• Bếp từ Lorca LCI-816

  Bếp từ Lorca LCI-816

  Giá hãng 12,500.000
  Giá bán 11,250.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Kích thước mặt bếp: 730 X420mm
  Kích thước khoét đá: 685x385mm

 • bếp từ Lorca LCI-809

  Bếp từ Lorca LCI-809

  Giá hãng 22,890.000
  Giá bán 19,450.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Đức
  Kích thước mặt bếp:750×450 mm
  Kích thước khoét đá: 685 x385mm

 • Bếp từ Lorca LCI-870 New

  Giá hãng 12,290.000
  Giá bán 9,990.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Kích thước mặt: 730 x 420mm
  Kích thước cắt đá: 680 x 400mm

 • bếp từ lorca LCI-918

  Bếp từ Lorca LCI-918

  Giá hãng 16,890.000
  Giá bán 14,350.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Kích thước mặt kính: 720x420mm
  Kích thước khoét đá: 690x390mm

 • Bếp từ Lorca TA-1006C

  Bếp từ Lorca TA-1006C

  Giá hãng 6,290.000
  Giá bán 5,340.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Trung Quốc
  Kích thước mặt bếp: 710 X420mm
  Kích thước khoét đá:670x400mm

 • Bếp từ lorca LCI-877

  Bếp từ Lorca LCI-877

  Giá hãng 13,890.000
  Giá bán 11,806.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Kích thước mặt bếp: 730 X420mm
  Kích thước khoét đá:685x385mm

 • bếp từ Lorca TA-1007C

  Bếp từ Lorca TA-1007C

  Giá hãng 7,990.000
  Giá bán 6,790.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Chính Hãng
  Kích thước mặt bếp: 710x420mm
  Kích thước khoét đá: 670x400mm

 • Bếp từ Lorca LCI-900

  Bếp từ Lorca LCI-900

  Giá hãng 21,890.000
  Giá bán 15,290.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Đức
  Kích thước mặt bếp: 730x430mm
  Kích thước khoét đá: 685x385mm

 • Bếp từ lorca LCI-886

  Bếp từ Lorca LCI-886

  Giá hãng 9,890.000
  Giá bán 8,400.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Kích thước mặt bếp: 730 X420mm
  Kích thước khoét đá: 670x400mm

 • Bếp từ lorca LCI-866

  Bếp từ Lorca LCI-866

  Giá hãng 15,390.000
  Giá bán 13,080.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Kích thước mặt bếp: 730 X420mm
  Kích thước khoét đá: 680x380mm

 • Bếp từ Lorca LCI-829

  Bếp từ Lorca LCI-829

  Giá hãng 19,850.000
  Giá bán 16,800.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Tây Ban Nha
  Kích thước mặt bếp: 770x450mm
  Kích thước khoét đá: 720x430mm

 • Bếp từ lorca LCI-826

  Bếp từ Lorca LCI-826

  Giá hãng 20,500.000
  Giá bán 15,500.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Kích thước mặt bếp: 730 X420mm
  Kích thước khoét đá: 680x380mm

 • Bếp từ lorca LCI-807

  Bếp từ Lorca LCI-807

  Giá hãng 15,890.000
  Giá bán 13,500.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Kích thước mặt bếp: 730x420mm
  Kích thước khoét đá: 685x385mm

 • Bếp từ Lorca LCI-806

  Bếp từ Lorca LCI-806

  Giá hãng 11,290.000
  Giá bán 8,500.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Malaysia
  Kích thước mặt bếp: 730 X430mm
  Kích thước khoét đá: 685x385mm

 • bếp từ lorca LCI-800

  Bếp từ Lorca LCI-800

  Giá hãng 16,390.000
  Giá bán 13,900.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Tây Ban Nha
  Kích thước mặt bếp: 660×380 mm
  Kích thước khoét đá: 545x315mm

 • Bếp từ lorca TA-1018C

  Bếp từ Lorca TA-1018C

  Giá hãng 1,950.000
  Giá bán 1,650.000

  Loại: Bếp từ đơn
  Bảo hành: 12 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước mặt bếp: 370 X290mm

 • bếp từ Lorca TA-1017C

  Bếp từ Lorca TA-1017C

  Giá hãng 1,650.000
  Giá bán 1,400.000

  Loại: Bếp từ đơn
  Bảo hành: 12 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước mặt bếp: 370x290mm

 • bếp từ Lorca LCI-899

  Bếp từ Lorca LCI-899

  Giá hãng 22,390.000
  Giá bán 19,000.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Đức
  Kích thước mặt bếp: 730x430mm
  Kích thước khoét đá: 685x385mm

 • bếp từ Lorca LCI-809W

  Bếp từ Lorca LCI-809W

  Giá hãng 22,890.000
  Giá bán 19,450.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Đức
  Kích thước mặt bếp: 750 X450mm
  Kích thước khoét đá: 685x385mm

 • Bếp từ Lorca LCI-360

  Giá hãng 25,890.000
  Giá bán 22,000.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Đức
  Kích thước mặt bếp: 600x520mm
  Kích thước khoét đá: 555x485mm

 • bếp từ Lorca LCI-309

  Bếp từ Lorca LCI-309

  Giá hãng 23,290.000
  Giá bán 19,790.000

  Bảo hành: 24 tháng.
  Xuất xứ : Đức
  Kích thước mặt bếp: 750x450mm
  Kích thước khoét đá: 710x410mm