• Máy hút mùi Dmestik ES-1070DMK

  Máy hút mùi Dmestik ES-1070DMK

  Giá hãng 17,500.000
  Giá bán 14,800.000

  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính vát
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: cảm ứng
  Công suất hút: 1200m3/h

 • Máy hút mùi Dmestik ES-2070DMK

  Máy hút mùi Dmestik ES-2070DMK

  Giá hãng 16,500.000
  Giá bán 14,000.000

  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính thẳng
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: cảm ứng
  Công suất hút: 1200m3/h

 • Máy hút mùi Dmestik ES-8170DMK

  Máy hút mùi Dmestik ES-8170DMK

  Giá hãng 9,500.000
  Giá bán 8,000.000

  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính cong
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 1110m3/h

 • Máy hút mùi Dmestik GRANADO-70BL

  Máy hút mùi Dmestik GRANADO-70BL

  Giá hãng 7,150.000
  Giá bán 6,000.000

  Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính cong
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 850m3/h

 • Máy hút mùi Dmestik GRANADO70

  Máy hút mùi Dmestik GRANADO70

  Giá hãng 7,350.000
  Giá bán 6,200.000

  Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính cong
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 850m3/h

 • Máy hút mùi Dmestik ROYAL70

  Máy hút mùi Dmestik ROYAL70

  Giá hãng 6,450.000
  Giá bán 5,400.000

  Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính cong
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 850m3/h

 • Máy hút mùi Dmestik ROYAL90

  Máy hút mùi Dmestik ROYAL90

  Giá hãng 6,950.000
  Giá bán 5,900.000

  Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính cong
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 850m3/h

 • Máy hút mùi Dmestik ROYAL60

  Máy hút mùi Dmestik ROYAL60

  Giá hãng 5,950.000
  Giá bán 5,000.000

  Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính cong
  Kích thước: 60cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 850m3/h

 • Máy hút mùi Dmestik LARA-70LCD

  Máy hút mùi Dmestik LARA-70LCD

  Giá hãng 11,150.000
  Giá bán 9,400.000

  Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính thẳng
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: cảm ứng
  Công suất hút: 850m3/h

 • Máy hút mùi Dmestik LARA-90LCD

  Máy hút mùi Dmestik LARA-90LCD

  Giá hãng 12,150.000
  Giá bán 10,300.000

  Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính thẳng
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: cảm ứng
  Công suất hút: 850m3/h

 • Máy hút mùi Dmestik MOD-3000BL60

  Máy hút mùi Dmestik MOD-3000BL60

  Giá hãng 5,950.000
  Giá bán 5,000.000

  Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính vát
  Kích thước: 60cm
  Điều khiển: cảm ứng
  Công suất hút: 850m3/h

 • Máy hút mùi Dmestik MOD-3000BL90

  Máy hút mùi Dmestik MOD-3000BL90

  Giá hãng 6,750.000
  Giá bán 5,700.000

  Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính vát
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: cảm ứng
  Công suất hút: 850m3/h

 • Máy hút mùi Dmestik ISLAND90

  Máy hút mùi Dmestik ISLAND90

  Giá hãng 12,500.000
  Giá bán 10,600.000

  Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi độc lập
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 850m3/h