• Máy hút mùi Taka TK-270W2

  Máy hút mùi Taka TK-270W2

  Giá hãng 3,250.000
  Giá bán 2,400.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi cổ điển
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 500m3/h

 • Máy hút mùi Taka HC270B

  Máy hút mùi Taka HC270B

  Giá hãng 2,950.000
  Giá bán 2,500.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi cổ điển
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 500m3/h

 • Máy hút mùi Taka HC270S

  Máy hút mùi Taka HC270S

  Giá hãng 3,050.000
  Giá bán 2,600.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi cổ điển
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 500m3/h

 • Máy hút mùi Taka HA60RC

  Máy hút mùi Taka HA60RC

  Giá hãng 8,800.000
  Giá bán 6,800.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi âm tủ
  Kích thước: 54cm
  Điều khiển: từ xa
  Công suất hút: 750m3/h

 • Máy hút mùi Taka HA70E

  Máy hút mùi Taka HA70E

  Giá hãng 4,850.000
  Giá bán 3,600.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi âm tủ
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 750m3/h

 • Máy hút mùi Taka HA70I

  Máy hút mùi Taka HA70I

  Giá hãng 4,850.000
  Giá bán 3,600.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi âm tủ
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: cảm ứng
  Công suất hút: 750m3/h

 • Máy hút mùi Taka HA80RC

  Máy hút mùi Taka HA80RC

  Giá hãng 9,500.000
  Giá bán 7,000.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi âm tủ
  Kích thước: 75cm
  Điều khiển: từ xa
  Công suất hút: 750m3/h

 • Máy hút mùi Taka HC70E

  Máy hút mùi Taka HC70E

  Giá hãng 4,850.000
  Giá bán 3,600.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi cổ điển
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 450m3/h

 • Máy hút mùi Taka HD19E

  Máy hút mùi Taka HD19E

  Giá hãng 13,800.000
  Giá bán 10,000.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi độc lập
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 1000m3/h

 • Máy hút mùi Taka H90IT

  Máy hút mùi Taka H90IT

  Giá hãng 8,900.000
  Giá bán 6,600.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút kính thẳng
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: cảm ứng
  Công suất hút: 1000m3/h

 • Máy hút mùi Taka H90ID

  Máy hút mùi Taka H90ID

  Giá hãng 11,800.000
  Giá bán 8,800.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút kính thẳng
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: cảm ứng
  Công suất hút: 1000m3/h

 • Máy hút mùi Taka H90C

  Máy hút mùi Taka H90C

  Giá hãng 7,880.000
  Giá bán 5,990.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút kính cong
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 760m3/h

 • Máy hút mùi Taka H90B

  Máy hút mùi Taka H90B

  Giá hãng 6,200.000
  Giá bán 4,600.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút kính cong
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 760m3/h

 • Máy hút mùi Taka H90A

  Máy hút mùi Taka H90A

  Giá hãng 7,880.000
  Giá bán 5,800.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút kính cong
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 760m3/h

 • Máy hút mùi Taka H70C

  Máy hút mùi Taka H70C

  Giá hãng 7,680.000
  Giá bán 5,700.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút kính cong
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 760m3/h

 • Máy hút mùi Taka H70B

  Máy hút mùi Taka H70B

  Giá hãng 5,980.000
  Giá bán 4,400.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút kính cong
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 760m3/h

 • Máy hút mùi Taka H70A

  Máy hút mùi Taka H70A

  Giá hãng 7,680.000
  Giá bán 5,700.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút kính cong
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 760m3/h

 • Máy hút mùi Taka TK-HT70E

  Máy hút mùi Taka TK-HT70E

  Giá hãng 4,500.000
  Giá bán 3,600.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút kính cong
  Kích thước: 69,5cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 750m3/h

 • Máy hút mùi Taka TK-HT90E

  Máy hút mùi Taka TK-HT90E

  Giá hãng 4,650.000
  Giá bán 3,700.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút kính cong
  Kích thước: 89,5cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 750m3/h