• Máy hút mùi Eurosun EH-70AF88

  Máy hút mùi Eurosun EH-70AF88

  Giá hãng 7,680.000
  Giá bán 6,144.000

  Xuất xứ: Malaysia
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính thẳng
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: cảm ứng
  Công suất hút: 1200m3/h

 • máy hút mùi eurosun EH-70K21B

  Máy hút mùi Eurosun EH-70K21B

  Giá hãng 5,680.000
  Giá bán 4,500.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút kính cong
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: dạng cơ
  Công suất hút: 1000 m3/h

   

 • máy hút mùi eurosun 60AF85

  Máy hút mùi Eurosun EH-60AF85

  Giá hãng 3,900.000
  Giá bán 3,300.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi âm tủ
  Kích thước: 60cm
  Điều khiển: dạng rút
  Công suất hút: 950m3/h

   

 • máy hút mùi eurosun EH-70AF82

  Máy hút mùi Eurosun EH-90AF82

  Giá hãng 7,780.000
  Giá bán 5,500.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính cong
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: dạng cảm ứng
  Công suất hút: 1000m3/h

   

 • máy hút mùi eurosun EH-70AF82

  Máy hút mùi Eurosun EH-70AF82

  Giá hãng 7,580.000
  Giá bán 5,300.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính cong
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: dạng cảm ứng
  Công suất hút: 1000m3/h

   

 • máy hút mùi Eurosun EH-90CN72

  Máy hút mùi Eurosun EH-90CN72

  Giá hãng 9,800.000
  Giá bán 8,330.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính vát
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: dạng cảm ứng
  Công suất hút: 1200m3/h

   

 • máy hút mùi eurosun 90AF81

  Máy hút mùi Eurosun EH-90AF81

  Giá hãng 8,890.000
  Giá bán 6,200.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính cong
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: dạng cơ
  Công suất hút: 1000m3/h

   

 • máy hút mùi Eurosun EH-70AF88

  Máy hút mùi Eurosun EH-70AF81

  Giá hãng 8,680.000
  Giá bán 6,070.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính cong
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: dạng cơ
  Công suất hút: 1000m3/h

   

 • máy hút mùi Eurosun EH-70K06S

  Máy hút mùi Eurosun EH-70K06S

  Giá hãng 4,580.000
  Giá bán 3,664.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính cong
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: dạng cảm ứng
  Công suất hút: 1000m3/h

 • máy hút mùi eurosun EH-90K10

  Máy hút mùi Eurosun EH-90K10

  Giá hãng 5,200.000
  Giá bán 4,160.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính cong
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: dạng cảm ứng
  Công suất hút: 1000m3/h

 • Máy hút mùi Eurosun EH-90K11S

  Máy hút mùi Eurosun EH-90K11S

  Giá hãng 5,760.000
  Giá bán 4,600.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính thẳng
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: dạng cảm ứng
  Công suất hút: 1000m3/h

 • máy hút mùi Eurosun EH-70F26

  Máy hút mùi Eurosun EH-70F26

  Giá hãng 7,050.000
  Giá bán 5,640.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính thẳng
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: dạng cảm ứng
  Công suất hút: 1200m3/h

 • máy hút mùi Eurosun EH-90IL95

  Máy hút mùi Eurosun EU-90IL95

  Giá hãng 15,800.000
  Giá bán 12,640.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi đảo
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: dạng cảm ứng
  Công suất hút: 1000m3/h

 • máy hút mùi Eurosun EH-70C16B

  Máy hút mùi Eurosun EH-70C16B

  Giá hãng 3,080.000
  Giá bán 2,464.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi cổ điển
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: dạng cơ
  Công suất hút: 650m3/h

 • máy hút mùi Eurosun EH-70C16

  Máy hút mùi Eurosun EU-70C16

  Giá hãng 3,080.000
  Giá bán 2,464.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Dạngcổ điển màu nâu
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: dạng cơ
  Công suất hút: 650m3/h

 • Máy hút mùi Eurosun EH-70C09

  Máy hút mùi Eurosun EH-70C09

  Giá hãng 3,050.000
  Giá bán 2,440.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi cổ điển
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 650m3/h

 • Máy hút mùi Eurosun EU-6016B

  Máy hút mùi Eurosun EH-60C16B

  Giá hãng 2,980.000
  Giá bán 2,384.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi cổ điển
  Kích thước: 60cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 650m3/h

 • Máy hút mùi Eurosun EH-60C25

  Máy hút mùi Eurosun EH-60C25

  Giá hãng 3,180.000
  Giá bán 2,544.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi cổ điển
  Kích thước: 60cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 650m3/h

 • Máy hút mùi Eurosun EH-70C18

  Máy hút mùi Eurosun EH-70C18

  Giá hãng 3,280.000
  Giá bán 2,624.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi cổ điển
  Kích thước: 60cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 650m3/h

 • Máy hút mùi Eurosun EH-70S28B

  Máy hút mùi Eurosun EH-70S28B

  Giá hãng 3,480.000
  Giá bán 2,784.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi cổ điển
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 750m3/h

 • Máy hút mùi Eurosun EH-60C15B

  Máy hút mùi Eurosun EH-60C15B

  Giá hãng 3,850.000
  Giá bán 3,080.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi cổ điển
  Kích thước: 60cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 750m3/h

 • Máy hút mùi Eurosun EH-60C15W

  Máy hút mùi Eurosun EH-60C15W

  Giá hãng 3,950.000
  Giá bán 3,160.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi cổ điển
  Kích thước: 60cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 750m3/h

 • Máy hút mùi Eurosun EH-70S29W

  Máy hút mùi Eurosun EH-70S29W

  Giá hãng 4,250.000
  Giá bán 3,400.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi cổ điển
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 750m3/

 • Máy hút mùi Eurosun EH-70K10S

  Máy hút mùi Eurosun EH-70K10S

  Giá hãng 5,050.000
  Giá bán 4,040.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính cong
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 1000m3/h