• Máy hút mùi Lorca TA-3005P

  Máy hút mùi Lorca TA3005P-70

  Giá hãng 3,980.000
  Giá bán 3,380.000

  Xuất xứ: Ba Lan
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút âm tủ
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: dạng cơ
  Công suất hút: 700 m3/h

 • Máy hút mùi Lorca TA2006C-70

  Máy hút mùi Lorca TA2006C-70

  Giá hãng 6,390.000
  Giá bán 5,430.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút kính cong
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: dạng cảm ứng
  Công suất hút: 1200 m3/h

 • Máy hút mùi Lorca TA2005P-70

  Máy hút mùi Lorca TA2005P-70

  Giá hãng 8,390.000
  Giá bán 7,130.000

  Xuất xứ: Ba Lan
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút kính cong
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: dạng cơ
  Công suất hút: 1300 m3/h

 • Máy hút mùi Lorca TA-2006A

  Giá hãng 4,950.000
  Giá bán 4,200.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính cong
  Kích thước: 70/90cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 1000m3/h

 • máy hút mùi đảo lorca TA6009

  Máy hút mùi đảo Lorca TA-6009

  Giá hãng 12,690.000
  Giá bán 10,400.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi đảo
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: phím cơ
  Công suất hút: 1150m3/h

 • Máy hút mùi Lorca TA2005A-70

  Máy hút mùi Lorca TA2005A-70

  Giá hãng 7,380.000
  Giá bán 6,640.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút kính cong
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: dạng cơ
  Công suất hút: 750 m3/h

 • máy hút mùi Lorca TA3007M-70

  Máy hút mùi Lorca TA3002M-70

  Giá hãng 3,190.000
  Giá bán 2,700.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút cổ điển
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: dạng cơ 3 tốc độ
  Công suất hút: 700 m3/h

 • Máy hút mùi Lorca TA3002A-70

  Máy hút mùi Lorca TA3002A-70

  Giá hãng 3,290.000
  Giá bán 2,790.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút cổ điển
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: dạng cơ 3 tốc độ
  Công suất hút: 700 m3/h

 • Máy hút mùi Lorca TA3007M-70

  Máy hút mùi Lorca TA3007M-70

  Giá hãng 3,150.000
  Giá bán 2,670.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút cổ điển
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: dạng cơ 3 tốc độ
  Công suất hút: 700 m3/h

 • Máy hút mùi Lorca TA3007M-60

  Máy hút mùi Lorca TA3007M-60

  Giá hãng 3,050.000
  Giá bán 2,590.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút cổ điển
  Kích thước: 60cm
  Điều khiển: dạng cơ 3 tốc độ
  Công suất hút: 700 m3/h

 • Máy hút mùi Lorca TA3007A-70

  Máy hút mùi Lorca TA3007A-70

  Giá hãng 3,250.000
  Giá bán 2,760.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút cổ điển
  Kích thước: 60cm
  Điều khiển: dạng cơ 3 tốc độ
  Công suất hút: 600 m3/h

 • Máy hút mùi Lorca TA-3007A-60

  Máy hút mùi Lorca TA3007A-60

  Giá hãng 3,150.000
  Giá bán 2,670.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút cổ điển
  Kích thước: 60cm
  Điều khiển: dạng cơ 3 tốc độ
  Công suất hút: 700 m3/h

 • Máy hút mùi Lorca TA-3005A

  Máy hút mùi Lorca TA3005A-70

  Giá hãng 3,350.000
  Giá bán 2,850.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút âm tủ
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: dạng cơ
  Công suất hút: 700 m3/h

 • Máy hút mùi Lorca TA3005C-70

  Máy hút mùi Lorca TA3005C-70

  Giá hãng 3,950.000
  Giá bán 3,350.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút âm tủ
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: dạng cảm ứng 3 tốc độ
  Công suất hút: 700 m3/h

 • Máy hút mùi Lorca TA2001D-70

  Máy hút mùi Lorca TA2001D-70

  Giá hãng 5,325.000
  Giá bán 4,750.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút kính cong
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: dạng bấm 3 tốc độ
  Công suất hút: 1200 m3/h

 • Máy hút mùi Lorca TA2001A-70

  Máy hút mùi Lorca TA2001A-70

  Giá hãng 4,950.000
  Giá bán 4,200.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút kính cong
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: dạng bấm 3 tốc độ
  Công suất hút: 1200 m3/h

 • Máy hút mùi Lorca TA2001A-90

  Máy hút mùi Lorca TA2001A-90

  Giá hãng 5,150.000
  Giá bán 4,370.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút kính cong
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: dạng bấm 3 tốc độ
  Công suất hút: 1200 m3/h

 • Máy hút mùi Lorca TA2006C4-70

  Máy hút mùi Lorca TA2006C4-70

  Giá hãng 5,750.000
  Giá bán 4,880.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút kính cong
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: dạng bấm 3 tốc độ
  Công suất hút: 1200 m3/h

 • Máy hút mùi Lorca TA2006C4-90

  Máy hút mùi Lorca TA2006C4-90

  Giá hãng 5,950.000
  Giá bán 5,050.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút kính cong
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: dạng bấm 3 tốc độ
  Công suất hút: 1200 m3/h

 • Máy hút mùi Lorca TA2006B-70

  Máy hút mùi Lorca TA2006B-70

  Giá hãng 6,080.000
  Giá bán 5,160.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút kính cong
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: dạng bấm 3 tốc độ
  Công suất hút: 1200 m3/h

 • Máy hút mùi Lorca TA2006B-90

  Máy hút mùi Lorca TA2006B-90

  Giá hãng 6,280.000
  Giá bán 5,330.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút kính cong
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: dạng bấm 3 tốc độ
  Công suất hút: 1200 m3/h

 • Máy hút mùi Lorca TA2006C-90

  Máy hút mùi Lorca TA2006C-90

  Giá hãng 6,890.000
  Giá bán 6,200.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút kính cong
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: dạng cảm ứng 3 tốc độ
  Công suất hút: 1200 m3/h

 • Máy hút mùi Lorca TA2006E-70

  Máy hút mùi Lorca TA2006E-70

  Giá hãng 6,690.000
  Giá bán 5,680.000

  Xuất xứ: Malaysia
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút kính cong
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: dạng cảm ứng 3 tốc độ
  Công suất hút: 1200 m3/h

 • Máy hút mùi Lorca TA2006E-90

  Máy hút mùi Lorca TA2006E-90

  Giá hãng 6,890.000
  Giá bán 5,850.000

  Xuất xứ: Malaysia
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút kính cong
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: dạng cảm ứng 3 tốc độ
  Công suất hút: 1200 m3/h