• Bếp điện từ Chefs EH-Mix366

  Bếp điện từ Chefs EH-Mix366

  Giá hãng 18,500.000
  Giá bán 16,600.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Đức ( Made in Germay)
  Kích thước mặt: 730 x 430mm
  Kích thước cắt đá: 710 x 410mm

 • Bếp điện từ Munchen M569

  Bếp điện từ Munchen M569

  Giá hãng 19,500.000
  Giá bán 16,650.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Đức
  Kích thước mặt kính:750x450mm
  Kích thước khoét đá:685x390mm

 • Bếp điện từ giovani gc-73031hsc

  Bếp điện từ Giovani GC-73031 HSC

  Giá hãng 27,480.000
  Giá bán 24,700.000

  Bảo hành: 60 tháng.
  Xuất xứ : Đức
  Kích thước mặt kính 730x430mm
  Kích thước khoét đá 710x410mm

 • bếp điện từ Giovani GC-73021 HSC

  Bếp điện từ Giovani GC-73021 HSC

  Giá hãng 24,500.000
  Giá bán 22,050.000

  Bảo hành: 60 tháng.
  Xuất xứ : Đức
  Kích thước mặt kính 730x430mm
  Kích thước khoét đá 710x410mm

 • Bếp điện từ Eurosun EU-TE886G

  Bếp điện từ Eurosun EU-TE886G

  Giá hãng 19,800.000
  Giá bán 17,820.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Đức
  Kích thước bề mặt:730x430mm
  Kích thước khoét đá:68,5×38,5mm

 • Bếp điện từ Eurosun EU-TE882G

  Bếp điện từ Eurosun EU-TE882G

  Giá hãng 23,890.000
  Giá bán 21,501.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Đức
  Kích thước bề mặt: 760x450mm
  Kích thước khoét đá: 720x390mm