EG-668

  Bếp điện từ Batani EG-668

  Giá hãng 10,900.000
  Giá bán 7,200.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Trung Quốc
  Kích thước bề mặt:736x416mm
  Kích thước khoét đá:670x390mm

 • Bếp điện từ Batani EG-389C

  Bếp điện từ Batani EG-389C

  Giá hãng 13,900.000
  Giá bán 10,500.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Trung Quốc
  Kích thước bề mặt:760x430mm
  Kích thước khoét đá:730x410mm

 • Bếp điện từ Batani EG-389B

  Bếp điện từ Batani EG-389B

  Giá hãng 18,500.000
  Giá bán 8,800.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Trung Quốc
  Kích thước bề mặt:590x520mm
  Kích thước khoét đá:570x495mm

 • Bếp điện từ Batani EG-16

  Bếp điện từ Batani EG-16

  Giá hãng 8,500.000
  Giá bán 6,500.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Trung Quốc
  Kích thước bề mặt:73,6×41,6mm
  Kích thước khoét đá:670x390mm

 • Bếp điện từ Arber AB-389

  Bếp điện từ Arber AB-389

  Giá hãng 12,500.000
  Giá bán 5,200.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước bề mặt:720x430mm
  Kích thước khoét đá:680x390mm

 • Bếp điện từ Sevilla SV-202IH

  Bếp điện từ Sevilla SV-202IH

  Giá hãng 8,990.000
  Giá bán 6,500.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước mặt kính:736x416mm
  Kích thước khoét đá:670x390mm

 • Bếp điện từ Sevilla SV-289TS

  Bếp điện từ Sevilla SV-289TS

  Giá hãng 6,890.000
  Giá bán 4,500.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước mặt kính:730*430mm
  Kích thước khoét đá:710*390mm

 • Bếp điện từ Canzy CZ-3002GS

  Bếp điện từ Canzy CZ-3002GSI

  Giá hãng 7,980.000
  Giá bán 5,586.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính Hãng
  Kích thước mặt kính: 730x430mm
  Kích thước khoét đá: 710x400mm

 • bếp điện từ Canzy CZ500-2IH

  Bếp điện từ Canzy CZ500-2IH

  Giá hãng 13,980.000
  Giá bán 10,485.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước mặt kính 730x420mm
  Kích thước khoét đá 710x400mm

 • Bếp điện từ Giovani G-422ET

  Bếp điện từ Giovani G-422ET

  Giá hãng 36,950.000
  Giá bán 26,560.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước mặt kính 592 x 522mm
  Kích thước khoét đá 568 x 498mm

 • Bếp điện từ Giovani G-321ET

  Bếp điện từ Giovani G-321ET

  Giá hãng 29,600.000
  Giá bán 23,960.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước mặt kính 592x522mm
  Kích thước khoét đá 568x498mm

 • Bếp điện từ Giovani G-313ET

  Bếp điện từ Giovani G-313ET

  Giá hãng 26,800.000
  Giá bán 21,440.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước mặt kính 760x430mm
  Kích thước khoét đá 730x410mm

 • Bếp điện từ Giovani G-281ET

  Bếp điện từ Giovani G-281ET

  Giá hãng 12,980.000
  Giá bán 9,000.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước mặt kính 680x390mm
  Kích thước khoét đá 680x360mm

 • Bếp điện từ Giovani G-271ET

  Bếp điện từ Giovani G-271ET

  Giá hãng 12,800.000
  Giá bán 10,240.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước mặt kính 740x420mm
  Kích thước khoét đá 675x390mm

 • Bếp điện từ Giovani G-261ET

  Bếp điện từ Giovani G-261ET

  Giá hãng 19,670.000
  Giá bán 15,730.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : chính hãng
  Kích thước mặt kính 690x420mm
  Kích thước khoét đá 635x395mm

 • Bếp điện từ Giovani G-251ET

  Bếp điện từ Giovani G-251ET

  Giá hãng 9,860.000
  Giá bán 7,880.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : chính hãng
  Kích thước mặt kính 690x420mm
  Kích thước khoét đá 640x395mm