• Bếp từ sunhouse SHB-DI05

  Bếp từ Sunhouse SHB-DI05

  Giá hãng 12,500.000
  Giá bán 9,500.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Việt Nam
  Kích thước mặt kính:720x430mm
  Kích thước khoét đá:680x390mm

 • Bếp từ sunhouse SHB 9101

  Bếp từ Sunhouse SHB9101

  Giá hãng 9,100.000
  Giá bán 6,500.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Việt Nam
  Kích thước mặt kính:720x430mm
  Kích thước khoét đá:675x390mm

 • Bếp từ sunhouse DI02

  Bếp từ Sunhouse SHB-DI02

  Giá hãng 12,500.000
  Giá bán 6,500.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Việt Nam
  Kích thước mặt kính:720x430mm
  Kích thước khoét đá:680x390mm

 • bếp từ sunhouse SHB-DI01

  Bếp từ Sunhouse SHB-DI01

  Giá hãng 11,500.000
  Giá bán 6,100.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Việt Nam
  Kích thước mặt kính:720x430mm
  Kích thước khoét đá:680x390mm

 • Bếp từ sunhouse SHB 9108S

  Bếp từ Sunhouse SHB 9108S

  Giá hãng 15,950.000
  Giá bán 8,100.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Việt Nam
  Kích thước mặt kính:720x430mm
  Kích thước khoét đá:680x390mm

 • Bếp từ Apex APB-9981

  Bếp Từ Apex APB9981

  Giá hãng 27,900.000
  Giá bán 17,500.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Ý
  Kích thước mặt kính:730x430mm
  Kích thước khoét đá:660x335mm

 • Bếp từ Apex APB 9922

  Bếp từ Apex APB-9922

  Giá hãng 25,900.000
  Giá bán 12,300.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Kích thước mặt kính:700x430mm
  Kích thước khoét đá:675x405mm