• Bếp điện từ Munchen Q2FLY MAX

  Bếp điện từ Munchen Q2FLY MAX

  Giá hãng 20,207.000
  Giá bán 18,370.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Ý
  Kích thước mặt kính:715x435mm
  Kích thước khoét đá:675x395mm

 • Bếp điện từ apex apb 9982

  Bếp điện từ Apex APB 9982

  Giá hãng 26,900.000
  Giá bán 17,300.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Ý
  Kích thước mặt kính:730x430mm
  Kích thước khoét đá:680x380mm

 • Bếp điện từ Grasso GS72IT

  Bếp điện từ Grasso GS72IT

  Giá hãng 24,960.000
  Giá bán 20,000.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Ý
  Kích thước bếp:710x400mm
  Kích thước khoét đá:690x320mm

 • Bếp điện từ Grasso GS-38IT

  Bếp điện từ Grasso GS-38IT

  Giá hãng 25,960.000
  Giá bán 20,500.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Ý
  Kích thước bếp:580x510mm
  Kích thước khoét đá:560x490mm

 • Bếp điện từ Grasso GS-39IT

  Bếp điện từ Grasso GS-39IT

  Giá hãng 26,960.000
  Giá bán 21,500.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Ý
  Kích thước bếp:770x450mm.
  Kích thước khoét đá:750x430mm

 • bếp điện từ assisi as mix 735

  Bếp điện từ Assisi AS-Mix735 New

  Giá hãng 12,800.000
  Giá bán 10,240.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Ý
  Kích thước mặt: 730 x 430mm
  Kích thước cắt đá: 710 x 400mm

 • bếp điện từ assisi AS-mix731

  Bếp điện từ Assisi AS-Mix 731

  Giá hãng 12,500.000
  Giá bán 10,200.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Ý
  Kích thước mặt: 730 x 430mm
  Kích thước cắt đá: 710 x 400mm

 • Bếp điện từ assisi as-mix731new

  Bếp điện từ AS-Mix 731 New

  Giá hãng 13,800.000
  Giá bán 11,040.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Ý
  Kích thước mặt: 730 x 430mm
  Kích thước cắt đá: 710 x 400mm

 • Bếp điện từ Dmestik ES-722DKT

  Bếp điện từ Dmestik ES-722DKT

  Giá hãng 17,500.000
  Giá bán 14,800.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Ý
  Kích thước bề mặt:700x400mm
  Kích thước khoét đá:680x380mm

 • Bếp điện từ Munchen GM8642HYB

  Bếp điện từ Munchen GM8642HYB

  Giá hãng 18,500.000
  Giá bán 16,675.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Ý
  Kích thước mặt kính:715x435mm
  Kích thước khoét đá:675x395mm

 • Bếp điện từ Munchen SMC 250I

  Bếp điện từ Munchen SMC 250I

  Giá hãng 18,300.000
  Giá bán 17,385.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Ý
  Kích thước mặt kính:710x435mm
  Kích thước khoét đá:670x400mm

 • Bếp điện từ Munchen QA-300I

  Bếp điện từ Munchen QA-300I

  Giá hãng 19,300.000
  Giá bán 17,435.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Ý
  Kích thước mặt kính:580x510mm
  Kích thước khoét đá:555x485mm

 • Bếp điện từ canzy cz-bmix740t

  Bếp điện từ Canzy CZ-Bmix740T

  Giá hãng 25,980.000
  Giá bán 19,485.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Ý
  Kích thước mặt kính: 700x370mm
  Kích thước khoét đá: 680x380mm

 • Bếp điện từ Canzy Bmix75T

  Bếp điện từ Canzy CZ-Bmix75T

  Giá hãng 26,980.000
  Giá bán 20,235.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Ý
  Kích thước mặt kính: 750x450mm
  Kích thước khoét đá: 705x405mm

 • bếp điện từ Canzy Bix65I

  Bếp điện từ Canzy Bmix65I

  Giá hãng 24,980.000
  Giá bán 18,735.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Ý
  Kích thước mặt kính 580x510mm
  Kích thước khoét đá 550x480mm

 • Bếp điện từ Canzy CZ-Bmix63S

  Bếp điện từ Canzy CZ-Bmix63S

  Giá hãng 24,980.000
  Giá bán 18,735.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Ý
  Kích thước mặt kính: 580x510mm
  Kích thước khoét đá: 550x480mm

 • Bếp điện từ Giovani G-371SD

  Bếp điện từ Giovani G-371SD

  Giá hãng 26,980.000
  Giá bán 24,280.000

  Bảo hành: 120 tháng.
  Xuất xứ : Ý
  Kích thước mặt kính 750x450mm
  Kích thước khoét đá 710x410mm

 • Bếp từ Giovani G-361SD

  Bếp điện từ Giovani G-361SD

  Giá hãng 26,900.000
  Giá bán 24,210.000

  Bảo hành: 120 tháng.
  Xuất xứ : Ý
  Kích thước mặt kính 580x510mm
  Kích thước khoét đá 560x490mm

 • Bếp điện từ Giovani G-271TC

  Bếp điện từ Giovani G-271TC

  Giá hãng 23,950.000
  Giá bán 21,555.000

  Bảo hành: 120 tháng.
  Xuất xứ : Ý
  Kích thước mặt kính 740x420mm
  Kích thước khoét đá 695x330mm

 • Bếp điện từ Giovani G-271SD

  Bếp điện từ Giovani G-271SD

  Giá hãng 23,950.000
  Giá bán 21,555.000

  Bảo hành: 120 tháng.
  Xuất xứ : Ý
  Kích thước mặt kính 740x420mm
  Kích thước khoét đá 695x330mm

 • Bếp điện từ Giovani G-361SD Bridge

  Bếp điện từ Giovani G-361SD Bridge

  Giá hãng 28,900.000
  Giá bán 26,010.000

  Bảo hành: 120 tháng.
  Xuất xứ : Ý
  Kích thước mặt: 580 x 510mm
  Kích thước cắt đá: 560 x 490mm

 • Bếp điện từ Faster Inverter 360

  Bếp điện từ Faster Inverter 360

  Giá hãng 30,800.000
  Giá bán 25,500.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Made in Italy
  Kích thước mặt: 720 x 430mm
  Kích thước cắt đá: 680 x 390mm

 • Bếp điện từ Faster FS-740IR

  Bếp điện từ Faster FS-740IR

  Giá hãng 22,900.000
  Giá bán 17,000.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Made in Italy
  Kích thước mặt: 710 x 410mm
  Kích thước cắt đá: 680 x 380mm