• Bếp điện từ Pramie PRTH-3201

  Giá hãng 17,500.000
  Giá bán 16,600.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Thái Lan
  Kích thước mặt kính:780x430mm
  Kích thước khoét đá:758x40mm

 • Bếp điện từ Pramie PRTH-2101

  Giá hãng 16,500.000
  Giá bán 15,600.000

  Bảo hành: 24 Tháng.
  Xuất xứ : Thái Lan
  Kích thước mặt kính:730x430mm
  Kích thước khoét đá:708x408mm

 • Bếp điện từ Kocher EI-763S

  Bếp điện từ Kocher EI-763S

  Giá hãng 21,990.000
  Giá bán 18,700.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Tây Ban Nha
  Kích thước mặt kính:800x450mm
  Kích thước khoét đá:775x405mm

 • Bếp điện từ Kocher EI-735S

  Bếp điện từ Kocher EI-735S

  Giá hãng 17,590.000
  Giá bán 14,951.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Thái Lan
  Kích thước mặt kính:750x430mm
  Kích thước khoét đá:690x390mm

 • Bếp điện từ Kocher EI-733S

  Bếp điện từ Kocher EI-733S

  Giá hãng 17,590.000
  Giá bán 14,951.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Thái Lan
  Kích thước mặt kính:750x430mm
  Kích thước khoét đá:690x390mm

 • Bếp điện từ Kocher EI-737S

  Bếp điện từ Kocher EI-737S

  Giá hãng 17,590.000
  Giá bán 15,000.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Thái Lan
  Kích thước mặt kính:750x430mm
  Kích thước khoét đá:690x390mm