• Máy hút mùi Batani BA-T9

  Máy hút mùi Batani BA-T9

  Giá hãng 9,700.000
  Giá bán 6,700.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính thẳng
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: cảm ứng
  Công suất hút: 1000m3/h

 • Máy hút mùi Batani BA-T7

  Máy hút mùi Batani BA-T7

  Giá hãng 9,500.000
  Giá bán 6,500.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính thẳng
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: cảm ứng
  Công suất hút: 1000m3/h

 • Máy hút mùi Batani BA-X8

  Máy hút mùi Batani BA-X8

  Giá hãng 5,500.000
  Giá bán 4,300.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính cong
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 1000m3/h

 • Máy hút mùi Batani BA-K9

  Máy hút mùi Batani BA-K9

  Giá hãng 6,900.000
  Giá bán 5,100.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính cong
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: cảm ứng
  Công suất hút: 1000m3/h

 • Máy hút mùi Batani BA-209I

  Máy hút mùi Batani BA-209I

  Giá hãng 12,000.000
  Giá bán 8,500.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi độc lập
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 1200m3/h

 • Máy hút mùi Batani BA-198KZ4

  Máy hút mùi Batani BA-198KZ4

  Giá hãng 6,900.000
  Giá bán 5,300.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính cong
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: cảm ứng
  Công suất hút: 1000m3/h

 • Máy hút mùi Batani BA-9A

  Máy hút mùi Batani BA-9A

  Giá hãng 7,200.000
  Giá bán 5,500.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính cong
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 1000m3/h

 • Máy hút mùi Batani BA-7A

  Máy hút mùi Batani BA-7A

  Giá hãng 6,900.000
  Giá bán 5,300.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính cong
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 1000m3/h

 • Máy hút mùi Batani BA-6002SS

  Máy hút mùi Batani BA-6002SS

  Giá hãng 3,200.000
  Giá bán 2,050.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi cổ điển
  Kích thước: 60cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 750m3/h

 • Máy hút mùi Batani BA-7002BL

  Máy hút mùi Batani BA-7002BL

  Giá hãng 3,950.000
  Giá bán 2,100.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi cổ điển
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 750m3/h

 • Máy hút mùi Batani BA-6002BL

  Máy hút mùi Batani BA-6002BL

  Giá hãng 3,750.000
  Giá bán 1,950.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi cổ điển
  Kích thước: 60cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 750m3/h

 • Máy hút mùi Batani BA-206SS

  Máy hút mùi Batani BA-206SS

  Giá hãng 3,200.000
  Giá bán 2,400.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi cổ điển
  Kích thước: 60cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 750m3/h

 • Máy hút mùi Batani BA-207BL

  Máy hút mùi Batani BA-207BL

  Giá hãng 3,500.000
  Giá bán 2,100.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi cổ điển
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 750m3/h

 • Máy hút mùi Batani BA-206BL

  Máy hút mùi Batani BA-206BL

  Giá hãng 3,200.000
  Giá bán 2,000.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi cổ điển
  Kích thước: 60cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 750m3/h

 • Máy hút mùi Batani BA-7002SS

  Máy hút mùi Batani BA-7002SS

  Giá hãng 3,400.000
  Giá bán 2,400.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi cổ điển
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 750m3/h

 • Máy hút mùi Batani BA-708SS

  Máy hút mùi Batani BA-708SS

  Giá hãng 5,000.000
  Giá bán 3,100.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi âm tủ
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 750m3/h

 • Máy hút mùi Batani BA-608SS

  Máy hút mùi Batani BA-608SS

  Giá hãng 4,900.000
  Giá bán 2,900.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi âm tủ
  Kích thước: 60cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 750m3/h