• Phòng xông hơi Brother BL-2017

  Phòng xông hơi Brother BL-2017

  Giá hãng 37,500.000
  Giá bán 29,900.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Việt Nam
  Loại phòng xông hơi ướt
  kích thước:900x900x2100mm

 • Phòng xông hơi Brothers BL-2002

  Phòng xông hơi Brother BL-2002

  Giá hãng 39,890.000
  Giá bán 35,500.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Việt Nam
  Loại phòng xông hơi ướt
  kích thước:900x900x2100mm

 • Phòng xông hơi Brother BL-2003

  Phòng xông hơi Brother BL-2003

  Giá hãng 45,600.000
  Giá bán 40,500.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Việt Nam
  Loại phòng xông hơi ướt
  KT: 1200x850x2100mm

 • phòng xông hơi govern JS-102

  Phòng xông hơi Govern JS-102

  Giá hãng 51,970.000
  Giá bán 44,175.000

  Bảo hành: 60 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Loại phòng xông hơi ướt
  Kích thước: 1000x1000x2150mm

   

 • Phòng xông hơi Brother BL-2005

  Phòng xông hơi Brother BL-2005

  Giá hãng 54,600.000
  Giá bán 44,800.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Việt Nam
  Loại phòng xông hơi ướt
  kích thước:17000x850x2100mm

 • phòng xông hơi govern JS-105

  Phòng xông hơi Govern JS-105

  Giá hãng 53,980.000
  Giá bán 45,880.000

  Bảo hành: 60 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Loại phòng xông hơi ướt
  Kích thước: 1140x850x2150mm

 • phòng xông hơi govern JS-103

  Phòng xông hơi Govern JS-103

  Giá hãng 55,680.000
  Giá bán 47,328.000

  Bảo hành: 60 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Loại phòng xông hơi ướt
  Kích thước: 1050x1050x2150mm

 • Phòng xông hơi Nofer VS-801

  Phòng xông hơi Nofer VS-801

  Giá hãng 54,480.000
  Giá bán 49,000.000

  Bảo hành: 60 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Loại phòng xông hơi ướt
  KT: 950x950x2150mm

 • Phòng xông hơi Nofer VS-803

  Phòng xông hơi Nofer VS-803

  Giá hãng 60,800.000
  Giá bán 54,700.000

  Bảo hành: 60 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Loại phòng xông hơi ướt
  Kích thước:1150x900x2150mm

 • Phòng xông hơi Nofer VS-802

  Phòng xông hơi Nofer VS-802

  Giá hãng 61,290.000
  Giá bán 55,000.000

  Bảo hành: 60 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Loại phòng xông hơi ướt
  Kích thước:1050x1050x2150mm

 • phòng xông hơi govern JS-106

  Phòng xông hơi Govern JS-106

  Giá hãng 67,680.000
  Giá bán 57,528.000

  Bảo hành: 60 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Loại phòng xông hơi ướt
  Kích thước: 1400x850x2150mm

 • phòng xông hơi govern JS-107

  Phòng xông hơi Govern JS-107

  Giá hãng 68,650.000
  Giá bán 58,352.000

  Bảo hành: 60 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Loại phòng xông hơi ướt
  Kích thước: 1400x850x2150mm

 • Phòng xông hơi Nofer VS-805

  Phòng xông hơi Nofer VS-805

  Giá hãng 69,200.000
  Giá bán 62,300.000

  Bảo hành: 60 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Loại phòng xông hơi ướt
  Kích thước:1380x860x2150mm

 • Phòng xông hơi Daros HT-20

  Phòng xông hơi ướt HT-20

  Giá hãng 75,300.000
  Giá bán 64,600.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Loại phòng xông hơi ướt
  Kích thước:1,39m;1,5m;1,6m

 • Phòng xông hơi Daros 16-06

  Phòng xông hơi ướt 16-06

  Giá hãng 84,500.000
  Giá bán 73,500.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Loại phòng xông hơi ướt
  Kích thước:1400mm & 1700mm

 • Phòng xông hơi Daros HT-21

  Phòng xông hơi uớt HT-21

  Giá hãng 84,500.000
  Giá bán 73,500.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Loại phòng xông hơi ướt
  Kích thước:1,4m;1,5m;1,7m

 • phòng xông hơi govern JS-0907

  Phòng xông hơi Govern JS-0907

  Giá hãng 95,650.000
  Giá bán 82,152.000

  Bảo hành: 60 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Loại phòng xông hơi ướt
  Kích thước: 1350x1350x2150mm

 • Phòng xông hơi Daros 16-03

  Phòng xông hơi ướt 16-03

  Giá hãng 113,241.000
  Giá bán 84,800.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Loại phòng xông hơi ướt
  Kích thước:1350mm & 1500mm

 • Phòng xông hơi Daros HT-04

  Phòng xông hơi khô uớt HT-04

  Giá hãng 122,600.000
  Giá bán 102,000.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Loại phòng khô kết hợp ướt
  Kích thước: 1,6m;1,7m;1,8m

 • Phòng xông hơi Daros HT-05

  Phòng xông hơi khô ướt HT-05

  Giá hãng 123,600.000
  Giá bán 107,000.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Loại phòng xông hơi khô kết hợp ướt
  Kích thước:1,7m;1,85m;1,9m

 • Phòng xông hơi govern JS-110P

  Phòng xông hơi Govern JS-110P

  Giá hãng 95,880.000
  Giá bán 81,498.000

  Bảo hành: 60 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Loại phòng xông hơi ướt
  Kích thước: 1500x1500x2150mm

   

 • Phòng xông hơi Govern JS-9051 KTVP

  Giá hãng 125,260.000
  Giá bán 106,471.000

  Bảo hành: 60 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Loại phòng xông hơi ướt
  Kích thước: 1500x1500x2150mm

   

 • Phòng xông hơi Govern JS-9051 KTV

  Giá hãng 105,880.000
  Giá bán 89,900.000

  Bảo hành: 60 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Loại phòng xông hơi ướt
  Kích thước: 1500x1500x2150mm

   

 • phòng xông hơi govern JS-102

  Phòng xông hơi Govern JS-102P

  Giá hãng 63,595.000
  Giá bán 54,055.000

  Bảo hành: 60 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Loại phòng xông hơi ướt
  Kích thước: 1000x1000x2150mm