• máy rửa bát Giovani GD-SLX3CL

  Máy rửa bát Giovani GD-STX3CL

  Giá hãng 36,189.000
  Giá bán 32,570.000

  Xuất xứ: Ý
  Bảo hành: 5 năm
  Loại: Máy đặt âm tủ
  Công suất rửa 13 bộ
  Kích thước:888x570x600mm

 • Máy rửa bát Giovani GD-LVS375SX

  Máy rửa bát Giovani GD-LVS375SX

  Giá hãng 31,140.000
  Giá bán 28,000.000

  Xuât xứ: Ý
  Bảo hành: 5 năm
  Loại: Máy đặt độc lập
  Công suất rửa 13 bộ
  Kích thước:850x600x600mm

 • Máy rửa bát Giovani GO-LVS337SX

  Máy rửa bát Giovani GD-LVS337SX

  Giá hãng 29,634.000
  Giá bán 26,670.000

  Xuât xứ: Ý
  Bảo hành: 5 năm
  Loại: Máy đặt độc lập
  Công suất rửa 13 bộ
  Kích thước:850x600x600mm