• máy hút mùi faster syp 7003

  Máy hút mùi Faster SYP 7003

  Giá hãng 4,000.000
  Giá bán 3,000.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi âm tủ
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: dạng cơ
  Công suất hút: 600m3/h

 • máy hút mùi faster syp-6003

  Máy hút mùi Faster SYP 6003

  Giá hãng 3,800.000
  Giá bán 2,850.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi âm tủ
  Kích thước: 60cm
  Điều khiển: dạng cảm ứng
  Công suất hút: 600m3/h

 • máy hút mùi faster syp-7002

  Máy hút mùi Faster SYP 7002

  Giá hãng 3,700.000
  Giá bán 2,500.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi âm tủ
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: dạng cơ
  Công suất hút: 600m3/h

 • máy hút mùi Faster syp-60

  Máy hút mùi Faster SYP 6002

  Giá hãng 3,500.000
  Giá bán 2,390.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi âm tủ
  Kích thước: 60cm
  Điều khiển: dạng cơ
  Công suất hút: 600m3/h

 • máy hút mùi faster wall decor

  Máy hút mùi Faster Wall Decor

  Giá hãng 13,500.000
  Giá bán 9,800.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi toa kính
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: dạng cơ
  Công suất hút: 1000m3/h

 • máy hút mùi faster syp 7200

  Máy hút mùi Faster Syp 7200

  Giá hãng 4,200.000
  Giá bán 3,150.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi âm tủ
  Kích thước: 72cm
  Điều khiển: dạng bấm
  Công suất hút: 700m3/h

 • máy hút mùi Faster Quattro Lux

  Máy hút mùi Faster Quattro Lux

  Giá hãng 9,700.000
  Giá bán 7,100.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi chữ T
  Kích thước: 70/90cm
  Điều khiển: dạng cảm ứng
  Công suất hút: 1000m3/h

 • máy hút mùi Faster Island 6688

  Máy hút mùi Faster Island 6688

  Giá hãng 10,800.000
  Giá bán 8,100.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi độc lập
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: dạng cơ
  Công suất hút: 800m3/h

 • máy hút mùi Faster FS-Island-3388

  Máy hút mùi Faster Island 3388

  Giá hãng 18,500.000
  Giá bán 13,980.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi độc lập
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: dạng cảm ứng
  Công suất hút: 1300m3/h

 • máy hút mùi Faster FS-EN91

  Máy hút mùi Faster FS-EN91

  Giá hãng 8,800.000
  Giá bán 5,490.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính cong
  Kích thước: 70/90cm
  Điều khiển: dạng cơ
  Công suất hút: 1000m3/h

 • máy hút mùi faster bis-90T

  Máy hút mùi Faster Bis-90T

  Giá hãng 25,500.000
  Giá bán 21,000.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi đảo
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: dạng cảm ứng
  Công suất hút: 1000m3/h

 • máy hút mùi faster FS-7017B

  Máy hút mùi Faster FS-7017B

  Giá hãng 20,500.000
  Giá bán 14,560.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi đảo
  Kích thước: 45cm
  Điều khiển: dạng cảm ứng
  Công suất hút: 1000m3/h

 • máy hút mùi Faster FS-3689W

  Máy hút mùi mùi Faster FS-3689W

  Giá hãng 8,200.000
  Giá bán 5,880.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính vát
  Kích thước: 60/70cm
  Điều khiển: dạng cảm ứng
  Công suất hút: 1000m3/h

 • máy hút mùi Faster FS-3689B

  Máy hút mùi Faster FS-3689B

  Giá hãng 8,200.000
  Giá bán 6,200.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính vát
  Kích thước: 60/70cm
  Điều khiển: dạng cảm ứng
  Công suất hút: 1000m3/h

 • máy hút mùi Faster FS-3688S

  Máy hút mùi Faster FS-3688S

  Giá hãng 9,500.000
  Giá bán 5,650.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính vát
  Kích thước: 70/90cm
  Điều khiển: dạng cảm ứng
  Công suất hút: 1000m3/h

 • máy hút mùi Faster FS-3588CH

  Máy hút mùi Faster FS-3588CH

  Giá hãng 8,400.000
  Giá bán 6,300.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính cong
  Kích thước: 70/90cm
  Điều khiển: dạng cảm ứng
  Công suất hút: 1000m3/h

 • máy hút mùi faster FS-3388CH1

  Máy hút mùi Faster FS-3388CH1

  Giá hãng 5,900.000
  Giá bán 4,400.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính cong
  Kích thước: 70/90cm
  Điều khiển: dạng cảm ứng
  Công suất hút: 1000m3/h

 • máy hút mùi Faster FS-3388CH

  Máy hút mùi Faster FS-3388CH

  Giá hãng 6,200.000
  Giá bán 4,300.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính cong
  Kích thước: 70/90cm
  Điều khiển: dạng cơ
  Công suất hút: 950m3/h

 • máy hút mùi faster FS-3388 C2

  Máy hút mùi Faster FS-3388C2-70

  Giá hãng 6,200.000
  Giá bán 3,950.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính cong
  Kích thước: 70/90cm
  Điều khiển: dạng cơ
  Công suất hút: 1000m3/h

 • máy hút mùi faster FS-3388 C1

  Máy hút mùi Faster FS-3388 C1

  Giá hãng 5,300.000
  Giá bán 3,200.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính cong
  Kích thước: 70/90cm
  Điều khiển: dạng cơ
  Công suất hút: 800m3/h

 • máy hút mùi Faster FS-2070SB

  Máy hút mùi Faster FS-2070 SB

  Giá hãng 3,550.000
  Giá bán 2,650.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi cổ điển
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: dạng cơ
  Công suất hút: 600m3/h

 • máy hút mùi faster fs-2060SB

  Máy hút mùi Faster FS-2060 SB

  Giá hãng 3,450.000
  Giá bán 2,500.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi cổ điển
  Kích thước: 60cm
  Điều khiển: dạng cơ
  Công suất hút: 600m3/h

 • Máy hút mùi Faster FS-2070P

  Máy hút mùi Faster FS-2070P

  Giá hãng 3,250.000
  Giá bán 2,400.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi cổ điển
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: dạng cơ
  Công suất hút: 600m3/h

 • máy hút mùi Faster FS-2060P

  Máy hút mùi Faster FS-2060P

  Giá hãng 3,150.000
  Giá bán 2,360.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi cổ điển
  Kích thước: 60cm
  Điều khiển: dạng cơ
  Công suất hút: 600m3/h