• Máy hút mùi Fagor CFB-10000AIX

  Máy hút mùi Fagor CFB-10000AIX

  Giá hãng 41,500.000
  Giá bán 33,200.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính thẳng
  Kích thước: 100cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 800m3/h

 • Máy hút mùi Fagor CFS-90AXA

  Máy hút mùi Fagor CFS-90AXA

  Giá hãng 18,500.000
  Giá bán 14,300.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính thẳng
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 645m3/h

 • Máy hút mùi Fagor CFS-70AXA

  Máy hút mùi Fagor CFS-70AXA

  Giá hãng 18,000.000
  Giá bán 15,000.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính thẳng
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 645m3/h

 • Máy hút mùi Fagor CFB-900AXA

  Máy hút mùi Fagor CFB-900AXA

  Giá hãng 20,000.000
  Giá bán 15,000.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính thẳng
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: cảm ứng
  Công suất hút: 645m3/h

 • Máy hút mùi Fagor CFB-700AXA

  Máy hút mùi Fagor CFB-700AXA

  Giá hãng 18,900.000
  Giá bán 14,000.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính thẳng
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: cảm ứng
  Công suất hút: 645m3/h

 • Máy hút mùi Fagor CPV-70X

  Máy hút mùi Fagor CPV-70X

  Giá hãng 12,600.000
  Giá bán 9,400.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính cong
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 800m3/h

 • Máy hút mùi Fagor 2CPV-90X

  Máy hút mùi Fagor 2CPV-90X

  Giá hãng 13,900.000
  Giá bán 9,700.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính thẳng
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 900m3/h

 • Máy hút mùi Fagor 6CFT-90V

  Máy hút mùi Fagor 6CFT-90V

  Giá hãng 31,400.000
  Giá bán 15,800.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính thẳng
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 650m3/h

 • máy hút mùi fagor 2sht-900AS

  Máy hút mùi Fagor 2SHT-900AS

  Giá hãng 13,000.000
  Giá bán 9,700.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính thẳng
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: cảm ứng
  Công suất hút: 900m3/h

 • Máy hút mùi Fagor SHB-90X

  Giá hãng 11,500.000
  Giá bán 9,500.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính thẳng
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 900m3/h

 • máy hút mùi Fagor CPT90X

  Máy hút mùi Fagor CPT-90X1

  Giá hãng 9,500.000
  Giá bán 4,700.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính thẳng
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 620m3/h