• Máy hút mùi Napoli NA-9488G

  Máy hút mùi Napoli NA-9488G

  Giá hãng 5,850.000
  Giá bán 4,000.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính thẳng
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: Dạng cơ
  Công suất hút: >850m3/h

 • Máy hút mùi Napoli NA-1090G

  Máy hút mùi Napoli NA-1090G

  Giá hãng 12,500.000
  Giá bán 8,750.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính vát
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: cảm ứng
  Công suất hút: >900m3/h

 • Máy hút mùi Napoli NA-624.9H

  Máy hút mùi Napoli NA-624.9H

  Giá hãng 14,000.000
  Giá bán 9,500.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính thẳng
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: cảm ứng
  Công suất hút: 900m3/h

 • Máy hút mùi Napoli NA-624.9G

  Máy hút mùi Napoli NA-624.9G

  Giá hãng 13,500.000
  Giá bán 9,450.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính thẳng
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: cảm ứng
  Công suất hút: 900m3/h

 • Máy hút mùi Napoli NA-617.9H

  Máy hút mùi Napoli NA-617.9H

  Giá hãng 13,500.000
  Giá bán 10,500.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính thẳng
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: cảm ứng
  Công suất hút: 900m3/h

 • Máy hút mùi Napoli NA-603.9H

  Máy hút mùi Napoli NA-603.9H

  Giá hãng 14,000.000
  Giá bán 10,500.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính thẳng
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: cảm ứng
  Công suất hút: 1000m3/h

 • Máy hút mùi Napoli NA-603.7H

  Máy hút mùi Napoli NA-603.7H

  Giá hãng 12,500.000
  Giá bán 9,550.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính thẳng
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: cảm ứng
  Công suất hút: 1000m3/h

 • Máy hút mùi Napoli NA-900D

  Máy hút mùi Napoli NA-900D

  Giá hãng 7,150.000
  Giá bán 3,200.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi âm tủ
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: dạng rút
  Công suất hút: 850m3/h

 • Máy hút mùi Napoli NA-728B

  Máy hút mùi Napoli NA-728B

  Giá hãng 3,800.000
  Giá bán 2,100.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi cổ điển
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: cảm ứng cơ
  Công suất hút: 450m3/h

 • Máy hút mùi Napoli NA-628S

  Máy hút mùi Napoli NA-628S

  Giá hãng 3,290.000
  Giá bán 2,150.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi cổ điển
  Kích thước: 60cm
  Điều khiển: cảm ứng cơ
  Công suất hút: 750m3/h

 • Máy hút mùi Napoli NA-6019G

  Máy hút mùi Napoli NA-6019G

  Giá hãng 6,990.000
  Giá bán 4,890.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính cong
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: cảm ứng trực quan
  Công suất hút: 900m3/h

 • Máy hút mùi Napoli NA-6017G

  Máy hút mùi Napoli NA-6017G

  Giá hãng 6,390.000
  Giá bán 4,470.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính cong
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: cảm ứng trực quan
  Công suất hút: 900m3/h

 • Máy hút mùi Napoli CA-1509G

  Máy hút mùi Napoli CA-1509G

  Giá hãng 6,000.000
  Giá bán 4,000.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi dạng toa
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: dạng cơ
  Công suất hút: 870m3/h

 • Máy hút mùi Napoli CA-1506G

  Máy hút mùi Napoli CA-1506G

  Giá hãng 5,900.000
  Giá bán 3,900.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi dạng toa
  Kích thước: 60cm
  Điều khiển: dạng cơ
  Công suất hút: 870m3/h

 • Máy hút mùi Napoli CA-708H

  Máy hút mùi Napoli CA-708H

  Giá hãng 3,690.000
  Giá bán 2,500.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi âm tủ
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: dạng rút
  Công suất hút: >750m3/h

 • Máy hút mùi Napoli CA-608H

  Máy hút mùi Napoli CA-608H

  Giá hãng 3,490.000
  Giá bán 2,400.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi âm tủ
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: dạng rút
  Công suất hút: >750m3/h

 • Máy hút mùi Napoli NA-728S

  Máy hút mùi Napoli NA-728S

  Giá hãng 3,490.000
  Giá bán 2,250.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi cổ điển
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: dạng cơ
  Công suất hút: >750m3/h

 • Máy hút mùi Napoli CA-707H

  Máy hút mùi Napoli CA-707H

  Giá hãng 3,690.000
  Giá bán 2,500.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi cổ điển
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: dạng cơ
  Công suất hút: >750m3/h

 • Máy hút mùi Napoli CA-607H

  Máy hút mùi Napoli CA-607H

  Giá hãng 3,490.000
  Giá bán 2,400.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi cổ điển
  Kích thước: 60cm
  Điều khiển: dạng cơ
  Công suất hút: >750m3/h

 • Máy hút mùi Napoli NA-7788G

  Máy hút mùi Napoli NA-7788G

  Giá hãng 5,900.000
  Giá bán 4,100.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính cong
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: dạng cơ
  Công suất hút: >760m3/h

 • Máy hút mùi Napoli NA-7688G

  Máy hút mùi Napoli NA-7688G

  Giá hãng 5,650.000
  Giá bán 3,800.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính cong
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: dạng cơ
  Công suất hút: >850m3/h

 • Máy hút mùi Napoli NA-9588G

  Máy hút mùi Napoli NA-9588G

  Giá hãng 6,950.000
  Giá bán 5,400.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính cong
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: dạng cơ
  Công suất hút: 1000m3/h

 • Máy hút mùi Napoli NA-7588G

  Máy hút mùi Napoli NA-7588G

  Giá hãng 6,350.000
  Giá bán 4,400.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính cong
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: dạng cơ
  Công suất hút: 760m3/h

 • Máy hút mùi Napoli NA-7188G

  Máy hút mùi Napoli NA-7188G

  Giá hãng 6,450.000
  Giá bán 4,500.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính cong
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: dạng cơ
  Công suất hút: 850m3/h