• Phòng xông hơi Daros HT-20

  Phòng xông hơi ướt HT-20

  Giá hãng 75,300.000
  Giá bán 64,600.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Loại phòng xông hơi ướt
  Kích thước:1,39m;1,5m;1,6m

 • Phòng xông hơi Daros 16-06

  Phòng xông hơi ướt 16-06

  Giá hãng 84,500.000
  Giá bán 73,500.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Loại phòng xông hơi ướt
  Kích thước:1400mm & 1700mm

 • Phòng xông hơi Daros HT-21

  Phòng xông hơi uớt HT-21

  Giá hãng 84,500.000
  Giá bán 73,500.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Loại phòng xông hơi ướt
  Kích thước:1,4m;1,5m;1,7m

 • Phòng xông hơi Daros 16-03

  Phòng xông hơi ướt 16-03

  Giá hãng 113,241.000
  Giá bán 84,800.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Loại phòng xông hơi ướt
  Kích thước:1350mm & 1500mm

 • Phòng xông hơi Daros HT-04

  Phòng xông hơi khô uớt HT-04

  Giá hãng 122,600.000
  Giá bán 102,000.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Loại phòng khô kết hợp ướt
  Kích thước: 1,6m;1,7m;1,8m

 • Phòng xông hơi Daros HT-05

  Phòng xông hơi khô ướt HT-05

  Giá hãng 123,600.000
  Giá bán 107,000.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Loại phòng xông hơi khô kết hợp ướt
  Kích thước:1,7m;1,85m;1,9m

 • Phòng xông hơi HT-13

  Giá hãng 102,200.000
  Giá bán 84,800.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Loại phòng xông hơi khô
  Kích thước: 1500x1050x2000mm

 • Phòng xông hơi khô HT-11

  Giá hãng 119,885.000
  Giá bán 99,000.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Loại phòng khô kết hợp ướt
  Kích thước: 1600x1600x2100m

 • Phòng xông hơi khô HT-12

  Giá hãng 93,388.000
  Giá bán 77,300.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Loại phòng xông hơi khô
  Kích thước: 1,2m;1,5m;1,8m

 • Phòng xông hơi khô HT-10

  Giá hãng 93,388.000
  Giá bán 77,000.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Loại phòng xông hơi khô
  Kích thước: 1,2m;1,5m;1,8m

 • Phòng xông hơi khô ướt HT-03

  Giá hãng 122,600.000
  Giá bán 102,000.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Loại phòng khô kết hợp ướt
  Kích thước: 1,6m;1,7m;1,8m

 • Phòng xông hơi khô ướt HT-02

  Giá hãng 118,000.000
  Giá bán 98,000.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Loại phòng khô kết hợp ướt
  Kích thước: 1700x1100x2150mm

 • Phòng xông hơi khô ướt HT-01

  Giá hãng 118,100.000
  Giá bán 98,000.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Loại phòng khô kết hợp ướt
  Kích thước: 1700x1100x2150mm

 • Phòng xông hơi ướt 16-15

  Giá hãng 70,300.000
  Giá bán 58,000.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Loại phòng xông hơi ướt
  Kích thước: 1000x1000x2200mm

 • Phòng xông hơi ướt 16-16

  Giá hãng 71,300.000
  Giá bán 59,000.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Loại phòng xông hơi ướt
  Kích thước:1,1m;1,2m;1,3m

 • Phòng xông hơi ướt 16-08

  Giá hãng 66,294.000
  Giá bán 55,000.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Loại phòng xông hơi ướt
  Kích thước:1200x850x2100mm

 • Phòng xông hơi ướt 16-14

  Giá hãng 65,600.000
  Giá bán 56,000.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Loại phòng xông hơi ướt
  Kích thước:0,9m; 1m; 1,1m

 • Phòng xông hơi ướt 16-13

  Giá hãng 65,842.000
  Giá bán 54,000.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Loại phòng xông hơi ướt
  Kích thước:900mm&1000mm

 • Phòng xông hơi ướt 16-12

  Giá hãng 62,370.000
  Giá bán 51,000.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Loại phòng xông hơi ướt
  Kích thước: 900mm & 1000mm

 • phòng xông hơi Daros 16-11

  Phòng xông hơi ướt 16-11

  Giá hãng 87,900.000
  Giá bán 72,700.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Loại phòng xông hơi ướt
  Kích thước: 1100mm & 1210mm

 • Phòng xông hơi Daros DR16-10

  Phòng xông hơi ướt 16-10

  Giá hãng 66,300.000
  Giá bán 56,400.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Loại phòng xông hơi ướt
  Kích thước:980x980x2150mm

 • phòng xông hơi Daros DR16-09

  Phòng xông hơi ướt 16-09

  Giá hãng 60,600.000
  Giá bán 51,000.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Loại phòng xông hơi ướt
  Kích thước:900mm&1000mm

 • Phòng xông hơi Daros DR16-02

  Phòng xông hơi khô ướt 16-02

  Giá hãng 110,350.000
  Giá bán 97,000.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Loại phòng xông hơi khô kết hợp ướt
  Kích thước:1600x1100x2130mm

 • Phòng xông hơi Daros 16-05

  Phòng xông hơi ướt 16-05

  Giá hãng 64,200.000
  Giá bán 54,950.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Loại phòng xông hơi ướt
  Kích thước:1000x1000x2120 mm