• Bếp từ Taka I2B2

  Bếp từ Taka I2B2

  Giá hãng 7,580.000
  Giá bán 5,000.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước bề mặt:730x420mm
  Kích thước khoét đá:680x395mm

 • Bếp từ Taka I2ND

  Bếp từ Taka I2ND

  Giá hãng 14,800.000
  Giá bán 10,900.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước bề mặt:730x420mm
  Kích thước khoét đá:680x395mm

 • Bếp từ Taka I2T

  Bếp từ Taka I2T

  Giá hãng 8,800.000
  Giá bán 6,900.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước bề mặt:730x420mm
  Kích thước khoét đá:680x395mm

 • Bếp từ Taka TKI2EU

  Bếp từ Taka TKI2EU

  Giá hãng 16,880.000
  Giá bán 13,400.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước bề mặt:720x410mm
  Kích thước khoét đá:665x330mm

 • Bếp từ Taka TKI828N

  Bếp từ Taka TKI828N

  Giá hãng 16,800.000
  Giá bán 12,600.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước bề mặt:750x450mm
  Kích thước khoét đá:670x380mm

 • Bếp từ Taka TKI828

  Bếp từ Taka TKI828

  Giá hãng 21,600.000
  Giá bán 15,800.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước bề mặt:750x450mm
  Kích thước khoét đá:670x380mm

 • Bếp từ Taka TK-I268GE

  Bếp từ Taka TK-I268GE

  Giá hãng 24,500.000
  Giá bán 17,800.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước bề mặt:730x430mm
  Kích thước khoét đá:675x385mm

 • Bếp từ Taka TKI3EU

  Bếp từ Taka TKI3EU

  Giá hãng 22,000.000
  Giá bán 16,000.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước bề mặt:790x395mm
  Kích thước khoét đá:756x333mm