• Máy hút mùi Chefs EH-R506E7

  Máy hút mùi Chefs EH-R506E7

  Giá hãng 5,190.000
  Giá bán 4,600.000

  Xuât xứ: Trung Quốc
  Bảo hành: 12 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính cong
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: phím bấm cơ, 3 tốc độ
  Công suất hút: 750m3/h

 • Máy hút mùi Chefs EH-R501E7

  Máy hút mùi Chefs EH-R501E7

  Giá hãng 6,190.000
  Giá bán 5,500.000

  Xuât xứ: Trung Quốc
  Bảo hành: 12 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính cong
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: Cảm ứng, 3 tốc độ
  Công suất hút: 750m3/h

 • Máy hút mùi Chefs EH-R107E7

  Máy hút mùi Chefs EH-R107E7

  Giá hãng 6,490.000
  Giá bán 5,800.000

  Xuât xứ: Trung Quốc
  Bảo hành: 12 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính thẳng
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: Cảm ứng, 3 tốc độ
  Công suất hút: 750m3/h

 • Máy hút mùi Chefs EH-R905E7

  Máy hút mùi Chefs EH-R905E7

  Giá hãng 3,990.000
  Giá bán 3,590.000

  Xuât xứ: Trung Quốc
  Bảo hành: 12 Tháng
  Loại: Máy hút mùi cổ điển
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: phím cơ, 3 tốc độ
  Công suất hút: 380 m3/h

 • Máy hút mùi Chefs EH-Caspia70T

  Máy hút mùi Chefs EH-Caspia70T

  Giá hãng 9,900.000
  Giá bán 8,900.000

  Xuât xứ: Châu Âu
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính cong
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: Cảm ứng, 4 tốc độ
  Công suất hút: 550 m3/h

 • Máy hút mùi Chefs EH-Caspia90T

  Máy hút mùi Chefs EH-Caspia90T

  Giá hãng 10,490.000
  Giá bán 9,400.000

  Xuât xứ: Châu Âu
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính cong
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: Cảm ứng, 4 tốc độ
  Công suất hút: 550m3/h

 • Máy hút mùi Chefs EH-Caspia90P

  Máy hút mùi Chefs EH-Caspia90P

  Giá hãng 7,990.000
  Giá bán 7,100.000

  Xuât xứ: Châu Âu
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính cong
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: phím ấn 3 tốc độ
  Công suất hút: 550m3/h

 • Máy hút mùi Chefs EH-LILIUM90P

  Máy hút mùi Chefs EH-LILIUM90P

  Giá hãng 9,490.000
  Giá bán 8,500.000

  Xuât xứ: Châu Âu
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính thẳng
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: phím ẩn cơ 3 tốc độ
  Công suất hút: 550m3/h

 • Máy hút mùi chefs EH-Narsis90T

  Máy hút mùi Chefs EH-Narsis90T

  Giá hãng 11,490.000
  Giá bán 10,300.000

  Xuât xứ: Châu Âu
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính vát
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: Cảm ứng, 4 tốc độ
  Công suất hút: 550m3/h

 • Máy hút mùi Chefs EH-r906e7

  Máy hút mùi Chefs EH-R906E7

  Giá hãng 3,990.000
  Giá bán 3,590.000

  Xuât xứ: Trung Quốc
  Bảo hành:12 Tháng
  Loại: Máy hút mùi âm tủ
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển:  cơ 3 tốc độ
  Công suất hút: 380m3/h

 • maý hút mùi chefs eh-r705e9

  Máy hút mùi Chefs EH-R705E9

  Giá hãng 11,490.000
  Giá bán 10,300.000

  Xuât xứ: Trung Quốc
  Bảo hành 12 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính vát
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: Cảm ứng, 3 tốc độ
  Công suất hút: 850 m3/h

 • Máy hút mùi Chefs EH-R820E5

  Giá hãng 11,490.000
  Giá bán 10,300.000

  Xuât xứ: Trung Quốc
  Bảo hành: 12 Tháng
  Loại: Máy hút mùi độc lập
  Kích thước: 40,5cm
  Điều khiển: cơ, 3 tốc độ
  Công suất hút: 750 m3/h