• phòng xông hơi govern JS-102

  Phòng xông hơi Govern JS-102

  Giá hãng 51,970.000
  Giá bán 44,175.000

  Bảo hành: 60 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Loại phòng xông hơi ướt
  Kích thước: 1000x1000x2150mm

   

 • phòng xông hơi govern JS-105

  Phòng xông hơi Govern JS-105

  Giá hãng 53,980.000
  Giá bán 45,880.000

  Bảo hành: 60 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Loại phòng xông hơi ướt
  Kích thước: 1140x850x2150mm

 • phòng xông hơi govern JS-103

  Phòng xông hơi Govern JS-103

  Giá hãng 55,680.000
  Giá bán 47,328.000

  Bảo hành: 60 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Loại phòng xông hơi ướt
  Kích thước: 1050x1050x2150mm

 • phòng xông hơi govern JS-106

  Phòng xông hơi Govern JS-106

  Giá hãng 67,680.000
  Giá bán 57,528.000

  Bảo hành: 60 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Loại phòng xông hơi ướt
  Kích thước: 1400x850x2150mm

 • phòng xông hơi govern JS-107

  Phòng xông hơi Govern JS-107

  Giá hãng 68,650.000
  Giá bán 58,352.000

  Bảo hành: 60 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Loại phòng xông hơi ướt
  Kích thước: 1400x850x2150mm

 • phòng xông hơi govern JS-0907

  Phòng xông hơi Govern JS-0907

  Giá hãng 95,650.000
  Giá bán 82,152.000

  Bảo hành: 60 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Loại phòng xông hơi ướt
  Kích thước: 1350x1350x2150mm

 • Phòng xông hơi govern JS-110P

  Phòng xông hơi Govern JS-110P

  Giá hãng 95,880.000
  Giá bán 81,498.000

  Bảo hành: 60 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Loại phòng xông hơi ướt
  Kích thước: 1500x1500x2150mm

   

 • Phòng xông hơi Govern JS-9051 KTVP

  Giá hãng 125,260.000
  Giá bán 106,471.000

  Bảo hành: 60 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Loại phòng xông hơi ướt
  Kích thước: 1500x1500x2150mm

   

 • Phòng xông hơi Govern JS-9051 KTV

  Giá hãng 105,880.000
  Giá bán 89,900.000

  Bảo hành: 60 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Loại phòng xông hơi ướt
  Kích thước: 1500x1500x2150mm

   

 • phòng xông hơi govern JS-102

  Phòng xông hơi Govern JS-102P

  Giá hãng 63,595.000
  Giá bán 54,055.000

  Bảo hành: 60 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Loại phòng xông hơi ướt
  Kích thước: 1000x1000x2150mm

   

 • Phòng xông hơi Govern JS-0908P

  Giá hãng 112,980.000
  Giá bán 96,030.000

  Bảo hành: 60 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Loại phòng xông hơi ướt
  Có 2 kích thước:1700x900x2150mm

   

 • phòng xông hơi Govern JS-101P

  Phòng xông hơi Govern JS-101P

  Giá hãng 61,630.000
  Giá bán 52,385.000

  Bảo hành: 60 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Loại phòng xông hơi ướt
  KT: 900x900x2150mm

   

 • Phòng xông hơi Govern JS-109P

  Phòng xông hơi Govern JS-109P

  Giá hãng 90,890.000
  Giá bán 72,256.000

  Bảo hành: 60 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Loại phòng xông hơi ướt
  Kích thước: 1350x1350x2150mm

   

 • phòng xông hơi Govern JS-110P

  Phòng xông hơi Govern JS-110P

  Giá hãng 95,880.000
  Giá bán 81,498.000

  Bảo hành: 60 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Loại phòng xông hơi ướt
  Kích thước: 1500x1500x2150mm

   

 • Phòng xông hơi Govern JS-9051P

  Giá hãng 146,880.000
  Giá bán 124,848.000

  Bảo hành: 60 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Loại phòng xông hơi ướt
  Kích thước: 1500x1500x2150mm

   

 • Phòng xông hơi Govern JS-0907P

  Giá hãng 109,960.000
  Giá bán 93,460.000

  ảo hành: 60 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Loại phòng xông hơi ướt
  Kích thước: 1350x1350x2150mm

   

 • phòng xông hơi govern js-103

  Phòng xông hơi Govern JS-103P

  Giá hãng 65,190.000
  Giá bán 55,412.000

  Bảo hành: 60 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Loại phòng xông hơi ướt
  Kích thước: 1050x1050x2150mm

   

 • chi tiết phòng xông hơi govern K61-R03

  Phòng xông hơi Govern K61-R03

  Giá hãng 81,865.000
  Giá bán 69,585.000

  Bảo hành: 60 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  PXH tia hồng ngoại
  Kích thước: 1300x1300x2000mm

 • phòng xông hơi govern JS-8208

  Phòng xông hơi Govern JS-8208

  Giá hãng 86,680.000
  Giá bán 73,678.000

  Bảo hành: 60 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Loại phòng xông hơi ướt
  kích thước:1230x1230x2150mm

 • Phòng xông hơi govern JS-9051

  Phòng xông hơi Govern JS-9051

  Giá hãng 125,260.000
  Giá bán 106,471.000

  Bảo hành: 60 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Loại phòng xông hơi ướt
  Kích thước: 1500x1500x2150mm

 • phòng xông hơi govern JS-0906

  Phòng xông hơi Govern JS-0906

  Giá hãng 82,560.000
  Giá bán 70,170.000

  Bảo hành: 60 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Loại phòng xông hơi ướt
  Kích thước: 1150x1150x2150mm

 • phòng xông hơi govern js-722

  Phòng xông hơi Govern JS-722

  Giá hãng 65,530.000
  Giá bán 55,700.000

  Bảo hành: 60 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Loại phòng xông hơi ướt
  Kích thước: 1400x850x2150mm

 • Phòng xông hơi Govern JS-0220

  Phòng xông hơi Govern JS-0220

  Giá hãng 73,250.000
  Giá bán 62,260.000

  Bảo hành: 60 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Loại phòng xông hơi ướt
  Kích thước: 1230x1230x2150mm

 • Phòng xông hơi Govern JS-0219

  Giá hãng 78,950.000
  Giá bán 67,107.000

  Bảo hành: 60 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Loại phòng xông hơi ướt
  Kích thước: 1400x1000x2200mm