• máy hút bosch DWB077A50B

  Máy hút mùi Bosch DWW077A50B

  Giá hãng 15,900.000
  Giá bán 14,190.000

  Xuất xứ: Đức
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút kính dạng toa
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: cảm ứng
  Công suất hút: 680m3/h

 • Máy hút mùi Bosch DIB091E51

  Giá hãng 39,250.000
  Giá bán 29,400.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút đảo
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 1000m3/h

 • Máy hút mùi Bosch DWB097E50

  Máy hút mùi Bosch DWB097E50

  Giá hãng 22,900.000
  Giá bán 16,500.000

  Xuất xứ: Đức
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút kính phẳng
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: cảm ứng
  Công suất hút: 730m3/h

 • máy hút mùi Bosch DHL755B

  Máy hút mùi Bosch DHL755B

  Giá hãng 12,500.000
  Giá bán 10,120.000

  Xuất xứ: Đức
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút âm tủ
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: cảm ứng
  Công suất hút: 640m3/h

 • Máy hút mùi Bosch DWB06W850B

  Máy hút mùi Bosch DWB06W850B

  Giá hãng 15,300.000
  Giá bán 11,800.000

  Xuất xứ: Đức
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút kính thẳng
  Kích thước: 60cm
  Điều khiển: cảm ứng
  Công suất hút: 760m3/h