• Máy hút mùi Canzy CZ-2060I

  Máy hút mùi Canzy CZ-2060I

  Giá hãng 3,580.000
  Giá bán 2,800.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 36 Tháng
  Loại: Máy hút mùi cổ điển
  Kích thước: 60/70cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 750m3/h

 • máy hút mùi Canzy cz-3670

  Máy hút mùi Canzy CZ-3670

  Giá hãng 5,680.000
  Giá bán 3,976.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 36 Tháng
  Máy hút mùi kính cong
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: cảm ứng
  Công suất hút: 1100m3/h

 • Máy hút mùi canzy CZ-4680

  Máy hút mùi Canzy CZ-4680

  Giá hãng 5,980.000
  Giá bán 4,180.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 36 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính cong
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 1100m3/h

 • Máy hút mùi canzy cz-3470

  Máy hút mùi Canzy CZ-3470

  Giá hãng 5,680.000
  Giá bán 3,976.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 36 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính cong
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: dạng cảm ứng
  Công suất hút: 1100m3/h

 • Máy hút mùi Canzy CZ-70D2

  Máy hút mùi Canzy CZ-70D2

  Giá hãng 5,880.000
  Giá bán 4,100.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 36 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính cong
  Kích thước: 70/90cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 1000m3/h

 • Máy hút mùi Canzy CZ-70D1

  Máy hút mùi Canzy CZ-70D1

  Giá hãng 5,880.000
  Giá bán 4,100.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 36 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính cong
  Kích thước: 70/90cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 1000m3/h

 • Máy hút mùi Canzy CZ-3388

  Máy hút mùi Canzy CZ-3388

  Giá hãng 6,680.000
  Giá bán 4,600.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 36 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính cong
  Kích thước: 70/90cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 1000m3/h

 • Máy hút mùi Canzy CZ-DELUXE70

  Máy hút mùi Canzy CZ-DELUXE70

  Giá hãng 6,780.000
  Giá bán 5,400.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 36 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính cong
  Kích thước: 70/90cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 1000m3/h

 • Máy hút mùi Canzy CZ-0370

  Máy hút mùi Canzy CZ-0370

  Giá hãng 6,880.000
  Giá bán 4,816.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 36 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính cong
  Kích thước: 70/90cm
  Điều khiển: cảm ứng
  Công suất hút: 1000m3/h

 • Máy hút mùi Canzy CZ-0470

  Máy hút mùi Canzy CZ-0470

  Giá hãng 7,680.000
  Giá bán 5,300.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 36 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính cong
  Kích thước: 70/90cm
  Điều khiển: cảm ứng
  Công suất hút: 1000m3/h

 • Máy hút mùi Canzy CZ-D700

  Máy hút mùi Canzy CZ-D700

  Giá hãng 9,780.000
  Giá bán 6,900.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 36 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính cong
  Kích thước: 70/90cm
  Điều khiển: cảm ứng
  Công suất hút: 1000m3/h

 • Máy hút mùi Canzy CZ-607

  Máy hút mùi Canzy CZ-607

  Giá hãng 8,780.000
  Giá bán 6,100.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 36 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính cong
  Kích thước: 70/90cm
  Điều khiển: cảm ứng
  Công suất hút: 1000m3/h

 • Máy hút mùi Canzy CZ-H09

  Máy hút mùi Canzy CZ-H09

  Giá hãng 13,980.000
  Giá bán 10,200.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 36 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính thẳng
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: cảm ứng
  Công suất hút: 1000m3/h

 • Máy hút mùi Canzy CZ-B07

  Máy hút mùi Canzy CZ-B07

  Giá hãng 12,580.000
  Giá bán 8,800.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 36 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính thẳng
  Kích thước: 70/90cm
  Điều khiển: cảm ứng
  Công suất hút: 1000m3/h

 • Máy hút mùi Canzy CZ-SA06

  Máy hút mùi Canzy CZ-SA06

  Giá hãng 16,390.000
  Giá bán 10,800.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 36 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính vát
  Kích thước: 60cm
  Điều khiển: cảm ứng
  Công suất hút: 1000m3/h

 • Máy hút mùi Canzy CZ-SB08

  Máy hút mùi Canzy CZ-SB08

  Giá hãng 21,980.000
  Giá bán 15,386.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 36 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính vát
  Kích thước: 80cm
  Điều khiển: cảm ứng
  Công suất hút: 1000m3/h

 • Máy hút mùi Canzy CZ-70FE

  Máy hút mùi Canzy CZ-70FE

  Giá hãng 18,780.000
  Giá bán 12,500.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 36 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính vát
  Kích thước: 70/90cm
  Điều khiển: cảm ứng
  Công suất hút: 1000m3/h

 • Máy hút mùi Canzy CZ-70FB

  Máy hút mùi Canzy CZ-70FB

  Giá hãng 16,790.000
  Giá bán 13,000.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 36 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính vát
  Kích thước: 70/90cm
  Điều khiển: cảm ứng
  Công suất hút: 1000m3/h

 • Máy hút mùi Canzy CZ-70EA

  Máy hút mùi Canzy CZ-70EA

  Giá hãng 21,780.000
  Giá bán 16,900.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 36 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính vát
  Kích thước: 70/90cm
  Điều khiển: cảm ứng
  Công suất hút: 1000m3/h

 • Máy hút mùi Canzy CZ-RAP90

  Máy hút mùi Canzy CZ-RAP90

  Giá hãng 15,980.000
  Giá bán 11,186.000

  Xuất xứ: Ý
  Bảo hành: 36 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính thẳng
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: cảm ứng
  Công suất hút: 720m3/h

 • Máy hút mùi Canzy CZ-SL90

  Máy hút mùi Canzy CZ-SL90

  Giá hãng 12,980.000
  Giá bán 9,500.000

  Xuất xứ: Ý
  Bảo hành: 36 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính cong
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 700m3/h

 • Máy hút mùi Canzy CZ-MR70

  Máy hút mùi Canzy CZ-MR70

  Giá hãng 11,980.000
  Giá bán 8,386.000

  Xuất xứ: Ý
  Bảo hành: 36 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính cong
  Kích thước: 70/90cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 750m3/h

 • Máy hút mùi Canzy CZ-T07

  Máy hút mùi Canzy CZ-T07

  Giá hãng 13,990.000
  Giá bán 9,793.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 36 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính thẳng
  Kích thước: 70/90cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 1000m3/h

 • Máy hút mùi Canzy CZ-A37

  Máy hút mùi Canzy CZ-A37

  Giá hãng 7,680.000
  Giá bán 5,370.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 36 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính cong
  Kích thước: 70/90cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 1000m3/h