• Máy xông hơi ướt Sika 9kw- điều khiển điện tử

  Máy xông hơi ướt Sika 9kw- điều khiển điện tử

  Giá hãng 12,000.000
  Giá bán 9,000.000

  Bảo hành: 60 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Công suất: 9KW
  Loại điều khiển cơ

 • Máy xông hơi khô Sika 12kw

  Máy xông hơi khô Sika 12kw

  Giá hãng 16,700.000
  Giá bán 12,800.000

  Bảo hành: 60 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Công suất: 12KW
  Loại điều khiển cơ

 • Máy xông hơi ướt Sika 12kw- điều khiển điện tử

  Máy xông hơi ướt Sika 12kw- điều khiển điện tử

  Giá hãng 16,700.000
  Giá bán 12,200.000

  Bảo hành: 60 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Công suất: 12KW
  Loại điều khiển cơ

 • Máy xông hơi ướt Sika 6kw- điều khiển điện tử

  Máy xông hơi ướt Sika 6kw- điều khiển điện tử

  Giá hãng 11,350.000
  Giá bán 8,200.000

  Bảo hành: 60 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Công suất: 6KW
  Loại điều khiển cơ

 • Máy xông hơi ướt Sika 4,5kw- điều khiển điện tử

  Máy xông hơi ướt Sika 4,5kw- điều khiển điện tử

  Giá hãng 10,700.000
  Giá bán 7,900.000

  Bảo hành: 60 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Công suất: 4,5KW
  Loại điều khiển cơ

 • Máy xông hơi khô Sika 9kw

  Máy xông hơi khô Sika 9kw

  Giá hãng 12,700.000
  Giá bán 10,200.000

  Bảo hành: 60 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Công suất: 9KW
  Loại điều khiển cơ

 • Máy xông hơi khô Sika 10,5kw

  Máy xông hơi khô Sika 10,5kw

  Giá hãng 16,700.000
  Giá bán 12,800.000

  Bảo hành: 60 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Công suất: 10,5KW
  Loại điều khiển cơ

 • Máy xông hơi khô Sika 7,5kw

  Máy xông hơi khô Sika 7,5kw

  Giá hãng 12,000.000
  Giá bán 10,000.000

  Bảo hành: 60 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Công suất: 7,5KW
  Loại điều khiển cơ

 • Máy xông hơi khô Sika 6kw

  Máy xông hơi khô Sika 6kw

  Giá hãng 11,350.000
  Giá bán 9,000.000

  Bảo hành: 60 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Công suất: 6KW
  Loại điều khiển cơ

 • Máy xông hơi khô Sika 4kw

  Máy xông hơi khô Sika 4kw

  Giá hãng 10,700.000
  Giá bán 8,300.000

  Bảo hành: 60 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Công suất: 4KW
  Loại điều khiển cơ

 • Máy xông hơi ướt Sika 12kw- điều khiển cơ

  Máy xông hơi ướt Sika 12kw- điều khiển cơ

  Giá hãng 16,000.000
  Giá bán 11,900.000

  Bảo hành: 60 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Công suất: 12KW
  Loại điều khiển cơ

 • Máy xông hơi ướt Sika 10,5kw- điều khiển cơ

  Giá hãng 16,000.000
  Giá bán 11,800.000

  Bảo hành: 60 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Công suất: 10,5KW
  Loại điều khiển cơ

 • Máy xông hơi ướt Sika 9kw- điều khiển cơ

  Máy xông hơi ướt Sika 9kw- điều khiển cơ

  Giá hãng 11,300.000
  Giá bán 8,000.000

  Bảo hành: 60 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Công suất: 9KW
  Loại điều khiển cơ

 • Máy xông hơi ướt Sika 4,5kw- điều khiển cơ

  Máy xông hơi ướt Sika 4,5kw- điều khiển cơ

  Giá hãng 10,000.000
  Giá bán 7,000.000

  Bảo hành: 60 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Công suất: 4,5KW
  Loại điều khiển cơ

 • Máy xông hơi ướt Sika 7,5kw- điều khiển cơ

  Máy xông hơi ướt Sika 7,5kw- điều khiển cơ

  Giá hãng 10,950.000
  Giá bán 7,800.000

  Bảo hành: 60 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Công suất: 7,5KW
  Loại điều khiển dạng cơ

 • máy xông hơi sika 7,5kw- điều khiển điện tử

  Máy xông hơi ướt Sika 7,5kw- điều khiển điện tử

  Giá hãng 11,600.000
  Giá bán 8,500.000

  Bảo hành: 60 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Công suất: 7,5KW
  Loại điều khiển cảm ứng