• Bếp điện từ Arber AB278

  Bếp điện từ Arber AB278

  Giá hãng 11,600.000
  Giá bán 7,600.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Trung Quốc
  KT mặt kính:720x430mm
  KT khoét đá:680x390mm

 • Bếp điện từ Faster FS782HI

  Bếp điện từ Faster FS782HI

  Giá hãng 13,600.000
  Giá bán 10,500.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  KT mặt kính: 710x410mm
  KT khoét đá: 680x380mm

 • Bếp điện từ Lorca LCE 816

  Bếp điện từ Lorca LCE-816

  Giá hãng 12,500.000
  Giá bán 10,900.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính Hãng
  KT mặt kính: 730x420mm
  KT khoét đá: 660x380mm

 • Bếp điện từ Canzy CZ-720IB

  Bếp điện từ Canzy CZ-720IB

  Giá hãng 16,890.000
  Giá bán 10,978.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước mặt kính 730x430mm
  Kích thước khoét đá 670x400mm

 • bếp điện từ Canzy CZ-86GPH

  Bếp điện từ Canzy CZ-86GPH

  Giá hãng 17,980.000
  Giá bán 12,800.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Kích thước mặt kính: 590x520mm
  Kích thước khoét đá: 560x490mm

 • bếp điện từ Lorca LCE-877

  Bếp điện từ Lorca LCE-877

  Giá hãng 13,890.000
  Giá bán 11,806.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Kích thước mặt bếp: 730 X420mm
  Kích thước khoét đá:685x385mm

 • Bếp điện từ Grasso GS-306

  Bếp điện từ Grasso GS-306

  Giá hãng 15,960.000
  Giá bán 11,500.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước bếp:590x520mm.
  Kích thước khoét đá:560x485mm

 • Bếp điện từ Taka IR3A

  Bếp điện từ Taka IR3A

  Giá hãng 16,800.000
  Giá bán 12,500.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước bề mặt:590x520mm
  Kích thước khoét đá:565x495mm

 • Bếp điện từ Taka IR2A2

  Bếp điện từ Taka IR2A2

  Giá hãng 13,800.000
  Giá bán 10,900.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước bề mặt:730x420mm
  Kích thước khoét đá:680x395mm

 • Bếp điện từ Taka IR3B

  Bếp điện từ Taka IR3B

  Giá hãng 11,200.000
  Giá bán 8,500.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước bề mặt:760x430mm
  Kích thước khoét đá:730x410mm

 • Bếp điện từ Taka IR3T

  Bếp điện từ Taka IR3T

  Giá hãng 11,500.000
  Giá bán 8,500.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước bề mặt:730x420mm
  Kích thước khoét đá:680x395mm

 • Bếp điện từ Taka IR2T

  Bếp điện từ Taka IR2T

  Giá hãng 8,800.000
  Giá bán 6,900.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước bề mặt:730x420mm
  Kích thước khoét đá:680x395mm

 • Bếp điện từ Taka IR2ND

  Bếp điện từ Taka IR2ND

  Giá hãng 14,800.000
  Giá bán 10,900.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước bề mặt:720x410mm
  Kích thước khoét đá:695x330mm

 • Bếp điện từ Taka IR3ND

  Bếp điện từ Taka IR3ND

  Giá hãng 17,800.000
  Giá bán 13,300.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước bề mặt:810x445mm
  Kích thước khoét đá:775x400mm

 • Bếp điện từ Taka IR2EU

  Bếp điện từ Taka IR2EU

  Giá hãng 16,800.000
  Giá bán 13,500.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước bề mặt:720x410mm
  Kích thước khoét đá:695x330mm

 • Bếp điện từ Taka IR3EU

  Bếp điện từ Taka IR3EU

  Giá hãng 19,800.000
  Giá bán 14,200.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước bề mặt:810x445mm
  Kích thước khoét đá:775x400mm

 • Bếp điện từ Taka TK-IR626

  Bếp điện từ Taka TK-IR626

  Giá hãng 17,800.000
  Giá bán 13,000.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước bề mặt:750x450mm
  Kích thước khoét đá:670x380mm

 • Bếp điện từ Taka TK-IR626N

  Bếp điện từ Taka TK-IR626N

  Giá hãng 16,800.000
  Giá bán 12,400.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước bề mặt:750x450mm
  Kích thước khoét đá:670x380mm

 • Bếp điện từ Eurosun EU-TE259PLUS

  Bếp điện từ Eurosun EU-TE259PLUS

  Giá hãng 10,800.000
  Giá bán 8,640.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Kích thước bề mặt:730x430mm
  Kích thước khoét đá:69,6x405mm

 • Bếp điện từ Eurosun EU-TE269

  Bếp điện từ Eurosun EU-TE269

  Giá hãng 12,000.000
  Giá bán 9,600.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Kích thước bề mặt:730x430mm
  Kích thước khoét đá:69,5x410mm

 • Bếp điện từ Eurosun EU-TE226PLUS

  Bếp điện từ Eurosun EU-TE226PLUS

  Giá hãng 16,800.000
  Giá bán 13,440.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Kích thước bề mặt:730x430mm
  Kích thước khoét đá:69,5x400mm

 • Bếp điện từ Eurosun EU-TE288

  Bếp điện từ Eurosun EU-TE288

  Giá hãng 16,900.000
  Giá bán 13,520.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Kích thước bề mặt: 730x430mm
  Kích thước khoét đá: 69,5x410mm

 • Bếp điện từ Eurosun EU-TE316

  Bếp điện từ Eurosun EU-TE316

  Giá hãng 19,800.000
  Giá bán 15,840.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Kích thước bề mặt: 730x430mm
  Kích thước khoét đá: 69,5x410mm

 • Bếp điện từ Arber AB-374S

  Bếp điện từ Arber AB-374S

  Giá hãng 18,500.000
  Giá bán 12,200.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước bề mặt:715x420mm
  Kích thước khoét đá:670x390mm