• Máy hút mùi Sevilla SV-270Inox

  Máy hút mùi Sevilla SV-270Inox

  Giá hãng 3,580.000
  Giá bán 2,800.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi cổ điển
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 700m3/h

 • Máy hút mùi Sevilla SV-270B

  Máy hút mùi Sevilla SV-270B

  Giá hãng 3,480.000
  Giá bán 2,700.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi cổ điển
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 700m3/h

 • Máy hút mùi Sevilla SV-70WR

  Máy hút mùi Sevilla SV-70WR

  Giá hãng 3,880.000
  Giá bán 2,800.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi cổ điển
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 700m3/h

 • Máy hút mùi Sevilla SV-570

  Máy hút mùi Sevilla SV-570

  Giá hãng 5,980.000
  Giá bán 4,500.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính cong
  Kích thước: 70/90cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 950m3/h

 • Máy hút mùi Sevilla SV-527

  Máy hút mùi Sevilla SV-527

  Giá hãng 6,180.000
  Giá bán 4,800.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính cong
  Kích thước: 70/90cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 1000m3/h

 • Máy hút mùi Sevilla SV-3388

  Máy hút mùi Sevilla SV-3388

  Giá hãng 6,480.000
  Giá bán 4,200.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính cong
  Kích thước: 70/90cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 1000m3/h

 • Máy hút mùi Sevilla SV-670

  Máy hút mùi Sevilla SV-670

  Giá hãng 7,080.000
  Giá bán 4,900.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính cong
  Kích thước: 70/90cm
  Điều khiển: cảm ứng
  Công suất hút: 1000m3/h

 • Máy hút mùi Sevilla SV-3388S2

  Máy hút mùi Sevilla SV-3388S2

  Giá hãng 7,980.000
  Giá bán 5,800.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính cong
  Kích thước: 70/90cm
  Điều khiển: cảm ứng
  Công suất hút: 1000m3/h

 • Máy hút mùi Sevilla SV-870

  Máy hút mùi Sevilla SV-870

  Giá hãng 9,380.000
  Giá bán 7,500.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính cong
  Kích thước: 70/90cm
  Điều khiển: cảm ứng
  Công suất hút: 1000m3/h

 • Máy hút mùi Sevilla SV-770

  Máy hút mùi Sevilla SV-770

  Giá hãng 9,680.000
  Giá bán 7,500.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính cong
  Kích thước: 70/90cm
  Điều khiển: cảm ứng
  Công suất hút: 1000m3/h

 • Máy hút mùi Sevilla SV-90T1

  Máy hút mùi Sevilla SV-90T1

  Giá hãng 11,880.000
  Giá bán 9,500.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính thẳng
  Kích thước: 70/90cm
  Điều khiển: cảm ứng
  Công suất hút: 1000m3/h

 • Máy hút mùi Sevilla SV-90T2

  Máy hút mùi Sevilla SV-90T2

  Giá hãng 9,880.000
  Giá bán 7,500.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính thẳng
  Kích thước: 70/90cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 1000m3/h

 • Máy hút mùi Sevilla SV-90T3

  Máy hút mùi Sevilla SV-90T3

  Giá hãng 11,880.000
  Giá bán 9,500.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính thẳng
  Kích thước: 70/90cm
  Điều khiển: cảm ứng
  Công suất hút: 1000m3/h

 • Máy hút mùi Sevilla SV-90K1

  Máy hút mùi Sevilla SV-90K1

  Giá hãng 15,880.000
  Giá bán 12,500.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính vát
  Kích thước: 70/90cm
  Điều khiển: cảm ứng
  Công suất hút: 1000m3/h

 • Máy hút mùi Sevilla SV-90K2

  Máy hút mùi Sevilla SV-90K2

  Giá hãng 15,880.000
  Giá bán 12,500.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính vát
  Kích thước: 70/90cm
  Điều khiển: cảm ứng
  Công suất hút: 1000m3/h

 • Máy hút mùi Sevilla SV-700SYS

  Máy hút mùi Sevilla SV-700SYS

  Giá hãng 3,480.000
  Giá bán 2,800.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi âm tủ
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 700m3/h

 • Máy hút mùi Sevilla SV-3388S1

  Máy hút mùi Sevilla SV-3388S1

  Giá hãng 6,280.000
  Giá bán 4,800.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính cong
  Kích thước: 70/90cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 1000m3/h

 • Máy hút mùi Sevilla V-3388IS

  Máy hút mùi Sevilla V-3388IS

  Giá hãng 15,880.000
  Giá bán 12,700.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi độc lập
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: cảm ứng
  Công suất hút: 1000m3/h

 • Máy hút mùi Sevilla S-90IS1

  Máy hút mùi Sevilla S-90IS1

  Giá hãng 15,880.000
  Giá bán 12,700.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi độc lập
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: cảm ứng
  Công suất hút: 1000m3/h

 • Máy hút mùi Sevilla SV-370

  Máy hút mùi Sevilla SV-370

  Giá hãng 5,890.000
  Giá bán 4,500.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút kính cong
  Kích thước: 70/90cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 1000m3/h

 • Máy hút mùi Sevilla SV-470

  Máy hút mùi Sevilla SV-470

  Giá hãng 6,290.000
  Giá bán 4,500.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút kính cong
  Kích thước: 70/90cm
  Điều khiển: cảm ứng
  Công suất hút: 1000m3/h

 • Máy hút mùi Sevilla SV-lexus 70

  Máy hút mùi Sevilla SV-lexus

  Giá hãng 8,490.000
  Giá bán 5,900.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút kính cong
  Kích thước: 70/90cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 1000m3/h

 • Máy hút mùi Sevilla SV-R70

  Máy hút mùi Sevilla SV-R70

  Giá hãng 3,180.000
  Giá bán 2,700.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút cổ điển
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 700m3/h