• Máy rửa bát Teka LP2140

  Máy rửa bát Teka LP2140

  Giá hãng 13,200.000
  Giá bán 11,300.000

  Xuất xứ: Trung Quốc
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy để bàn
  Công suất rửa 6 bộ
  Kích thước:438x550x500mm

 • Máy rửa bát Teka LP8820

  Máy rửa bát Teka LP8820

  Giá hãng 17,500.000
  Giá bán 14,900.000

  Xuất xứ: Trung Quốc
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy độc lập
  Công suất rửa 12 bộ
  Kích thước:845x598x610mm

 • Máy rửa bát Teka LP8850

  Máy rửa bát Teka LP8850

  Giá hãng 224,600.000
  Giá bán 19,000.000

  Xuất xứ: Trung Quốc
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy độc lập
  Công suất rửa 14 bộ
  Kích thước:850x600x600mm

 • Máy rửa bát Teka DW860S

  Máy rửa bát Teka DW860S

  Giá hãng 31,900.000
  Giá bán 27,000.000

  Xuất xứ: Châu Âu
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy lắp âm toàn phần
  Công suất rửa 12 bộ
  Kích thước:820x596x550 mm

 • Máy rửa bát Teka DW955S

  Máy rửa bát Teka DW955S

  Giá hãng 27,665.000
  Giá bán 23,500.000

  Xuất xứ: Châu Âu
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy lắp âm toàn phần
  Công suất rửa 12 bộ
  Kích thước:820x596x550 mm

 • Máy rửa bát Teka DW880FI

  Máy rửa bát Teka DW880FI

  Giá hãng 41,899.000
  Giá bán 35,500.000

  Xuất xứ: Châu Âu
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy lắp âm toàn phần
  Công suất rửa 13 bộ
  Kích thước:820x596x550 mm