• Máy xông hơi ướt Master Steam 7,5KW

  Máy xông hơi ướt Master Steam 7,5KW

  Giá hãng 11,500.000
  Giá bán 9,500.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Công suất:  7,5 KW
  Loại điều khiển dạng cơ

 • Máy xông hơi khô Master Sauna 10Kw

  Giá hãng 14,800.000
  Giá bán 12,000.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Công suất 10KW
  Điều khiển dạng cơ

 • Máy xông hơi khô Master Sauna 7,5Kw

  Giá hãng 13,800.000
  Giá bán 9,000.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Công suất 7,5KW
  Điều khiển dạng cơ

 • Máy xông hơi khô Master Sauna 6KW

  Giá hãng 12,800.000
  Giá bán 8,700.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Công suất 6KW
  Điều khiển dạng cơ

 • Máy xông hơi khô Master Sauna 4,5KW

  Giá hãng 11,800.000
  Giá bán 7,800.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Công suất 4,5KW
  Điều khiển dạng cơ

 • Máy xông hơi Master Steam 7,5 KW (Van an toàn chống nổ)

  Máy xông hơi Master Steam 7,5 KW (Van an toàn chống nổ)

  Giá hãng 21,000.000
  Giá bán 15,500.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Công suất:  7,5 KW
  Loại điều khiển dạng cơ

 • Máy xông hơi ướt Master Steam 9KW

  Máy xông hơi ướt Master Steam 9KW

  Giá hãng 12,500.000
  Giá bán 9,200.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Công suất:  9 KW
  Loại điều khiển dạng cơ
  Chất liệu: vỏ inox

 • Máy xông hơi ướt Master Steam 6KW

  Máy xông hơi ướt Master Steam 6KW

  Giá hãng 11,900.000
  Giá bán 9,500.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Công suất:  6 KW
  Loại điều khiển dạng cơ

 • Máy xông hơi Master team 12KW

  Máy xông hơi ướt Master Steam 12KW

  Giá hãng 16,500.000
  Giá bán 13,500.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Công suất:  12KW
  Loại điều khiển dạng cơ

 • Máy xông hơi masterteam 10KW

  Máy xông hơi ướt Master Steam 10KW

  Giá hãng 13,500.000
  Giá bán 10,950.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Công suất:  10KW
  Loại điều khiển dạng cơ