• Máy hút mùi Cata MIDAS 600 XGBK

  Giá hãng 7,500.000
  Giá bán 6,000.000

  Xuất xứ: Trung Quốc
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính thẳng
  Kích thước: 60cm
  Điều khiển: dạng cảm ứng
  Công suất hút: 620m3/h

 • Máy hút mùi Cata Gamma VL3 900 Glass/D

  Giá hãng 8,100.000
  Giá bán 6,800.000

  Xuất xứ: Trung Quốc
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính cong
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: dạng cảm ứng
  Công suất hút: 1200m3/h

 • máy hút mùi Cata VL3 700 Glass/D

  Máy hút mùi Cata Gamma VL3 700 Glass/D

  Giá hãng 7,900.000
  Giá bán 5,900.000

  Xuất xứ: Trung Quốc
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính cong
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: dạng cảm ứng
  Công suất hút: 1200m3/h

 • Máy hút mùi Cata Sygma VL3 700/B

  Giá hãng 8,800.000
  Giá bán 6,000.000

  Xuất xứ: Trung Quốc
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính thẳng
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: dạng cảm ứng
  Công suất hút: 1200m3/h

 • Máy hút mùi Cata Thalassa 700 XGWH

  Máy hút mùi Cata Thalassa 700 XGWH

  Giá hãng 18,000.000
  Giá bán 13,800.000

  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính vát
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: dạng cảm ứng
  Công suất hút: 1200m3/h

 • máy hút mùi cata Thalassa 900 xgbk

  Máy hút mùi Cata Thalassa 900 XGBK

  Giá hãng 18,000.000
  Giá bán 14,000.000

  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính vát
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: dạng cảm ứng
  Công suất hút: 1200m3/h

 • Máy hút mùi Cata Thalassa 700 XGBK

  Giá hãng 17,500.000
  Giá bán 13,500.000

  Xuất xứ: Tây Ban Nha
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính vát
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: dạng cảm ứng
  Công suất hút: 1200m3/h

 • máy hút mùi Cata Selence 900

  Máy hút mùi Cata Selene 90

  Giá hãng 20,000.000
  Giá bán 8,490.000

  Xuất xứ: Trung Quốc
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi đảo kính thẳng
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: dạng cơ
  Công suất hút: 1200m3/h

 • máy hút mùi Cata TF-5260

  Máy hút mùi Cata TF-5260

  Giá hãng 4,000.000
  Giá bán 3,200.000

  Xuất xứ: Trung Quốc
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi âm tủ
  Kích thước: 60cm
  Điều khiển: dạng cơ
  Công suất hút: 350m3/h

 • Máy hút mùi Cata TF-5060EX

  Máy hút mùi Cata TF-5060EX

  Giá hãng 2,800.000
  Giá bán 2,300.000

  Xuất xứ: Trung Quốc
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi âm tủ
  Kích thước: 60cm
  Điều khiển: dạng cơ
  Công suất hút: 380m3/h

 • máy hút mùi Cata TF 2003 Duralum 900

  Máy hút mùi Cata TF 2003 Duralum 90

  Giá hãng 4,000.000
  Giá bán 3,600.000

  Xuất xứ: Trung Quốc
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi âm tủ
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: dạng cơ
  Công suất hút: 600m3/h

 • Máy hút mùi Cata TF-2003 Duralum 70

  Giá hãng 3,600,000.000
  Giá bán 3,000,000.000

  Xuất xứ: Trung Quốc
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi âm tủ
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: dạng cơ
  Công suất hút: 600m3/h

 • Máy hút mùi Cata TF 2003 60SD

  Giá hãng 4,000.000
  Giá bán 3,600.000

  Xuất xứ: Trung Quốc
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi âm tủ
  Kích thước: 60cm
  Điều khiển: dạng cảm ứng
  Công suất hút: 600m3/h

 • Máy hút mùi Cata Sygma VL3 600/B

  Giá hãng 8,700.000
  Giá bán 6,200.000

  Xuất xứ: Trung Quốc
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính thẳng
  Kích thước: 60cm
  Điều khiển: dạng cơ
  Công suất hút: 1200m3/h

 • Máy hút mùi Cata Sygma VL3 900/B

  Giá hãng 9,300.000
  Giá bán 8,000.000

  Xuất xứ: Trung Quốc
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính thẳng
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: dạng cơ
  Công suất hút: 1020m3/h

 • Máy hút mùi Cata S Plus 900X

  Giá hãng 9,000.000
  Giá bán 7,200.000

  Xuất xứ: Trung Quốc
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính thẳng
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: dạng cơ
  Công suất hút: 1150m3/h

 • Máy hút mùi Cata S Plus 700X

  Máy hút mùi Cata S Plus 700X

  Giá hãng 8,000.000
  Giá bán 6,400.000

  Xuất xứ: Trung Quốc
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính thẳng
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: dạng cơ
  Công suất hút: 1150m3/h

 • Máy hút mùi Cata S Plus 600X

  Máy hút mùi Cata S Plus 600X

  Giá hãng 7,500.000
  Giá bán 6,000.000

  Xuất xứ: Trung Quốc
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính thẳng
  Kích thước: 60cm
  Điều khiển: dạng cơ
  Công suất hút: 1150m3/h

 • Máy hút mùi Cata Selene 900 Inox/B

  Máy hút mùi Cata Selene 900 Inox/B

  Giá hãng 10,500.000
  Giá bán 9,600.000

  Xuất xứ: Trung Quốc
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính thẳng
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: dạng cảm ứng
  Công suất hút: 1200m3/h

 • Máy hút mùi Cata Selene 700 Inox

  Giá hãng 12,300.000
  Giá bán 9,800.000

  Xuất xứ: Trung Quốc
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính thẳng
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: dạng cảm ứng
  Công suất hút: 1200m3/h

 • Máy hút mùi Cata Selene 600 Inox/B

  Giá hãng 9,600.000
  Giá bán 7,500.000

  Xuất xứ: Trung Quốc
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính thẳng
  Kích thước: 60cm
  Điều khiển: dạng cảm ửng
  Công suất hút: 1200m3/h

 • Máy hút mùi Cata Podium 900 XGBK

  Máy hút mùi Cata Podium 900 XGBK

  Giá hãng 12,000.000
  Giá bán 9,600.000

  Xuất xứ: Trung Quốc
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi màn hình phẳng
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: dạng cơ
  Công suất hút: 1000m3/h

 • Máy hút mùi Cata Podium 600 XGBK

  Giá hãng 11,000.000
  Giá bán 8,800.000

  Xuất xứ: Trung Quốc
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi màn hình phẳng
  Kích thước: 60cm
  Điều khiển: dạng cơ
  Công suất hút: 1000m3/h

 • máy hút mùi Cata Omega 90

  Máy hút mùi Cata Omega 900

  Giá hãng 7,000.000
  Giá bán 5,880.000

  Xuất xứ: Trung Quốc
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi dạng toa
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: dạng cơ
  Công suất hút: 1110m3/h