• Máy hút mùi Teka C-6420BK

  Máy hút mùi Teka C-6420BK

  Giá hãng 5,400.000
  Giá bán 4,200.000

  Xuất xứ: Châu Âu
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút âm tủ
  Kích thước: 60cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 375m3/h

 • Máy hút mùi Teka C6420

  Máy hút mùi Teka C6420

  Giá hãng 5,400.000
  Giá bán 4,600.000

  Xuất xứ: Châu Âu
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút cổ điển
  Kích thước: 60cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 375m3/h

 • Máy hút mùi Teka C9420

  Máy hút mùi Teka C9420

  Giá hãng 6,259.000
  Giá bán 5,300.000

  Xuất xứ: Châu Âu
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi cổ điển
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 375m3/h

 • Máy hút mùi Teka TL7420

  Máy hút mùi Teka TL7420

  Giá hãng 5,700.000
  Giá bán 4,800.000

  Xuất xứ: Châu Âu
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút âm tủ
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 354m3/h

 • Máy hút mùi Teka TL6420

  Máy hút mùi Teka TL6420

  Giá hãng 5,269.000
  Giá bán 4,400.000

  Xuất xứ: Châu Âu
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút âm tủ
  Kích thước: 60cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 354m3/h

 • Máy hút mùi Teka CNL6400 Máy hút mùi Teka CNL6400

  Máy hút mùi Teka CNL6400

  Giá hãng 7,350.000
  Giá bán 6,200.000

  Xuất xứ: Châu Âu
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút âm tủ
  Kích thước: 60cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 224m3/h

 • Máy hút mùi Teka CNL-6400BK

  Máy hút mùi Teka CNL-6400BK

  Giá hãng 7,359.000
  Giá bán 6,200.000

  Xuất xứ: Châu Âu
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút âm tủ
  Kích thước: 60cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 224m3/h

 • Máy hút mùi Teka TL-9310

  Máy hút mùi Teka TL-9310

  Giá hãng 6,039.000
  Giá bán 5,100.000

  Xuất xứ: Châu Âu
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút âm tủ
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 332m3/h

 • Máy hút mùi Teka DBB60

  Máy hút mùi Teka DBB60

  Giá hãng 5,900.000
  Giá bán 5,000.000

  Xuất xứ: Châu Âu
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại:Máy hút kính dạng phễu
  Kích thước: 60/70/90cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 380m3/h

 • Máy hút mùi Teka NC-980

  Máy hút mùi Teka NC-980

  Giá hãng 14,300.000
  Giá bán 11,800.000

  Xuất xứ: Châu Âu
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút kính cong
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 637m3/h

 • Máy hút mùi Teka NC-780

  Máy hút mùi Teka NC-780

  Giá hãng 12,800.000
  Giá bán 10,500.000

  Xuất xứ: Châu Âu
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút kính cong
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 637m3/h

 • Máy hút mùi Teka DG390

  Máy hút mùi Teka DG-390

  Giá hãng 25,270.000
  Giá bán 21,400.000

  Xuất xứ: Châu Âu
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút kính thẳng
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 780m3/h

 • Máy hút mùi Teka DF90

  Máy hút mùi Teka DF90

  Giá hãng 27,200.000
  Giá bán 23,000.000

  Xuất xứ: Châu Âu
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút kính cong
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 1200m3/h

 • Máy hút mùi Teka DJ750

  Máy hút mùi Teka DJ750

  Giá hãng 10,329.000
  Giá bán 8,700.000

  Xuất xứ: Châu Âu
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút kính thẳng
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 380m3/h

 • Máy hút mùi Teka DJ950

  Máy hút mùi Teka DJ950

  Giá hãng 11,649.000
  Giá bán 9,900.000

  Xuất xứ: Châu Âu
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút kính thẳng
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 380m3/h

 • Máy hút mùi Teka DG780

  Máy hút mùi Teka DG780

  Giá hãng 12,859.000
  Giá bán 10,900.000

  Xuất xứ: Châu Âu
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút kính thẳng
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 637m3/h

 • Máy hút mùi Teka DG980

  Máy hút mùi Teka DG980

  Giá hãng 14,300.000
  Giá bán 12,000.000

  Xuất xứ: Châu Âu
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút kính thẳng
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 825m3/h

 • Máy hút mùi Teka DHC90

  Máy hút mùi Teka DHC90

  Giá hãng 28,699.000
  Giá bán 24,000.000

  Xuất xứ: Châu Âu
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút kính thẳng
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển:  cảm ứng
  Công suất hút: 780m3/h

 • Máy hút mùi Teka DG390

  Máy hút mùi Teka DG390

  Giá hãng 25,278.000
  Giá bán 18,900.000

  Xuất xứ: Châu Âu
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút độc lập
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 1200m3/h

 • Máy hút mùi Teka DVU590

  Máy hút mùi Teka DVU590

  Giá hãng 20,499.000
  Giá bán 17,300.000

  Xuất xứ: Trung Quốc
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính vát
  Kích thước: 60/90cm
  Điều khiển: cảm ứng
  Công suất hút: 538m3/h

 • Máy hút mùi Teka DPL90IHOOD

  Máy hút mùi Teka DPL90IHOOD

  Giá hãng 33,099.000
  Giá bán 28,134.000

  Xuất xứ: Châu Âu
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính thẳng
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: cảm ứng
  Công suất hút: 850m3/h

 • Máy hút mùi Teka DVE90

  Máy hút mùi Teka DVE90

  Giá hãng 20,699.000
  Giá bán 15,000.000

  Xuất xứ: Châu Âu
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính vát
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: cảm ứng
  Công suất hút: 780m3/h

 • Máy hút mùi Teka DLV998BK

  Máy hút mùi Teka DLV998BK

  Giá hãng 26,000.000
  Giá bán 22,150.000

  Xuất xứ: Châu Âu
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính vát
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: cảm ứng
  Công suất hút: 626m3/h

 • Máy hút mùi Teka DVT785

  Máy hút mùi Teka DVT785

  Giá hãng 22,649.000
  Giá bán 19,000.000

  Xuất xứ: Châu Âu
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính vát
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: cảm ứng
  Công suất hút: 895m3/h