• Máy hút mùi Arber AB-700E

  Máy hút mùi Arber AB-700E

  Giá hãng 5,850.000
  Giá bán 4,300.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính cong
  Kích thước: 70/90cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 1000m3/h

 • Máy hút mùi Arber AB-700P

  Máy hút mùi Arber AB-700P

  Giá hãng 5,900.000
  Giá bán 4,400.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính cong
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 1000m3/h

 • Máy hút mùi Arber AB-700E GOLD

  Máy hút mùi Arber AB-700E GOLD

  Giá hãng 5,950.000
  Giá bán 4,400.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính cong
  Kích thước: 70/90cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 1000m3/h

 • Máy hút mùi Arber AB-700F

  Máy hút mùi Arber AB-700F

  Giá hãng 5,500.000
  Giá bán 4,000.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính cong
  Kích thước: 70/90cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 900m3/h

 • Máy hút mùi Arber AB-700V

  Máy hút mùi Arber AB-700V

  Giá hãng 3,950.000
  Giá bán 2,900.000

  Kích thước : 700x500x130mm
  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi cổ điển
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 500m3/h

 • Máy hút mùi Arber AB-700D

  Máy hút mùi Arber AB-700D

  Giá hãng 3,550.000
  Giá bán 2,600.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi cổ điển
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 500m3/h

 • Máy hút mùi Arber AB-600C

  Máy hút mùi Arber AB-600C

  Giá hãng 3,250.000
  Giá bán 2,400.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi cổ điển
  Kích thước: 60/70cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 500m3/h

 • Máy hút mùi Arber AB-900X

  Máy hút mùi Arber AB-900X

  Giá hãng 9,650.000
  Giá bán 7,000.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính thẳng
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 1000m3/h

 • Máy hút mùi Arber AB-700R

  Máy hút mùi Arber AB-700R

  Giá hãng 10,200.000
  Giá bán 7,600.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính thẳng
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: cảm ứng
  Công suất hút: 1000m3/h

 • Máy hút mùi Arber AB-700M

  Máy hút mùi Arber AB-700M

  Giá hãng 7,200.000
  Giá bán 5,400.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính cong
  Kích thước: 70/90cm
  Điều khiển: cảm ứng
  Công suất hút: 1000m3/h

 • Máy hút mùi Arber AB-700Q

  Máy hút mùi Arber AB-700Q

  Giá hãng 9,300.000
  Giá bán 6,800.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính thẳng
  Kích thước: 70/90cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 1000m3/h

 • Máy hút mùi Arber AB-700U

  Máy hút mùi Arber AB-700U

  Giá hãng 10,200.000
  Giá bán 7,600.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính thẳng
  Kích thước: 70/90cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 1000m3/h

 • Máy hút mùi Arber AB-700VY

  Máy hút mùi Arber AB-700VY

  Giá hãng 16,780.000
  Giá bán 10,900.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi độc lập
  Kích thước: 70/90cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 1000m3/h

 • Máy hút mùi Arber AB-700L

  Máy hút mùi Arber AB-700L

  Giá hãng 7,800.000
  Giá bán 5,700.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính cong
  Kích thước: 70/90cm
  Điều khiển: cảm ứng
  Công suất hút: 1000m3/h

 • Máy hút mùi Arber AB-700T

  Máy hút mùi Arber AB-700T

  Giá hãng 12,200.000
  Giá bán 11,400.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi độc lập
  Kích thước: 70/90cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 1000m3/h

 • Máy hút mùi Arber AB-700S

  Máy hút mùi Arber AB-700S

  Giá hãng 14,500.000
  Giá bán 11,900.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi độc lập
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 1000m3/h

 • Máy hút mùi Arber AB-900S

  Máy hút mùi Arber AB-900S

  Giá hãng 17,300.000
  Giá bán 12,900.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi độc lập
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 1000m3/h

 • Máy hút mùi Arber AB-900Z

  Máy hút mùi Arber AB-900Z

  Giá hãng 16,800.000
  Giá bán 11,200.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính vát
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: cảm ứng
  Công suất hút: 1000m3/h

 • Máy hút mùi Arber AB-700N

  Máy hút mùi Arber AB-700N

  Giá hãng 7,600.000
  Giá bán 5,700.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính cong
  Kích thước: 70/90cm
  Điều khiển: cảm ứng
  Công suất hút: 1000m3/h

 • Máy hút mùi Arber AB-700KA

  Máy hút mùi Arber AB-700KA

  Giá hãng 4,250.000
  Giá bán 3,200.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi âm tủ
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 500m3/h

 • Máy hút mùi Arber AB-700B

  Máy hút mùi Arber AB-700B

  Giá hãng 6,590.000
  Giá bán 4,700.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính cong
  Kích thước: 70/90cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 1000m3/h

 • Máy hút mùi Arber AB-700EA

  Máy hút mùi Arber AB-700EA

  Giá hãng 6,780.000
  Giá bán 4,600.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính cong
  Kích thước: 70/90cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 1000m3/h

 • Máy hút mùi Arber AB-700AS

  Máy hút mùi Arber AB-700AS

  Giá hãng 4,900.000
  Giá bán 3,100.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi cổ điển
  Kích thước: 70cm
  Điều khiển: cơ
  Công suất hút: 1000m3/h

 • Máy hút mùi Arber AB-900RA

  Máy hút mùi Arber AB-900RA

  Giá hãng 9,560.000
  Giá bán 7,200.000

  Xuất xứ: Chính hãng
  Bảo hành: 24 Tháng
  Loại: Máy hút mùi kính thẳng
  Kích thước: 90cm
  Điều khiển: cảm ứng
  Công suất hút: 1000m3/h