• Máy hút mùi Grasso GS-7002

  Máy hút mùi Grasso GS-7002

  Giá hãng 3,860.000
  Giá bán 2,900.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi âm tủ
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 700m3/h

 • Máy hút mùi Grasso GS-7002P

  Máy hút mùi Grasso GS-7002P

  Giá hãng 3,760.000
  Giá bán 3,300.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi âm tủ
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 700m3/h

 • Máy hút mùi Grasso GS-6002P

  Máy hút mùi Grasso GS-6002P

  Giá hãng 3,660.000
  Giá bán 3,200.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi âm tủ
  Kích thước: 60cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 700m3/h

 • Máy hút mùi Grasso GS-38E

  Máy hút mùi Grasso GS-38E

  Giá hãng 7,960.000
  Giá bán 4,800.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính cong
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 850m3/h

 • Máy hút mùi Grasso GS-36I

  Máy hút mùi Grasso GS-36I

  Giá hãng 7,260.000
  Giá bán 4,800.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính cong
  Kích thước: 60cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 700m3/h

 • Máy hút mùi Grasso GS1-600

  Máy hút mùi Grasso GS1-600

  Giá hãng 4,860.000
  Giá bán 4,200.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính cong
  Kích thước: 60cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 1200m3/h

 • Máy hút mùi Grasso GS-790

  Máy hút mùi Grasso GS-790

  Giá hãng 19,860.000
  Giá bán 15,900.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính vát
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 1200m3/h

 • Máy hút mùi Grasso GS-890

  Máy hút mùi Grasso GS-890

  Giá hãng 21,860.000
  Giá bán 17,000.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính vát
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: cảm ứng
  Công suất hút: 1200m3/h