• máy hút mùi sunhouse SHB6118W

  Máy hút mùi Sunhouse SHB6118W

  Giá hãng 3,390.000
  Giá bán 2,700.000

  Xuất xứ: Việt Nam
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi cổ điển
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 750m3/h

 • máy hút mùi sunhouse MM6719-70

  Máy hút mùi Sunhouse MM6719-70

  Giá hãng 6,150.000
  Giá bán 3,800.000

  Xuất xứ: Việt Nam
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính cong
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: dạng cơ
  Công suất hút: 1100m3/h

 • máy hút mùi Sunhouse MM6716-70

  Máy hút mùi Sunhouse MM6716-70

  Giá hãng 5,500.000
  Giá bán 4,200.000

  Xuất xứ: Việt Nam
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính cong
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: cảm ứng
  Công suất hút: 1100m3/h

 • Máy hút mùi Apex MM6707

  Máy hút mùi Sunhouse MM6707-70

  Giá hãng 5,350.000
  Giá bán 3,100.000

  Xuất xứ: Việt Nam
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính cong
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: cảm ứng
  Công suất hút: 1100m3/h

 • Máy hút mùi sunhouse SHB6116I

  Máy hút mùi Sunhouse SHB6116I

  Giá hãng 3,190.000
  Giá bán 2,700.000

  Xuất xứ: Việt Nam
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi cổ điển
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 800m3/h

 • Máy hút nùi sunhouse SHB6118B

  Máy hút mùi Sunhouse SHB6118B

  Giá hãng 3,090.000
  Giá bán 2,400.000

  Xuất xứ: Việt Nam
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi cổ điển
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 750m3/h

 • Máy hút mùi sunhouse SHB6118I

  Máy hút mùi Sunhouse SHB6118I

  Giá hãng 3,190.000
  Giá bán 2,400.000

  Xuất xứ: Việt Nam
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi cổ điển
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 750m3/h

 • Máy hút mùi Apex APB6601-90C

  Máy hút mùi Apex APB6601-90C

  Giá hãng 5,550.000
  Giá bán 4,900.000

  Xuất xứ: Việt Nam
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính cong
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: cảm ứng
  Công suất hút: 1100m3/h

 • Máy hút mùi Apex APB6601-70C

  Máy hút mùi Apex APB6601-70C

  Giá hãng 5,350.000
  Giá bán 4,800.000

  Xuất xứ: Việt Nam
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính cong
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: cảm ứng
  Công suất hút: 1100m3/h

 • Máy hút mùi sunhouse SHB6629-90C

  Máy hút mùi Sunhouse SHB6629-90C

  Giá hãng 6,500.000
  Giá bán 4,000.000

  Xuất xứ: Việt Nam
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính cong
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 1100m3/h

 • Máy hút mùi Sunhouse SHB6629-70C

  Máy hút mùi Sunhouse SHB6629-70C

  Giá hãng 6,000.000
  Giá bán 3,800.000

  Xuất xứ: Việt Nam
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính cong
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 1100m3/h

 • Máy hút mùi sunhouse SHB6900

  Máy hút mùi Sunhouse SHB 6900

  Giá hãng 6,000.000
  Giá bán 4,600.000

  Xuất xứ: Việt Nam
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính cong
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: cảm ứng
  Công suất hút: 1100m3/h

 • Máy hút mùi Sunhouse SHB6626

  Máy hút mùi Sunhouse SHB6626

  Giá hãng 5,500.000
  Giá bán 4,500.000

  Xuất xứ: Việt Nam
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính cong
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: cảm ứng
  Công suất hút: 1100m3/h

 • Máy hút mùi Apex APB6680-90C

  Máy hút mùi Apex APB6680-90C

  Giá hãng 9,400.000
  Giá bán 5,900.000

  Xuất xứ: Việt Nam
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính cong
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: cảm ứng
  Công suất hút: 1100m3/h

 • Máy hút mùi Apex APB6680

  Máy hút mùi Apex APB6680-70C

  Giá hãng 8,900.000
  Giá bán 5,800.000

  Xuất xứ: Việt Nam
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính cong
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: cảm ứng
  Công suất hút: 1100m3/h

 • máy hút mùi apex APB6681

  Máy hút mùi Apex APB6681-90C

  Giá hãng 9,580.000
  Giá bán 6,100.000

  Xuất xứ: Việt Nam
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính cong
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: cảm ứng
  Công suất hút: 1100m3/h