• Bếp từ Kocher DI-6900A

  Bếp từ Kocher DI-6900A

  Giá hãng 7,990.000
  Giá bán 4,990.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Việt Nam
  KT mặt kính:710x410mm
  KT khoét đá:670x360mm

 • Bếp từ Kocher DI-753S

  Bếp từ Kocher DI-753S

  Giá hãng 22,900.000
  Giá bán 16,500.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Chính hãng
  Kích thước mặt kính:600x520mm
  Kích thước khoét đá:540x480mm

 • Bếp từ Kocher DI-721

  Bếp từ Kocher DI-721

  Giá hãng 12,890.000
  Giá bán 9,600.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Việt Nam
  Kích thước mặt kính:730x420mm
  Kích thước khoét đá:680x385mm

 • Bếp từ Kocher DI-730S

  Bếp từ Kocher DI-730S

  Giá hãng 15,690.000
  Giá bán 11,500.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Việt Nam
  Kích thước mặt kính:730x420mm
  Kích thước khoét đá:680x385mm

 • Bếp từ Kocher DI-735S

  Bếp từ Kocher DI-735S

  Giá hãng 22,990.000
  Giá bán 19,541.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Thái Lan
  Kích thước mặt kính:750x430mm
  Kích thước khoét đá:690x390mm

 • Bếp từ Kocher DI-733S

  Bếp từ Kocher DI-733S

  Giá hãng 17,590.000
  Giá bán 14,951.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Thái Lan
  Kích thước mặt kính:750x430mm
  Kích thước khoét đá:690x390mm

 • Bếp từ Kocher DI-737S

  Bếp từ Kocher DI-737S

  Giá hãng 17,590.000
  Giá bán 12,550.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Thái Lan
  Kích thước mặt kính:750x430mm
  Kích thước khoét đá:690x390mm

 • Bếp từ Kocher DI-750S

  Bếp từ Kocher DI-750S

  Giá hãng 19,590.000
  Giá bán 16,651.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Tây Ban Nha
  Kích thước mặt kính:750x450mm
  Kích thước khoét đá:665x330mm

 • Bếp từ Kocher DI-806GE02

  Bếp từ Kocher DI-806GE02

  Giá hãng 22,890.000
  Giá bán 19,456.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Đức
  Kích thước mặt kính:750x450mm
  Kích thước khoét đá:685x385mm

 • Bếp từ Kocher DI-808GE

  Bếp từ Kocher DI-808GE

  Giá hãng 35,080.000
  Giá bán 29,818.000

  Bảo hành: 36 tháng.
  Xuất xứ : Đức
  Kích thước mặt kính:770x450mm
  Kích thước khoét đá:685x385mm