• máy hút mùi Assisi AS-70C18B

  Máy hút mùi Assisi AS-70C18B

  Giá hãng 3,100.000
  Giá bán 2,700.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 36 Tháng
  Loại: Máy hút mùi cổ điển
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: dạng cơ
  Công suất hút: 750m3/h

 • Máy hút mùi Assisi AS-60E68

  Máy hút mùi Assisi AS-60E68

  Giá hãng 9,280.000
  Giá bán 8,350.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 36 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính vát
  Kích thước: 60cm
  Điều khiển: dạng cảm ứng
  Công suất hút: 1000m3/h

 • máy hút mùi asssisi AS-70C18W

  Máy hút mùi Assisi AS-70C18W

  Giá hãng 3,200.000
  Giá bán 2,800.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 36 Tháng
  Loại: Máy hút mùi cổ điển
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: dạng cảm ứng
  Công suất hút: 750m3/h

 • Máy hút mùi assisi as-70e68

  Máy hút mùi Assisi AS-70E68

  Giá hãng 5,500.000
  Giá bán 4,400.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 36 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính cong
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: dạng cảm ứng
  Công suất hút: 1000m3/h

 • Máy hút mùi Assisi AS-70E76

  Máy hút mùi Assisi AS-70E76

  Giá hãng 5,550.000
  Giá bán 4,400.000

  Xuất xứ: Chính Hãng
  Bảo hành: 36 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính cong
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: dạng cảm ứng
  Công suất hút: 1000m3/h